Hatvanad vasárnap
Szentendre, 2022. február 20.
Mt 13,10-17
EÉK 279, 380, 304, 12, 481

Horváth-Hegyi Olivér
Hinni taníts Uram!

Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!

Az imént egy beszélgetésbe csöppentünk bele. Máté tudósítása szerint Jézus kilépett vendéglátói házából és lesétált a tengerpartra. Jó idő lehetett, de a nap már nem sütött annyira, hogy elviselhetetlen lett volna. Így történhetett, hogy Jézus szálláshelyét figyelő ugrásra kész emberek, a tengerparton dolgozók, a hálóikat tisztogatók egyhamar felpattantak, szóltak rokonaiknak, barátaiknak: a Mester kijött a partra, hagyjatok mindent és gyertek!
Nem volt harangszó, vasárnap 10 óra, senki sem hirdette meg az előadást, mégis rámozdultak az emberek Jézusra. Látva a flashmob-szerűen növekvő gyülekezetet, Jézus hajóra szállt és onnan kezdte tanítani a mennyek országáról. Képeket használ, hasonlatokat mond, egyszerű példázatokkal segíti a különböző rétegből, műveltségi háttérből érkező hallgatóságot. Úgy beszél, hogy mindenki értse. Ezúttal példabeszédet mond Isten országáról, amit mindannyian kitűnően ismerünk: A megvető példabeszédet. De ma nem ezzel foglalkozunk, hanem a tanítást követő párbeszéddel. Hogy miként szállingóznak el az emberek, nem tudjuk, de másik két evangélium megjegyzi, hogy Jézus egyedül maradt. Talán csak a tanítványok mertek odamenni hozzá, mindenestere történetünk a tizenkettővel folytatódik. Jézus szavának megértése a téma. Ki érti és ki nem? Aki értheti, miért kiválasztott, aki nem érti, miről beszél Isten Fia, miért nem értheti? Miért titok egyeseknek, homályba burkolódzó, kínai, túl magas; másoknak pedig miért tiszta sor, világos, mint a nap, olyan, mint az egyszeregy? Hogy is állunk Isten szavaival, a bibliai történetekkel, az Útmutatóban olvasott igékkel, a jézusi tanításokkal?

Induljunk ki Jézus szavából, aki azt mondja beszédéről, hogy titok, a
μυστεριον (müsztérion), misztikus.
Müsztérion. A görög nyelvben ezt a szót két másik szóból képezték: becsuk és a tart. Azaz eredeti jelentésükben becsukva tartott szem, vagy száj. Müsztérion. Ha a száj csukva marad, nem mond semmit. Tartja a száját. Titok marad. A becsukva tartás feloldásához szükséges a nyitás, vagyis esetünkben a kinyilatkoztatás. Isten nagyon sok mindenről nem beszél nekünk, de ha eljön az ideje, megnyílik a szája. De ettől még a titok titok marad, csak már nyílt titoknak hívjuk. De kiknek nyílik meg Isten szája? "Nektek megadatott, hogy megértsétek a mennyek országának titkait, de azoknak - mutathatott a tengerparton maradt sokaság felé - nem adatott meg."

Meg is érkeztünk a mai ige szívéhez. Mi azért vagyunk ennek a gyülekezetnek a tagjai és azért jövünk templomba, hogy elsősorban magunkra vonatkoztatva, másodsorban a mikro-és makro környezetünkre gondolva megértsük Istent. Mi lelkészek azért készülünk fel az igehirdetésre, azért imádkozunk és azért állunk a gyülekezet elő remegő szívvel hétről hétre, mert feladatot kaptunk Istentől: vigyük hozzátok közelebb; a tőlünk telhető módon a lehető legközelebb vigyük hozzátok útmutatását, kérését, figyelmeztetését, vezetését, ígéretét. Luthert utolsó szavait idézve olyanok vagyunk, mint a koldusok, akik kolduljuk a kegyelmet, de kolduljuk a megértést, a titkok megfejtését, Isten ránk és világunkra vonatkozó üzeneteinek dekódolását. Tartjuk a markunkat, mint a kéregető és örülünk, ha valamicske kerül oda, ami talán aznapra elég. De másnap ugyanezt tesszük. És jövő héten is. És ez nem szégyen, ez nem rangon aluli, ez nem fárasztó és nem csüggesztő. Istentől koldulni és tőle valamicskét kapni a legfantasztikusabb dolog a világon. Ennek a kulcsa a hit. Aki hisz Krisztusban, annak egyszerre megnyílik a füle és a szeme. "A hit hallásból van, a hallás pedig Jézus Krisztus által." (Rm 10,17)

A tanítványoknak a füle boldog, mert hall és szeme is boldog, mert lát. Csak az nem hall, lát és ért, akinek a szíve megkövéredett - mondja Jézus. A megkövéredett szív a halál felé tart. Minket arra hívott el Jézus, hogy hallván halljunk és látván lássunk.

Ha tanítvány vagy és a titok megnyílt előtted, két következménnyel számolhatunk. Az egyik, hogy boldog leszel, a másik pedig, hogy feladatod van. Ha ajándékként megkaptad, hogy megértetted Jézus történetét, az nem a magabiztos gőgre és mások feletti ítélkezésre jogosít fel, mintha különb lennél, egy exkluzív klub tagja, hanem arra, hogy még jobban ragaszkodj Jézushoz és még többet tegyél azért, hogy másokat is őhozzá vezess, akik előtt szintén feltárulhat a titok: Jézus szeretete megváltott minket a bűntől és haláltól.

A mai evangéliumi üzenetet így foglalhatjuk össze: Előbb higgy, aztán érteni fogsz mindent. Még rövidebben: Credo ut intelligam - hiszek, hogy megértsek - írja Caterbury Anzelm.

Isten titkai megmaradnak, ezer dolgot nem fogunk megtudni, de aki az ő szeretetéhez, azaz személyéhez közel kerül, épp elég ismeretet szerez róla ahhoz, hogy egy életre és egy örök életre elég legyen. Ha hiszed, érted.
Ámen.

.