Szentendrei Evangélikus Gyülekezet
2000 Szentendre, Bükkös part 2.    Tel.: (06 26) 303-459


Reformáció 500


Aktuális
Hirdetések
Alkalmaink
Naptár
Hitoktatás
Igehirdetések
Galéria

Bemutatkozunk

Médiatár

Elérhetőségek
Alapítvány
Társoldalak
Archív

Óvoda

Frissítés:
2018/01/23

Gyülekezeti emlékek a 2017. évből

Bence Áron
A különböző gyülekezeti programok és szervezések közepette engem a legjobban a csendes ima-alkalmak tudnak feltölteni. Ezért emlékszem örömmel vissza december eleji lelkigyakorlatunkra a kismarosi ciszterci nővéreknél, az ádventi gregorián esti imákra templomunkban és persze az ökumenikus taizéi imákra, amelyeket havonta katolikus testvéreinkkel és a cserkészekkel közösen tartunk. Amikor a templom csendjében megszólal az ének, elhangzik a bibliai igeszakasz és különbözőségünkben is együtt tudunk imádkozni, úgy érzem, helyes úton járunk.

Csesznák Éva
Advent idején a Sara otthonban kántáltunk a gyerekekkel. Megható volt érezni, ahogy az idősek velünk énekelték az ismert karácsonyi énekeket, s felelevenedett bennük gyermekkoruk karácsonyi emléke.

Koren Tamás
A 2017-es év legfelemelőbb élménye az Aszódi Evangélikus Gimnáziumban megrendezett "Reformációs Mérföldek Futóverseny" volt, ahol 300 különböző világnézetű és különböző felekezethez tartozó futó együtt emlékezett meg a Reformáció 500-ik évfordulójáról. Az eseményt az Asszonyi Tamás által ez alkalomra készített egyedi bronz emlékérem tette felejthetetlenné.

Makádi Zsófia
A legmélyebb élményt nekem a felnőtt konfirmációhoz kapcsolódóan egy hajnali alkalom jelentette. Az együtt készülőkkel egy hétvégét töltöttünk Piliscsabán, és vasárnap hajnalban a lábmosással ismerkedtünk meg, melyet Jézus csak úgy mint az úrvacsorát elrendelt nekünk. Ebben azt tapasztalhatjuk meg, hogy Jézus követőinként egymást és másokat kell szolgálnunk. Ezt ott, akkor, a hajnal csendjében, egymás lábát megmosva élhettük át.

Oszfolk Román
Az évekkel ezelőtti októberi Balatonszárszói fürdőzés élménye után, azt hiszem a 2017 februári alkalmunk is emlékezetes maradt a családos hétvégén részt vevő gyülekezet aprajának, nagyának. A teljesen befagyott Balaton jegén játszhattunk, cserélhettünk eszmét, és végig nézhettük lelkészeink "száraz lábbal való átkelését".

Pálfi Zoltán
A 2017-es év csakis felejthetetlen pillanatokat hozott nekem a gyülekezetünk életében. Különleges év volt elsősorban az 500. évforduló és az orgonaszentelés miatt. Ebből a sok szép momentumból én az októberi közös presbiteri ülésünket emelném ki, amikor is Szentendre baptista-, református és evangélikus gyülekezeteinek presbitériumai egy ünnepi közös gyűlést tartottak, és egy közös nyilatkozatot fogadtak el. Ez önmagában így is páratlan dolog volt, de személyesen megismerkedni, jókat beszélgetni, ebben a formában együtt lenni Isten szentendrei legelhivatottabb munkatársaival, nagyon emlékezetes és felemelő élmény volt.

Ratkay Dorottya
Feszült izgalommal vártuk a hittanos gyerekekkel az orgona érkezését. Az első teherautók igaz még csak a "szerelvényeket és kellékeket" szállították, de mindenki érezte, hogy egy történelmi pillanat részese és szeretne egy kis "valamit" felvinni a karzatra a szállítmányból.

Sághi Borbála
Lelkesen vettünk részt egész családunkkal a Luther-futáson. 1517 méter napsütésben, más felekezetekkel együtt a Duna-parton.

Szilágyi Andrea
Nagy élmény volt számomra Reformáció 500. évfordulója - szentendrei ünnepünk szervezésében részt venni, látni a zsúfolásig megtelt kis templomunkat, s persze hallani elkészült orgonánkat, mely hivatalosan aznap szólalt meg először.