Szentendrei Evangélikus Gyülekezet
2000 Szentendre, Luther tér 1.    Tel.: (06 26) 303-459


Aktuális
Hirdetések
Alkalmaink
Naptár
Hitoktatás
Igehirdetések
Galéria

Bemutatkozunk

Médiatár

Elérhetőségek
Alapítvány
Társoldalak
Archív

Óvoda

Frissítve:
2018/12/11

Hirdetések     (Az aláhúzott szövegekre kattintva további részletek olvashatóak)

Ádventben minden hétköznap reggel 7 órától ádventi csendes perceket tartunk templomunkban.

Ádvent minden vasárnapján úrvacsorai istentiszteletet tartunk. Kérésre lelkész úr szívesen visz beteg-úrvacsorát.

Óvodánk nagycsoportos gyermekeivel adventi kántálásra készülünk december 20-án, csütörtökön délután 5 órától. Ez helyszínenként kb. 15-20 percet vesz igénybe. Várjuk azoknak a családoknak vagy egyedülálló testvéreknek a jelentkezését, akik szeretettel fogadnák kis kántáló csoportunkat. Jelentkezni az istentiszteletek után lelkészünknél, vagy az óvoda elérhetőségein lehet.

A Református Szeretetszolgálat idén is tartós élelmiszergyűjtést tart 2018. december 15-ig "EGY DOBOZNYI SZERETET" néven.

Szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik 2018-ban egyházfenntartói járulékkal is segítették gyülekezetünk működését. Gyülekezetünk önfenntartó, így kérjük, akik idén még nem fizettek egyházfenntartói járulékot, év vége felé gondoljanak a gyülekezetre! Az egyházfenntartói járulékot (az éves jövedelem 1-2 %-a) továbbra is van lehetőségünk befizetni az istentisztelet után a lelkészi hivatalban, a perselypénzt számláló presbitereknél, de banki átutalással vagy postai csekken is be lehet befizetni. Isten áldása legyen az adakozókon és adományaikon!

Hirdetésünk minden tárgyát Isten kegyelmébe ajánljuk. Isten békessége, amely minden emberi értelmet felülmúl őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Ámen.