Böjt 6. vasárnapja (Virágvasárnap)
Szentendre, 2022. április 10.
Fil 2, 2  
EÉK 209,1-3; ZÉ 5;134; EÉK 308,1-2.; 11; ZÉ 165

Horváth-Hegyi Olivér

Taps és hidak

Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim az Úrban!

A virágvasárnapi történeten gondolkodtam, aminél minden évben szívesen elidőzök és a tapsolás jutott eszembe. Szoktunk tapsolni a templomban? ... Mi nem szoktunk. Pedig épp Virágvasárnap egyik zsoltárában ezt olvassuk: "Ti népek, mind tapsoljatok, harsogó hangon ujjongjatok Isten előtt! Mert a felséges Úr félelmetes, nagy király az egész földön." (Zsolt 47,2-3)

Az öröm, az elismerés, a hála, a köszönet, a jókedv egyik kifejezése a taps. Persze fura lenne például megtapsolni a Rosa Lutheri Együttesünket, hovatovább a prédikációt, pláne az imádságokat. Inkább elismerő, csendes köszönömöket szoktunk mondani, ahogyan az ovisok virágvasárnapi énekét is így köszönhette meg a gyülekezet. De a zsoltár arra buzdít minket, hogy Istennek szabad ujjongani, tapsolni, mert ő fenséges és ő a királyok Királya. Isten népe annak idején így fejezte ki örömét. Istennek örültek. Szeretném, ha egyszer, kivételesen, mégpedig most, ezt mi is kipróbálnánk, milyen érzés. Ujjongjunk együtt Istennek és ezt tapssal is fejezzük ki. Ezzel a tapssal szerettem volna titeket közelebb vinni Isten dicsőítéséhez.

Az evangéliumok szövegében azt is olvassuk, hogy a virágvasárnapi tömeg egy akarattal terítette le felsőruháját, a gyerekek egy akarattal lengették a frissen vágott pálmaágakat és a Jézus körül örömködő sokaság egy akarattal énekelte a hozsannát és szerintem táncoltak és tapsoltak is.

Akik Jézus köré gyűlnek, azokban megszületik a szeretet, azok között kialakul az egy akarat és jól gondolkodnak, ebből kifolyólag helyesen terveznek, valami nagyszerű felé törekszenek, és tiszta szívvel vágyakoznak a tökéletes jó felé egy akarattal. Akik mást akarnak, azok összevesznek. Azok az emberek, akik között nincs szeretet, hamar szétválnak, elválnak, elszakadnak egymástól. Akik nem tudnak csapatban játszani, előbb-utóbb a csapat vesztét okozzák, vagy ők maguk szorulnak ki a csapatból.

Hogy Pál apostol filippibeliekhez írott levelének mondatát jobban megértsük: "ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva ugyanarra törekedjetek", nézzük meg a hidakat. Miért építünk hidakat? ... Igen, hogy két egymástól távol lévő pontot összekössünk. Rendszerint a hidak alatt egy folyó, egy völgy, egy tó, vagy valami más helyezkedik el. Például a hozzánk legközelebbi hidat, a 2008-ban átadott és már nagyon várt Megyeri hidat azért építették, hogy az emberek könnyebben átjussanak a másik oldalra.

Hidak az emberek között is vannak. Azért kellenek a hidak, mert távol vagyunk egymástól, de szeretnénk, ha össze lennénk kötve és át tudnánk menni egymáshoz. Az emberek közötti hidakat a szeretet építi, meg a megértés és az együttérzés. Jézus nagyon-nagyon sokat tanította a gyerekeket és felnőtteket, hogy ezeket a hidakat hogyan építsék. És az emberek egy része hallgatott jézusra. Mi is közéjük tartozunk. Hidakat építünk, hogy eljussunk a másik emberhez. Mint mondtam, a szeretet, a megértés és együttérzés építi ezeket a hidakat, ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet. Ha két ember között megvan a szeretet, akkor egy akarattal ugyanarra fognak törekedni. Jézus bennünk lévő szeretet ilyen csodára képes. Hát nem fantasztikus! Miért jövünk templomba? Hogy mi keresztények, evangélikusok együtt tanuljuk a hídépítést és a mi keresztény közösségünk lehessen az első rendű csoport az életünkben, ahol ezek a hidak állnak és amelyeket használva jól működik az átjárás egyik embertől a másik emberig. Jézusnak, a Szentlélekkel együttműködve ez a célja.

Az egység mindig alapja az evangélium dinamikus terjedésének. De ez az egység nem a közös érdeklődés, az intelligens, vagy diplomatikus, akár udvarias megoldások miatt jön létre. Amelyik gyülekezetben Krisztus által épült hidak kötik össze a gyülekezet tagjait, vagyis minket, mert Jézust figyeljük, őt szemléljük, ott megteremtődik a békesség, az egység, az igazi közösség.

Virágvasárnap hatalmas lelkesedéssel vonult be Jeruzsálembe az a sok-sok ember tapsolva, táncolva, vidáman. Milyen jó azoknak, akik élén Jézus halad! ma eddig jutottunk el. Nagycsütörtökön folytatjuk a húsvéti ünnepkör történeteit, gyertek el a templomba!
Ámen.

.