Szentháromság ünnepe utáni 21. (Biblia-) vasárnap
Szentendre, 2021. október 24.
Ám 7,10-15

Horváth-Hegyi Olivér

Keresztény gyülekezet, testvéreim a Krisztusban!

"Öntsünk tiszta vizet a pohárba!" A ma már kevésbé használt régi szólásunk a homályos helyzetekben szokott elhangzani. Akkor, amikor a nem egyenes beszéd, a sok kavarás, a szőnyeg alá seprés után végre azt akarjuk, hogy mindkét, vagy több fél nyílt kártyákkal, őszintén mondja el azt, amit gondol. Vagy cinkes lapok helyett tiszta lapokkal játszunk. De az "öntsünk tiszta vizet a pohárba" egymás és magunk megbecsüléséről is szól, miután a zavarosba halászás és a málnásban kóválygás után a valóságot és az igazságot szeretnénk látni és hallani.

Ahhoz, hogy evangéliumi életet éljünk, és ne csak nevünkben legyünk keresztények, hanem valóban Jézust követő, még nyíltabban felvállalva: Jézust utánzó magatartásunk legyen, ami csupa szeretet, szükségünk van az egyértelmű beszédre. A tiszta világos beszédre, a pohárba tiszta vízre azért van szükségünk, mert a hazugság, a szépnek tevése és mondása előbb-utóbb, de inkább előbb romba dönti ködös kapcsolatainkat. DE nem csak kapcsolatainkat. A mi életünk is egy romhalmaz lesz.

Ma igénkben két próféta áll egymás mellett. Az egyik Ámósz, a másik Amacjá. Ámósz prófétát Isten hívta el, az ő Istentől jövő tiszta, világos beszéde szemben állt a király, II. Jeroboám által kinevezett udvari próféta, Amacjá álláspontjával. Ámószt Isten hitén és lelkiismeretén keresztül vezeti, Amacját saját pozíciójának megtartása érdekli, őt a politika irányítja. Ámósz egy civil, független ember, aki fügetermesztéssel és pásztorkodással foglalkozik. Két lábon álló, jól prosperáló, Istenfélő vállalkozó, aki bőrén és vállalkozásán érzi a király lehúzásait. Amacjá a király fizetett prófétája, akinek az az érdeke, hogy hamis próféciáival befolyásolja a társadalom széles rétegét kizsigerelő, fölöttébb nagy gazdasági haszonra szert tévő királyt.
Ámósz tehát, aki Isten embere, megkongatja a vészharangot: ha nem tértek meg Istenhez, ha nem az ő útján jártok, letörölnek titeket a térképről és fogságba mentek. Ámósz, a király embere manipulatívan súg a király fülébe: igaz, hogy megtámadnak titeket, de ez még nem a vég. Kibírjuk!

Kedves testvérek! Miről szól ez az ószövetségi igeszakasz Biblia vasárnapján? Azon a vasárnapon, amelyen a Bibliát mutatjuk fel a gyülekezetek előtt. Azt a Bibliát, ami a regények és novellák, versesköteteink mellett most így kiált: Vegyél kézbe és olvass!
Mire hívja fel a figyelmünket Ámósz és Amacjá próféta vitája azokban az években, amikor egyszerre szűrődik be digitális eszközeinken keresztül otthonainkba, gyermekeink közé, fejünkbe és lelkünkbe a gyűlöletbeszéd, a sok politikai ferdebeszéd, a nemzetállam és az államok szövetségének feszültségei, az ezoterikus látásmód éppúgy, mint a streamelt istentisztelet, bibliaóra, Jézus történelmi korszakoktól független szeretetkampánya?

Minél kuszább egy történelmi kor, annál nehezebb meglátni az igazságot. Arról az igazságról beszélek, amely Istentől ered. Vannak pontjai a történelemnek, amikor nem bújhatunk a nem minden fehér és fekete mögé. Mert van, amikor csak ez a kettő létezik: az igen és a nem. Saját élettörténetünk fejezeteiből ismerjük, ahol már nem lehet-húzni-halasztani egy döntés és ki kell mondani: az igen, vagy a nemet. Nem toporoghatunk évekig egy útkereszteződésben, ha haladni is szeretnénk.

Ámószt nem csak a hetedik részből ismerjük. Látjuk azt a tiszta, Isten közelségéből eredő gondolkodását, ami nem csak látomásaiban, hanem szavaiban is több, mint szimpatikusak. Ámósz bölcs meglátásai bátor megszólalásaiban öltenek testet. Ámósz tiszta beszédének titka, hogy őt a szeretet vezérelte. Nem kavart be önös érdek, nem hályogosította el szemét a becsvágy, nem befolyásolta őt a pénz, az udvari hatalom. Ámósz a szeretetből fakadó igazság szerint döntött és mondott igent és nemet.

Isten igéje ma két dologra sarkall minket. Egyrészt, nagyon válogassuk meg, kinek hiszünk és kinek a beszéde mögött hisszük, tapasztaljuk, igazoljuk, igazolja a történelem, hogy Isten embere. Másrészt, ha személyes döntésünkben Isten vezetését kértük, amely döntésünknek az alfája és omegája a szeretet, tehát ha még nehéz igent, vagy súlyos nemet mondunk is, tiszta szeretetből mondjuk, tartsunk ki mellette mindenféle fenyegetettség, elbizonytalanító tényező ellenére. Ha szeretetből mondjuk ki az igent, vagy a nemet.
Jézus ebben nagy mesterünk. Olvassuk úgy az evangéliumi történeteket, hogy közben tanulgatjuk, hogyan lehet a rettenetesen bonyolult kapcsolatainkban, az egyáltalán nem egyértelmű társadalmi kérdésekben esténként mégis jó és tiszta lelkiismerettel lehunyni a szemünket, szorongás és gyomorgörcs nélkül a másik szemébe nézni, vagy olykor megalkuvás nélkül nagyvonalúan szemet hunyni mások hibája felett.

Szeretett gyülekezet! Itt az idő, hogy tiszta vizet öntsünk a pohárba! Első lépésben keresd meg a poharaidat. Második lépésben öntsd ki belőle, ami zavaros. harmadik lépésben a mai istentiszteleten kapott jézusi szeretettel önts bele azt, ami friss, tiszta és másokat is éltet.
Ámen.

.