Szentháromság ünnepe utáni 18. vasárnap
Szentendre, 2022. október 16.
1Jn 3,18-24  
EÉK 444, 362, 304, 13

Horváth-Hegyi Olivér
Fiacskáim: szeressetek!

Keresztény gyülekezet, testvéreim az Úrban!

Sokan szeretik János apostol írásait. Mind az általa lejegyzett evangélium, mind pedig három apostoli levele szívünkhöz közeli írás. Már életében is nagy hatással volt azokra, akik tudomást szereztek különleges képességéről. Bár a keresztényüldözésben száműzetésben élt, tömegek látogatták meg a kies helyen, hogy bölcsességéből kapjanak egy morzsát. Tanácsért mentek hozzá és akkor sem rövidült meg a sor, amikor így-úgy kiderült, hogy végül minden nőnek és férfinek és testületileg hozzá zarándokoló csoportnak, de házaspároknak és családoknak is ugyanazt mondja: "Fiacskáim, szeressétek egymást."
Mai igénk is így kezdődik: "Gyermekeim, tükörfordításban fiacskáim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és valóságosan." (18.v.) Hacsak a jánosi egyszerűséggel ennyi lenne az igehirdetés, az is teljes lenne. De hadd beszéljek még egy kicsit bővebben minderről: szeress.

Igénkben három gondolat különíthető el.

1. Istenből valók vagyunk, ezért vagyunk képesek a szeretetre.
Vannak lelkészek, akik mindig ugyanoda lyukadnak ki és igei gondolatuk Jézusnál végződik. Én is ilyen vagyok. Luther Márton a reformáció legalapvetőbb teológiai felismeréseként Krisztust állította a középpontba. Ideje volt. "Jézus Isten országának az eljövetelét ígérte – de ami megérkezett, az az egyház." – írja kritikusan egy 19. századi francia teológus. "Egyetlen bajom van a keresztényekkel – az, hogy nem keresztények." ismerjük jól F. Nietzsche szavait. "Én magam is keresztény lennék, ha a keresztények azok lennének." Ezt pedig, igen, Gandhi mondta. Mindebből az következik, hogy a Jézus által meghirdetett életforma, amelynek etalonja, életszerű példája, alakítója ő maga szeretne lenni abszolút jó. Az egyház fantasztikus hordozója lehet a szeretetnek, a keresztény hit adhatja a szeretet igazi mélységét és állandóságát, az evangéliumi élet pedig nagyon is élhető, minden más életformánál közelebbi, hiszen ez az autentikus. Ősi belső igényünk válik valósággá, amikor Jézus elmondja, hogy kizárólag hogyan érdemes élni. Mert aki Istenből való, márpedig mindannyian azok vagyunk, képesek vagyunk a szeretetre. A felolvasott jánosi levélrésznek ez az első gondolata.

2. Aki hisz Jézusban és szeret, az bizalommal kérhet az Atyától. Ez a második üzenet.
Néhány évvel ezelőtt felismertem, hogy kevés időt töltök a gyermekeinkkel és minél többen vannak, annál jobban kívánják a kettesben eltöltött időt, ezért bevezettem az apanapot. Igyekszem negyedévente tartani. Ebben van egy kulturális program, közös ebéd, vagy vacsora valahol és valamilyen szórakozás, vagy vásárlás. Ahogy visszajöttem Norvégiából, Villővel, nagylányunkkal kezdtem a sort. A hosszúra nyúlt apanap hitéleti témák is előkerültek és többek között Villő azt is megkérdezte, hogy van-e olyan, hogy valaki félig tér meg. Elmondtam neki, hogy a megtérés mindig 180 fokos fordulat. ment az életem, gondolataim valamerre, megismertem Jézust és megfordult az életem. Másképp látom a világot, mert látom, értem és tapasztalom Jézust. Az ilyen emberről János azt írja, hogy ebben a Jézushoz közeli állapotban szíve nem ítéli el, velejárója a szeretet, bármit kér, megkapja. Isten ennyire megbízik az ő Fiában. Akiben Jézus van, nem kér rosszul és rosszat.

3. Aki Jézusban van, grátisz kap Lelket. Ez a harmadik pontunk.
A Szentlélek jelenléte annak jele, hogy meg tudjuk tartani a szeretet parancsolatát. A héber gondolkodásban két szót találunk a szeretetre. Az ahává szívbéli szeretet, az érzés, aminek olyan sokféle formáját ismerjük érzelmeink világában, a másik a heszed, amely a cselekvő szeretet, azaz a diakónia, a segítő kéz. Jézus a heszed, a cselekvő szeretetet említi, és az ellenség szeretetéig megy el. Aki Jézusban van, még a nem szimpatikus emberrel is irgalmas, cselekedete szeretetet sugároz, míg az érzelmes szeretet változékony és sokszor kiszámíthatatlan, amivel hadilábon állunk. Aki viszont Jézusban van és Ő is benne, mind az érzelmi, mind pedig a cselekvő szeretetet őszintén tudja gyakorolni.

"Fiacskáim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és valóságosan." Innen indultunk és ide is érkezünk. És e kettő között Isten ma azt mondta nekünk: Belőlem vagytok, ezért képesek vagytok szeretni, és ha szeretettel vagytok teli, bármit kérhettek az Atyától, aki ráadásul Lélekkel ajándékoz meg titeket. Forgassuk ezeket a szívünkben!
Ámen.

.