Húsvét ünnepe utáni 2. vasárnap
Szentendre, 2022. május 1.
Ez 34,1-10,16  
EÉK 334, 5, 443, 304, 12

Horváth-Hegyi Olivér

Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim az Úrban!

Kell egy jó pásztor. Ahogyan "kell ott fent egy ország, mely talán ránk is vár" (Zorán), úgy itt lent kell egy jó pásztor. Egy igazi, nyáját mindenek elé helyező, önmagát pedig háttérbe hagyó, önzetlen jó pásztor, akiben nyája vakon megbízik bármi történjen az aklon kívül, vagy az aklon belül.
Minden közösség ilyen vezetőt szeretne. Ezékiel próféta is olyan gondolatokat és szavakat kap, amit Isten alakít: jó pásztorra van szüksége a nyájnak, eljött az ideje, hogy a hűtlen pásztorok felett kimondasson az ítélet.

A pásztor kép Bibliánk kedvelt metafórája. Az ószövetségi írók és Jézus is gyakran folyamodnak hozzá, hogy kifejezzék Isten ideális vezetőtípusát. A legismertebb pásztorkép talán a 23. zsoltár: "Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm." (Zsolt 23,1) De Jézus is sokszor utal magára, mint pásztorra. A metaforikus megszólalásai jól szemléltetik küldetésének lényegét: "Én vagyok a jó pásztor. A Jó pásztor életét adja juhaiért." (Jn 10,11)
A pásztor akkor kedvelt, a pásztor szavára akkor hallgatnak a báránykák, ha rájuk nem haszonleséssel, despotikusan, haráccsal, egyéni, önző érdektől vezérelten, csillapíthatatlan étvággyal tekint a pásztor. Azaz nem kihasználja, hogy bárányok vannak rábízva, hanem a filippilevélbeli Krisztus-himnuszban olvasható jézusi magatartással közelednek a nyájhoz: "Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát és szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett." (Fil 2,6)

Ezékiel próféciájában épp ez a kifogás. Nincs emberség. Az Izrael fölé helyezett vezetők, királyok és papok, e két meghatározó réteg, akik tejhatalommal bírtak, elfelejtettek embernek lenni. Elfelejtették, vagy már ők is így voltak nevelve, hogy a nép vezetése szolgálat, ahogyan az újkori miniszter szavunk is újra és újra emlékeztetheti mindenkori vezetőinket, hogy tisztségük nem uralkodást, hanem mások alázatos segítését jelenti. Miniszter - a minor latin szóból ered, ami kisebb, csekélyebb jelentéssel bír. Aki miniszter lesz, annak kisebbé kell lennie. Felnézünk azokra a vezetőkre, akik viselkedésében, megnyilvánulásaiban és döntéseiben egyaránt ezt tapasztaljuk. Miniszter szolga. De kevesen tudhatják, hogy hazánkban a 17. században ministernek hívták az evangélikus lelkészeket. A lelkipásztor szavunk rejtetten hordozza is ezt a konnotációt. Jézus, amikor második, ítéletet hozó visszajöveteléről tanít, azt mondja tanítványainak: "Akinek sokat adtak, attól sokat kívánnak és akire sokat bíztak, attól sokat kérnek számon." (Lk 12,48)

Rád kiket bízott Isten? Mindannyian felelünk valakikért. Ki kevesebb emberért, ki többért. Ez függ a családi és társadalmi, de még munkahelyi helyzetünktől is. Isten egymásra bíz minket. A teremtett világban az ember olyan élőlény, aki addig működik jól, míg együttműködik. Egy család is addig működik jól, míg a szülők egymással, a gyerekek szüleikkel és egymással együttműködők. De a szülői is legyen együttműködő gyermekével.

Luther tanítása szerint a család papja, lelkésze a családfő, az Édesapa. De van valaki, aki ennél olykor kevésbé látványosan működik, annál fontosabb szerepet tölt be a családba. Az Édesanyák drága hivatást töltenek be. Nekik köszönhetjük, hogy világra jöttünk, gondoskodó és gyengéd szeretetükkel emberréválásunk kulcsai ők. Az Édesanya szolgálatát mi Édesapák nem tudjuk betölteni és nem is kell rá törekednünk, mert Isten így rendelkezett és így látta jónak. Az édesanya lássa el az anyai feladatokat, az Édesapa az apaiakat. Merthát egy család is kicsiben úgy működik, mint egy ország. Van egy vezető, aki legyen szolgalelkű, bölcs ember és vannak körülötte segítők, akik sokszor az érdemi munkát végzik. Az Édesanyák érdemi munkája akkor gyümölcsöző és kedves Isten előtt, ha az csordultig van szeretettel. Ebben erősítünk meg titeket, kedves Édesanyák! Legyetek csordultig szeretettel. Gyertek és merítsetek naponként, hetenként a szeretet forrásából, hogy hivatásotokat gyakorlása közben ölelésetek gyógyító legyen, mint egy mennyei ölelés, szavatok édes legyen, mint a méz, derűtök ragyogja be otthonotokat. Ahogyan az egyik Anyák napi énekben éneklik a gyermekek: "A jóisten keze védjen minden napon, / áldása áradjon rád, gazdagon!"

Ma Jézus, mint jó pásztor mutatkozik be. Ha mi hűtlenek is vagyunk, Ő nem marad hűtlen. Kell egy jó pásztor - van egy jó pásztor. Ennek örömével menjetek majd haza. Ő ismer titeket, ismeri hangotokat, hiszen övéi vagytok!
Ámen.

.