Vízkereszt ünnepe utáni 2. vasárnap
Szentendre, 2023. január 15.
Mt 5,17-20  
EÉK 357, 1, 81, 306, 13

Horváth-Hegyi Olivér

Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim az Úrban!
"Azt mondta, / kiskomám, te már jól elszúrtad, / engem igazságtalanul feszítettek keresztre, / de te azt eszed, amit főztél, / simán megérdemled a szögeket, / ez a minimum ... / Egy szavamba kerülne, hogy megmentselek, / de akkor mi lenne az igazsággal, / mit szólnának a mennyben / azok, akiket legyilkoltál, / megbecstelenítettél, / egyszer csak szembejössz velük, / rögtön megindul a pletyka, hogy bunda az egész üdvösség, / ha ilyenek odakerülhetnek .../ Ja, nem. / Azt mondta, / még ma velem leszel a / Paradicsomban."

Lackfi János 2021-ben megjelent kötetében olvashatjuk az Igazság című versét, amely merész, és rendkívül sarkos. Mégis nagyon is vállalható. Jézus Krisztus keresztfán elhangzó ítélete számos hasonló döntés előz meg az evangéliumban. Az emberi logika törvénye szerint elítélendő felmentést kap, mert bűnbánatára válaszul Jézus bűneit megbocsájtotta és így töltötte be a törvényt.

Törvény. A Hegyi beszéd elejéről olvasott jézusi törvényértelmezés kulcs a Hegyi beszéd ezt követő részében található erkölcsi, részben vallási tanításának megértéséhez. Csak akkor értjük meg jézus törvényértelmezését, ha a ma felolvasott ige mind a fejünkben, mind pedig szívünkben helyén van.
A törvény hallatán különböző reakcióink lehetnek.

A törvény valaki számára a biztonságot jelenti. A jó rend őre a törvény. A törvény valakinek a hatalom gyakorlását jelenti. Igazságért harcolni a törvény bástyáival körülvett ember tud. Van, aki irtózik ettől a szótól: törvény. Nem szereti a szabályokat, szűk a törvény kerete, a mindenből törvény csináltok jelszóval lő azok felé, akik gyakran hivatkoznak szabályokra, vagy szabályok mentén élnek. Megint mások vallási értelemben "vakaróznak" a törvénytől, mert "viszket a fülük" és állandó kritikával illetik a Tízparancsolatot idéző másik szekértábor tagjait. De ma is léteznek törvényeskedő farizeusok, akik hit nélkül képesek betartani minden bibliai előírást, miközben meglehetősen nagy gondba kerülnek a törvény nagy parancsolata révén: Szeresd az Urat és felebarátodat.

Itt érkezünk meg a törvényértelmezés belső magjához. Jézus mindenféle törvényértelmezése egyetlen elvre vezethető vissza. Ez bármilyen furcsán hangzik, a szeretet. Amikor Jézus arról tanít, hogy ő nem azért jött, hogy érvénytelenné tegye a törvényt, hanem, hogy betöltse (17.v.), nem a megvalósította, kifogástalanul megtartotta szavakra kell asszociálnunk, hiszen ezek teljesítményre utalnak. Jézus nem volt teljesítményorientált. A betöltötte annyit jelent: a törvény, és Jézus hozzáteszi, hogy a próféták szellemében gondolkodni, szólni, cselekedni. Nem betű szerint betartani minden helyzetben mindent, hiszen Jézus is a szeretet jegyében engedte, hogy tanítványai a munkavégzést tiltó szombatnapon kalászt tépjenek, bár az munkavégzésnek számított. Vagy leállított egy, a zsidó törvények szerint jogos megkövezést - emlékszünk a bűnös asszony történetére. A szeretet fölülírta a törvényt? Nem. A szeretet által a mennyei Atya akarata, amely bármilyen bonyolult jogi helyzetet nézünk, mindig tökéletes, megvalósult.

A törvény olyan, mint a Bükkös patak medre. Még ha az elmúlt napokhoz hasonló nagy esőzések is vannak, a félelmetesen hömpölygő sáros, uszadékos vízrohamot a meder egy helyen tartja, a folyás irányába. Ha a pataknak megszűnne a medre a városban, akkor iszonyú károkat tudna okozni. Ilyen a törvény is. Ha valaki nem tartja be, iszonyú károkat okoz neki is, másoknak is.

