Szentendrei Evangélikus Gyülekezet
2000 Szentendre, Luther tér 1.    Tel.: (06 26) 303-459
Adószám: 19186137-1-13    Bankszámlaszám: OTP 11742087-20000545


Aktuális
Hirdetések
Igehirdetések
Bibliakör
Vasárnapi isk.
Napi ige
Galéria
Naptár
Alkalmaink

Bemutatkozunk
Elérhetőségek
Alapítvány
Óvoda
Hitoktatás
Társoldalak

Frissítve:
2023/03/26

Hirdetések     (Az aláhúzott szövegekre kattintva további részletek olvashatóak)

Szeretettel köszöntjük Lacknerné Puskás Sára budakeszi lelkésznőt templomunkban, gyülekezetünkben az ún. szószékcsere keretében végzett mai szolgálatán. Isten áldása legyen munkáján, családi életén! Ma perselypénzünket egyházunk rászoruló gyülekezeteit segítő ún. Gusztáv Adolf Segélyszervezetnek továbbítjuk. Adakozásunknál gondoljunk a nálunk sokkal nehezebb anyagi helyzetben élő evangélikus gyülekezetekre!

Johann Sebastian Bach születésének 338. évfordulóján örömmel csatlakozott gyülekezetünk a Kárpát-medence legnagyobb komolyzenei fesztiváljához, a Bach mindenkinek! rendezvénysorozathoz. Köszönjük Mekis Péter orgonaművész testvérünknek, hogy istentiszteletünkön Bach csodálatos műveit szólaltatja meg. Engedjük, hogy Bach muzsikája Istenhez emeljen minket!

Heti alkalmainkat a szokott rendben tartjuk.

Ma délután 4 órától gyermekistentiszteletre hívogatjuk kisgyermekes családjainkat.

Szerda délelőtt 10 órától a Nyugdíjas kör Sólyom István és Ildikó testvéreink otthonában tartja márciusi alkalmát. A téma a konfirmáció, meghívott vendégünk Keczkó Szilvia budahegyvidéki lelkésznő.

Az idén az a megtiszteltetés éri gyülekezetünket, hogy Nagyhét szerdáján, április 5-én este 6 órától templomunkban mozgássérült passiót ad elő 9 mozgássérült evangélikus testvérünk kísérőik segítségével. A rendkívüli passió a virágvasárnapi eseményektől kezdődően a nagypénteki történésig dolgozza fel Jézus utolsó napjait. Minden korosztályt nagy szeretettel várunk!

Már most hirdetjük, hogy tavaszi balatonszárszói gyülekezeti hétvégénk időpontja május 12-14. Mindig nagy öröm, amikor a gyülekezetből sokan vagyunk együtt. Idén a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága által meghirdetett Egyházi közösségi célú programok 2023. évi támogatása pályázatból nyertünk támogatást, amelynek segítségével a gyermekek és nyugdíjas testvéreink részvételét tudjuk támogatni. Ennek részleteit a gyülekezeti levelezőlistára kiküldött levélben olvashatjuk.

Gyülekezeti bibliai kézműves táborunk, a Skanzen Tábor idén június 19-23. között kerül megrendezésre. Részletes információval a későbbiekben jelentkezünk.

Istentiszteletünkhöz kapcsolódóan éves rendes közgyűlést tartunk, amelynek témája a 2022. évi pénzügyi beszámoló, valamint a 2023. évi költségvetés. Tekintettel arra, hogy a közgyűlésen már csak nagyon kevés testvér szokott itt maradni, engedtessék meg gyülekezetünk vezetésének, hogy táblázatok és ábrák segítségével minden jelenlévő számára transzparenssé tegyük gyülekezetünk anyagi életét. Tisztelettel és szeretettel kérem Soproni Gyula presbiter testvérünket, közgazdászt, hogy ismertesse a beszámolót és a költségvetést, amelyhez a közgyűlésen lehet kérdéseket feltenni, hozzászólni.

A Szentendrei Evangélikus Egyházközségben folyó hitélet számára átadott templommal egybeépített parókia (lelkészlakás) helyett a templom közelében található Avar utca 7. szám alatt új parókia kialakítására kerül sor Magyarország Kormánya támogatásával, amelyért ezúton is köszönetet nyilvánítunk.

Hirdetésünk minden tárgyát Isten kegyelmébe ajánljuk! Isten békessége, amely minden emberi értelmet fölülmúl, őrizze meg szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban.