Családi csendeshét - Piliscsaba, 2011. június

Az elhangzott előadások hangfelvételei:

kedd reggel: szabadság
szerda reggel: állhatatosság
csütörtök reggel: megszentelődés
péntek reggel: egyetemes papság

délután1: szerzetesi értékek
délután2: katolikus értékek
délután3: New Age
délután4: baptista értékek
délután5: református értékek

hétfő este: farizeus és vámszedő
kedd este: szőlőmunkások
szerda este: a gonosz szolga
csütörtök este: a hamis sáfár
péntek este: a búza és a konkoly
szombat este: kincs és gyöngy