Pünkösd ünnepe
Szentendre, 2020. május 31.
Jn 14,16-21
EÉK 229, 1, Szentlélek, úgy kérünk..., 239/1-3, 235

Horváth-Hegy Olivér

Nyílt titok

Keresztény Gyülekezet, Otthonaitokban is Szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!
Isten hozott mindenkit a nyílt titok ünnepén. Számomra az idén ez olyan örömöt jelent, hogy nehezen találok rá szavakat. Régen éreztem azt, hogy Isten ennyire tenyerén hordoz és a világ által értelmetlen és érthetetlen titkot megnyitotta előttem és megannyi ember előtt. Mindazok előtt, akik hasonlóan tudatosítottuk magunkban: egy nyílttá vált titok birtokosai lehetük. De ezen az istentiszteleten hadd hívjak most erre az örömre mindenkit, aki előtt még nem tárult fel ez a titok. Abban hiszek, hogy a Szentlélek egyik pillanatról a másikra feltárhatja ezt a titkot bárki előtt: akár ki vagy, akár honnan jössz, akármilyen életed volt eddig neked. Igen, bizonyságot teszek arról, hogy ennek a titoknak a megnyílása életed legnagyobb élménye lehet!

De miért is örülhetünk ennyire a nyílt titoknak és miért van bennem egy mély vágy, hogy számodra is kinyíljon ez a titok?
Nézzük meg, miről is szól a mai evangélium! Ez fog minket elvezetni pünkösd öröméhez.
A Mester szembesül azzal, hogy a kereszthalála után rémültté vált tanítványok rágörcsölnek annak sejtésére, hogy mi lesz velük, ha Ő már nem lesz köztük. Érthető, hiszen annyira megszokhatták Isten közelségét Őbenne. Láthatják azt a rettenetesen sok gonoszságot és ármányt, a politikai, olykor vallási satu szorítását, az ellehetetlenült emberi kapcsolataikat, amiben nemhogy komfortosan, de még biztonságban sem érzik magukat. Erre jön egy senkihez sem fogható férfi, akinek szavai megérinti őket és évekig lubickolhatnak a tökéletes emberszeretet közvetlen közelében. Mesterük vigasztalásképp, de még inkább bátorításként arról beszél, hogy bár ő elmegy, nem lesznek híján a megszokott szeretetnek. Ám Jézus szavai szerint ennek van három feltétele, amiről a titok nyitja. Ismerkedjünk meg ezekkel!

Az első feltétel, hogy Jézust szeretni kell. Édesapa korom óta tudom, mit jelelt a feltétel nélküli gyermeki szeretet. Mert milyen az ember? Azt szereti, akit elfogad és azt szereti nagyon, akiben megbízik. Túl van ez a tiszteleten és az elismerésen. Szeretni a másikat annyit tesz: rá tudok hangolódni, egyet tudok vele érteni, tudok úgy kritikus lenni vele, hogy nem veszek vele össze, nem hagyom faképnél. Szeretni azt is jelenti: tartósan közel engedem őt. Jézus tanítványai tartósan közel engedték magukhoz Jézust. Nem csak szavait, ami tanításában rendező elvvé válik az összekuszált életben, hanem Jézus személyét engedi közel a tanítvány. Talán nem sokat szoktunk azzal foglalkozni, hogy Jézus maga kéri, hogy szeressük őt. De hát itt pont erről van szó. "Aki pedig szeret engem…" (21.v.) Keltse fel Jézus az érdeklődésedet! Nézd meg., miért tudd szeretni! Gondolkozz most el azon, hogy miként tudod Őt szeretni!

A második feltétel, hogy Jézus parancsolatát be kell fogadni. Ha szeretek valakit, kérésére hegyezem a fülemet. Ha mond valamit, nem dugom a homokba a fejemet. Lesem, neki milyen megoldásai vannak. A gyermeki példánál maradva, a szeretett személyt utánozni próbálom. Ellesem mozdulatait, megtanulom az ő szavait, idővel úgy kezdek viselkedni, mint ő. Milyen teljes életet él az az ember, aki úgy viselkedik, mint Jézus, úgy beszél, mint Ő, úgy gondolkodik, úgy látja a világot. Jézus parancsolata, aminek befogadását várja, a szeretetről szól. Minél kevésbé szeretek, annál messzebb kerülök tőle. Minél jobban szeretek, annál hamarabb megérkezem az ő köreibe. Mert tudniillik Jézusnak vannak körei. Én ezt úgy képzelem el, ahogy a szentendrei Preobrazsenszka ortodox templom pünkösdi ikonján látható, amit a gyülekezet énekkarunk graduáléneke alatt már láthatott.

