Szenteste
Szentendre, 2019. december 24.
1Móz 22,15-18
EÉK J

Horváth-Hegyi Olivér

Ünneplő Gyülekezet, Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!

A karácsonyi történet tele van megerősödött emberrel.
József és Mária megerősödtek annak tudatában, hogy az álom, amelyben kijelentést kaptak, nemcsak egy álom volt a sok közül. József és Mária attól a perctől, hogy tudták: Istennek terve van velük, mindent ennek rendeltek alá. Két fiatal. Két pályakezdő. Két Istenfélő ember. Egy Istenre figyelő, házasságra készülő fészekrakó.

A napkeleti bölcsek megerősödtek abban, hogy tudományuk nem sült fel. A szenzáció nem maradt el. A csillagok állása szerinti Messiás valóban megszületett, amit ők akkor talán fel sem fogtak. Visszatekintve nekünk könnyű elhinni, hogy őket tényleg Isten vezette oda a Jupiter és a Szaturnusz együttesen feltűnő égi jelenégével. Ők voltak azok, akik megerősödtek abban, hogy a tudomány, az egész rendszer, a teremtettség együtt mozdul, mert Isten emberré lett. Megerősödhettek abban, hogy tudomány és hit barátságban vannak egymással. Mindkettőnek Isten az eredője.

A nem túl kedvelt, birkaszagú pásztorok rehabilitációja önbecsülésük visszanyerését ajándékozza. Az embervilág először informált része Jézus világnézetét vetíti előre. A kicsik számítanak. A lenézetteknek kezdetektől van helyük körülötte. Az egyszerűség és iskolázatlanság nem kizáró tényező Isten logikájában. A diakónia, a szeretetszolgálat mindig a leginkább szeretetre éhesek körül kezd kibontakozni. Talán ezek a pásztorok vágytak a legjobban az isteni közelségre? Isten irgalmának és igazságának példái ők, akik emberi mivoltukban váltak megbecsültté. Mert legyenek bár demensek és alzheimeresek, mozgássérültek és SNI-s gyerekek, angyalaik nekik is vannak. És Jézusok, aki uruk.

Heródes - ha negatív előjellel is, de - megerősödött abban, hogy komoly ellenfél érkezett, akivel már az első években le kell számolni.
És végül ott vannak az angyalok. Soha ennyi angyal nem szálldosott a földön, mint akkor. Az angyalok megerősödhettek és megbizonyosodhattak Uruk és Atyjuk emberszeretete felől.

Ilyen értelemben Ábrahám is karácsonyi ember. Történetében az emberszerető Istennel van dolga. Hitének próbáját állja ki, amikor Isten azt kéri tőle, áldozza fel egyetlen fiát, Izsákot, hogy bizonyítsa be: szövetségük minden emberit fölülír. A Názáretben és Betlehemben történtekhez hasonlóan Ábrahámnál is egy angyalról hallunk, akinek hitére visszhangként áldást mond. Áldott leszel, nagy leszel, feledhetetlen leszel, kikerülhetetlen leszel, mert a mai napon erős hited miatt példa lettél. Ábrahám hitpróbája a végsőkig feszítette őt, hiszen Isten valami olyat kért tőle, Izsákot, akit mindennél jobban szeretett – volna, ha nem bízza magukat Istenre.
Ábrahám megerősödött hite, a karácsonyi történet szereplőinek sorába emeli őt.

Isten ma meg szeretné erősíteni veled között szövetségét. Olyan szövetség ez, amiben mi engedelmességet fogadunk neki életünk legapróbb részleteiben, ő pedig megáldja életünket legapróbb részleteiben.
A mennyei Atya ennek a megerősített szövetségnek a mai napon is nyomatékot szeretne adni. Emberré lettem érted, hogy felismerd, ki vagyok én igazán és hol az igazi hazám.

Szenteste valóban a szeretet ünnepe, Isten nekünk ajándékozott szeretetének ünnepe. Tudom, hogy szükséged van rá. Hogy pontosan mihez, vagy miben van szükséged Isten szeretetére, azt egyedül te tudod megfogalmazni. Karácsony az imádság ideje is. A gyülekezet a hit által felismeri Isten szeretetét, aztán ki-ki elcsendesedik és elkezdi nézni életét, hol van ez a szeretet. És amikor valahol életed valamelyik széles utcájában, vagy zsákutcájában, vagy sötét utcájában, vagy kietlen utcájában észreveszed ennek hiányát, egy csendes éjjel, szentséges éjjel, amikor mindenek nyugszanak még, megszólíthatod Ábrahám Istenét, Mária Istenét, Péter Istenét, Pál apostol Istenét, Nagymamád, Édesapád, Feleséged Istenét és kezdheted az imádságot: Uram! Megtaláltam, hol hiányzol leginkább. Szüless meg ott is! Mert
Krisztus megszületett!
Valóban megszületett!
Ámen.