Igénk az őszinte felismerés felé terelgeti gondolatainkat: a törvény megtartása a Krisztus iránt érzett szeretetünkből születik, ahogyan az ő engedelmessége az Atya iránti szeretetből fakad. A törvény megtartása, a teljes törvény, a Tízparancsolat meghagyása nehéz, lehetetlen annak, aki farizeus módon közelít hozzá és magának a törvénynek, az egyház szabályainak akar megfelelni; de aki hisz Jézus Krisztusban, annak minden lehetséges. Még a törvény megtartása is. És amikor ez mégsem valósul meg, hisz ismerjük ezt a helyzetünket, a kegyelem nyer teret.

Vannak keresztények, akik törvény felettinek gondolják magukat: mit nekem Tízparancsolat! A szabados kereszténység egyen út az útvesztőbe. Pál apostol a rómaiak útvesztőjébe kiált bele és írja: "Isten igazságát ugyanis nem ismerték el, hanem a magukét kezdték érvényesíteni, és nem vetették alá magukat Isten igazságának." Rm 10,3

Isten igazságát ma sem ismeri el a világ. Bármilyen fájdalmas kettéosztani az embereket, az ige alapján mégis azt látjuk, hogy egyházainkban is vannak, akik elismerik Isten törvényét és vannak, akik állandó kritikával, nyakatekert magyarázatokkal felmentést keresnek és találnak maguknak, mert saját törvényeket gyártanak a Tízparancsolat, olykor a kettős, szeretetparancsolat helyett. Mert olyan szabadnak érzik magukat, hogy bármit megtehetnek? Mert nem szeretnek igazodni? Mert ez ma trendi? Mert félnek az ítélettől? Mert kényelmetlen törvény szerint élni? Mert szeretni könnyebb a hasonló gondolkodású, elviselhető, problémamentes, szelíd, jószándékú, kellemes, stb. embereket? Ez mind így együtt. Jézus nem törvényeket tanít, szabályokat ismételget. Jézus betölti a törvényt, és ahogyan az Atya ezt várja tőle, tőlünk is hasonlót vár Jézus.

Amikor Keresztelő János a börtönből kérdést intézett Jézushoz: "Te vagy-e az eljövendő…?" Jézus válaszában tanítani kezdte a sokaságot és az addigi törvény kezéből kiveszi a hatalmat "… a próféta és a törvény János idejéig prófétált." (Mt 11,13) A törvényt ugyanis felváltotta Jézus személye. Ő lett a törvény. Övé lett a hatalom. A mózesi törvények és előírások új értelmet kaptak Őbenne. A betű helyett az iótákat és vesszőket az ég és föld elmúlásáig megtartva Ő lett az igazodási pont, a zsinórmérték.

De a törvény magatartása is megváltozott. Már nem diktál. Már nem parancsol, már nem utasít és nem szólít fel, hanem elénk éli a beteljesülést. A beteljesülés azonban – sok szabadabban gondolkodó meglátása ellenére – senki számára nem jelent mentességet.
Jakab apostol szigorúbb megfogalmazással él: "Mert aki valamennyi törvényt megtartja, de akár egy ellen is vét, az valamennyi ellen vétkezett." (Jak 2,10) Aki szereti Istent, válogatás nélkül megtartja parancsolatait.

Ma egy nehezebb témát hozott elénk Jézus, amely csak akkor kezd könnyűvé, sőt, örömtelivé válni, ha a szeretet a törvény betöltése, de nem úgy, hogy közben a törvényt pirossal kihúzzuk az életünkből és csak szeretünk. Maga a szeretet tölti be a törvényt, méghozzá úgy, ahogyan azt egyik lelkésztestvérem mondja: "még több igazságot kér, még több igazságot vár, még több igazságot kínál. Túlcsorduló igazságot." (Hafenscher Károly)

A törvénybe kapaszkodunk? Törvény által van igazságunk? Ja nem! Jézusról beszélünk, akitől a törvény megtartását illetően is tökéletes tanítást kaptunk.
Ámen.

.