A Szentendrei Evangélikus Templom Alapkő-okirata

A frissen önállóvá vált szentendrei evangélikus gyülekezet 1950-ben nyolc hét alatt építette fel első templomát. Az 1990-es évek végére a templom állapota, mérete, megjelenése arra késztette a gyülekezetet, hogy saját erőből a Magyarországi Evangélikus Egyház segítségével új templom építésébe kezdjen. A templom tervezése és építése érdekében a gyülekezet úgy döntött, hogy létrehozza a Rosa Lutheri Alapítványt.

Egyházközségünk nyilvántartásában az alapkő elhelyezésekor 266 felnőtt és 108 gyermek szerepel. Az alapkő elhelyezésével nem csak a templom, hanem parókia és gyülekezeti központ építését is elkezdjük, így vállalva és segítve Szentendre és a Dunakanyar több mint ezer fős evangélikusságának spirituális szolgálatát. Továbbá bízunk a leendő templomunkban folyó lelki-szellemi, karitatív és kultúrális tevékenység egyházközségünk határain túl is érzékelhető jótékony kisugárzásában; részt kívánunk venni a településeink életében, a helyőrségi lelkészi munkában és élni kívánunk az idegenforgalomból adódó missziói lehetőségekkel.

Tesszük ezt a mi Urunk Istenünk segedelmében, támogatásában és áldásában bízva úgy ahogy azt Pál apostol írta az efezusi gyülekezetnek:

"Mert ráépültetek az apostolok és a próféták alapjára, a sarokkő pedig maga a Krisztus Jézus, akiben az egész épület egybeilleszkedik, és szent templommá növekszik az Úrban, és akiben ti is együtt épültök az Isten hajlékává a Lélek által."

/Ef 2, 20-22./

Adja Isten, hogy városunk és a környező települések egyházközségei életéhez és szolgálatához illeszkedve a Szentendrei Evangélikus Templom is betölthesse azt a hivatását, melyet Urától kapott az Ő dicsőségére és a gyülekezetének örömére!

Szentendre, 2003. október 12.

D. Szebik Imre
püspök

Szeverényi János
esperes

Novotny Dániel
h. lelkész


Benczúr László
ehker-i felügyelő


Győri József
ehm-i felügyelő


Milán Gábor
felügyelő


Csuka Tamás
tábori püspök


Magassy Sándor
tábori lelkész


Magassy Sándorné
lelkész


Koren Tamás
a Rosa Lutheri Alapítvány elnöke


Kocsis József
építész tervező


Ipacs István
kivitelező