Örök élet vasárnapja
Szentendre, 2022. november 20.
Mk 13,24-27  
EÉK 493, 296, 454, 293, 310, 13

Horváth-Hegyi Olivér

Helyénvaló

Keresztény gyülekezet, testvéreim az Úrban!

Helyénvaló. Ezt a címet adtam a mai prédikációnak.
Aki kicsit is szereti a rendet, nem megszokásból, vagy nem kényszerből, hanem mert jó érzéssel tölti el - a többiekkel együtt, akikben kevésbé van meg a rend iránti igény - tudják, hogy a rend egyes számú szabálya, hogy mindennek helye van. Ha elvetted, használtad, utána tedd vissza oda, ahol volt. Miért? Mert ott van a helye. No de nem akármilyen helye! Logikus, állandó, praktikus, jól végiggondolt és én még azt is hozzáteszem, általam kedvelt helye.

Meggyőződésem, hogy a rend iránti igényünk valahol teremtettségünkben gyökerezik, tehát isteni eredetű. Mert hát Isten rendesnek teremtette meg a világot. A sötét, átláthatatlant felváltotta a világosság, ahol minden láthatóvá vált; a káoszt felváltotta a kozmosz, és minden szépen a helyére került. Az ember is helyénvaló lett. Mindmáig az a működőképes, ami rendes. A rendetlenség előbb-utóbb, de inkább előbb káoszba fordul és a működési zavarok után becsődöl.
Alapvető élményünk, hogy így működik a természet, a biológiai testünk, de mentálisan és lelkileg is akkor működünk jól és hatékonyan, ha rendben vagyunk. Aki valója, léte, élete helyén van az helyénvaló.

Örök élet vasárnapján Jézus az Emberfia eljöveteléről tanít. Leírja, milyen lesz. A leírás, ahogy hallottuk, nem túl kecsegtető. Pilinszky János Mielőtt című versének utolsó három sorában ezt írja: "S a hirtelen támadt / tülekedésben sírásunk még egyszer fölszabadítja / a tengert, mielőtt asztalhoz ülnénk."
Mielőtt körbe ülnénk azt a bizonyos mennyei asztalt, a kifogyhatatlan békesség és bőség, a hiánytalan szeretet és hiánytalan közösség szimbólumaként Újszövetségünkben újra meg újra megjelenő asztalt, a tartóerők megroppannak, a világ jelenlegi keretei felbomlanak, a Föld rendezetlenné és veszélyessé válik, a természeti erők az ember ellen fordulnak és nem marad kő kövön.

Van egy egyszerű iskolai tesztekben, konfirmandus vetélkedőkben, hittanversenyeken is gyakran használt nyelvi fejtörő. Egy szöveg betűinek szavait összekeverik így értelmetlen szavakat, mondatokat írnak egymás mellé, de a szavak első és utolsó betűje a helyén marad. A szöveg mégis olvasható, így van értelme.
Ilyen az élet is. Ha a kezdetét és a végét ismerjük, lehet közötte zavar, káoszt, csere, javítandó, helytelenség, de tudjuk, hisszük, honnan jövünk és hová tartunk, akkor egész életünk a maga hibáival értelmet nyer.
Rendből jövünk és a rendbe megyünk. Milyen csodálatos Isten hatalmas gondoskodó szeretete!

Örök élet vasárnapján a dicsőségébe visszatérő mindenség Urát látjuk. Az ige nem a világrend összeomlására fókuszál, hanem ami azt követi. Hogy is mondta Jézus? "... és akkor elküldi az angyalokat és összegyűjti választottait a világ négy tájáról, a föld sarkától az ég sarkáig."
Ne félelemmel és rettegéssel menjünk ma haza, akik tudjuk az elejét és a végét. Hanem azzal a reménységgel, hogy mi is azok közé tartozunk majd, akiket összegyűjtenek az angyalok, mert Krisztusban élünk és halunk.

Márk írása szerinti evangéliumnak ez a fejezete végig a nagy megpróbáltatásról, az ítéletről az utolsó idők jeleiről szól 37 igeversen keresztül. Jézus szeretné, ha tisztában lennénk azzal, hogy majd az emberi hatalom eltörpül, mind a természet hatalmas erei, mind az emberek, a világ vezetői és urai meghajolnak előtte, mert egyszerűen nem lesz más választása sem élőknek, sem életteleneknek. És ez csak a kezdet. Utána jön Krisztus ezeréves birodalma, az első feltámadás azoknak, akik Jézusról, akár életük árán is, de bizonyságot tettek, akik nem imádták a fenevadat, sem az ő képmását (Jel 20), és akik lelke Krisztussal együtt uralkodik majd. És csak ezután jön az utolsó ítélet, végül az új ég és új föld, a mennyből alászálló szent város. Akik nevét nem találtak az élet könyvében, azokat a Halállal és pokollal együtt a tűz tavába vetik, de akik neve fel volt írva, mert "hittek az első és utolsó betűnek" , azokat maga Isten gyűjti össze, Isten veszi körül és örökkön örökké velük lesz.

Ha ismered a történet elejét és a végét, márpedig ma is hallhattad, és hiszel Krisztusban, aki az egyetlen út az örök élet felé, nem látsz halált soha. Mert ez Isten igazságos rendje. Ebben a rendben mindenkinek helye van. Ne legyen rendetlen és rendezetlen az életed, ne maradj a rendetlen oldalon, ahol a káosz az Úr! Jézus úrrá lett a káoszon, engedd meg neki, hogy az életedben is rendet rakjon és felírja nevedet az élet könyvébe. Odaát találkozunk!
Ámen.

.