Karácsony ünnepe
Szentendre, 2019. december 25.
Jel 19,16

Horváth-Hegyi Olivér

Ünneplő Gyülekezet, Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!

Karácsony ezerarcú titok. A Biblia legnépszerűbb története olyan, mint a mikroszkóp alá tett hegyikristály. Kezünkben is értékes kőzet, de óriási meglepetések érnek, ha háromszázszoros nagyításban látjuk. Az az érzésünk, fogalmunk sem volt arról, mit tartunk a kezünkben. Minél alaposabban vizsgáljuk a karácsonyi történet szavait, és minél nagyobb felbontásban, annál nagyobb titkok tárulnak fel előttünk. Ez a történet egyszerűen lenyűgöző.

Nem véletlen. Isten testet öltése is lenyűgöző, miért lenne kevésbé lenyűgöző minden más, ami történetét átszövi kezdve a próféciáktól, az evangéliumi történettöredékeken át a Jelenések könyvében kibontakozott jövőidőig, ahol Jézussal, mint folyamatosan jelenlévővel találkozunk. Jézus másodszor is megmutatkozik, miközben mindvégig jelen volt, van, lesz. Erre csak az ezerarcú titoktörténet kulcsszereplője, a Királyok Királya képes.

A prófécia szerint "Királyod érkezik hozzád..." (Zak 9,9), és "uralkodni fog" (Mik 5,1), "a nyáj elé áll és legelteti az Úr hatalmával és fenséges nevével" (Mik 1,3). A Biblia ezt a béke korszakának nevezi. A te életedben is akkor van béke korszaka, amikor Ő érkezik hozzád, Ő uralkodik benned, Ő legeltet téged. De ezt is olvassuk: "Így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség fejedelme." (Ézs 9,5) A Seregek Urának féltő szeretete viszi véghez ezt." (Ézs 9,6b)

Már egészen fiatal koromban, talán már óvoda végén azoknak a társaságát kerestem, akik néhány évvel idősebbek voltak. Aztán emlékszem, kamasz koromban volt egy korszakom, amikor szinte csak felnőttek társaságában éreztem magam jól. Egyetemen a végzősökkel kerestem a kapcsolatot, felnőttként nagyon szívesen beszélgetek nálam jóval idősebb emberekkel.
Isten jó néhány évvel idősebb nálunk. Tapasztalata az emberről, emberképe istenként, bölcs meglátásai elég jó kiindulópont, amikor valaki az Ő Jézusával barátságot köt. Mert Jézus, aki az Atyáét szólja, emberré lesz, ezzel lehetővé teszi, hogy elképesztő közvetlenségben beszélgessünk azzal, aki a Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme.

Személyesen inkább ez érint meg bennünket. Karácson ünnepe figyelmünket ennél távolabbra vezeti. A Királyok Királyára, az Urak Urára.
Minden karácsonykor elhangzik, hogy a fő téri betlehemben, szerte a világon elhelyezett kisded a hatalmas Isten.

Luther Márton két birodalomról beszél. Az egyikben a Sátán uralkodik. A másik birodalom Krisztusé. Az egyikben az önző Ördög a király, a másikban a szerető Krisztus. "Az ő országa állhatatosan elleáll a Sátán birodalmának, és folyamatosan harcban áll vele." – írja Luther. Krisztus az, aki kiragad bennünket a Sátán birodalmából. Isten szakadatlan harcot vív a gonosszal. Ennek a szakadatlan harcnak mérföldköve karácsony. A Sátán minden cselszövése ellenére Isten meg tud születni. Fia életben marad, hogy Megváltását el tudja végezni. Isten terve volt mindez. Ezért nevezzük szeretet ünnepének karácsonyt. "A világosság a sötétben fénylik" (Jn1,5) – olvassuk a János írása szerinti evangéliumban. Ezért is volt fontos a kereszténység történetében, hogy a pogányok Sol-Invictus kultuszának nagy ünnepére helyeződött karácsony ünnepe. Fia megmutatta magát. A "legyőzhetetlen nap", ennek a világnak világossága ma sem az értelem, a tudomány. Az igazi világosság az, aki eljött és majd eljövend.

"A világosság a sötétben fénylik, de a sötétség nem fogadta be." Ti világosságban jártok? Úgy hiszem, igen. A világosság gyermekei vagytok mind. Isten felhatalmazott titeket, hogy akik hisztek, így neveztessetek. Milyen kitüntető cím ez. Szeretetből nevez így minket. Mert tudjátok, ki Jézus és miért lett emberré. Hisztek ebben. Ennek jutalma, hogy az övéi vagytok.

Az énekkar énekében Jézus gondoskodásáról énekelt: "Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat, én pedig kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké." Jn 14,15-16 Jézus ezt az ígéretét így folytatja: "Ezt a Pártfogót – Isten Lelkét – a világ nem fogadta be, mert nem látja őt, ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt bennetek lesz." (Jn 14,17) Akiben megszületik Jézus, soha nem lát halált. A "legyőzhetetlen nap" a legsötétebb sarkokba is bevilágít.
Karácsony ezerarcú titok. Lenyűgöző titok. A titok: Isten szeret minket. Miért? Nem igazán tudjuk. De szeret.
Ámen.