Jézus körül ülnek a tanítványok. Az ő körei mi vagyunk. Akik körbe veszik őt. Ez a hívők közössége. Gyülekezetünk, amit a Szentlélek hív egybe és tart össze. Úgy veszem észre, elég sokan keresnek egy jó közösséget. Jó keresztény közösségre csakis Jézus körül lehet lelni. Ezért van óriási felelőssége a mi gyülekezetünknek, óvodánknak. Legyen Jézusnak minél több köre, ami sok kereső embertársunknak ad lelki ottont.

A harmadik feltétel, hogy parancsolatait, az ő igéjét meg kell tartani.
Az ünnep bibliai szakaszát tovább olvasva csak most figyeltem fel arra, hogy Jézus Júdás kérdésére, miszerint miért nekik, mármint a tanítványoknak jelenti ki ezeket az igéket és miért nem mondja el ezeket a titkokat a többieknek, ezt a rendkívülinek mondható, személyes választ adja: "Ha valaki szeret engem, az megtartja az én igémet, azt pedig az én Atyám is szeretni fogja, és elmegyünk hozzá, és szállást készítünk magunknak nála." (Jn 14,23) Jézus itt a kölcsönös egymásban létel paradoxonját mondja el. Vagyis az Atya és Jézus a tanítványokban, mondjuk ki bátran, a hívő emberekben szeretne szállás készíteni magának. A Jézust követő tanítványok lesznek lakóhelyük. Fülöp kérdése volt, hogy hol lakik az Atya? Ez minket is érdekel, de nagyon. Hát itt a válasz. Az Atya és a Fiú bennünk lakik. Ez olyan nagyon nehezen érthető igazság, hogy egyedül a Szentlélek tudja megértetni velünk, akiről az igében, a 17. versben azt olvastuk, hogy nálunk lakik, sőt bennünk van. Micsoda találkozóhely vagyunk mi! Hát nem hallatlanul nagy tisztesség ez? J.S. Bachot – hozzánk hasonlóan – ez az evangéliumi rész is megérintette és Pünkösd ünnepére írt kantátájának ez lett a szövege, amit most hallgassunk meg gyülekezetünk quartettjének előadásában, ahol a fuvola, a hegedű, a brácsa és az orgona egymásban létele minket is segíthet ennek a misztériumnak a felfogásában.

Gyülekezeteinkben Pünkösd ünnepén szoktuk tartani a konfirmációt, így mi is. Az idén a járványhelyzet miatt ezt el kellett halasztanunk, így ezen az istentiszteleten nem térdelhetnek az oltárhoz hitvalló fiataljaink. De tíz konfirmandusunk, név szerint: Dávid, Doma, Illés, Kamilla, Keve, Lora, Laura, Lelle, Rozi, Szonja arra készülnek, hogy bizonyságot tegyenek arról, hogyan lehetnek ők is szálláshelye az Atyának és a Fiúnak. Jézus köré terelgettük őket és most, hogy a titkot megismerték ők döntenek arról, hogy Jézus köreivé válnak. Ez a mi örömünk is. És örömünk mindenki felett, aki megértette Krisztus titkát, amit a Szentlélek nyilatkoztatott ki.

Egy szép görögkatolikus tropár, vagyis pünkösd ünnepének főéneke így vall Isten lelkének világhódító munkájáról: "Áldott vagy te, Krisztus Istenünk, ki a halászokat bölcsekké tetted leküldvén nekik a Szentlelket, s őáltaluk hálódba ejtetted az egész földet. Emberszerető Urunk! Dicsőség néked!"
Hálódba ejtetted a világot. Pünkösdi gyülekezet! Jézus titkának megértését három feltételhez közi. Szeressük őt, fogadjuk be parancsolatát és gyakoroljuk a szeretetet. Ha ez megtesszük, szeret bennünket az Atya. Ahhoz, hogy ezt megtegyük és szeressen az Atya, kérjük a szaxofon szárnyaló hangjával együtt: "Jöjj égi szent láng, Szentlélek Isten!"
Ámen.

.