Szenteste
Szentendre, 2018. december 24.
EÉK J
Horváth-Hegyi Olivér
A mai nap más, mint a többi

"Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus."


Keresztény Gyülekezet, Szeretett Testvéreim a Krisztusban!

A mai nap más, mint a többi. A mai délutánunk és esténk kiemelkedik a naptár lapjaiból. Az egyedül lévők itt vannak velünk egy nagy közösségben, ma ez az ő nagy családjuk. Isten áldja meg őket és szeretetét éreztesse meg velünk, ahogyan az Atya szereti gyermekét.

Sok család régóta készül karácsony ünnepére. Minden évben kialakult családi hagyományok elevenednek meg.
A kereszténység is megelevenedik. Elevenségénél öröme nagyobb. Ha el kellene magyarázni egy távoli országból érkezőnek, mondjuk egy Kelet-Afrikában élő maszáj pásztornak, vagy egy kistestvérnek, aki nemrég született és ez az első igazi karácsonya, miért örülünk karácsonykor, érdemes lenne kapkodás nélkül mélyen a saját történetünkbe nézni. Mi tesz engem boldoggá karácsony ünnepén? Mit várok ezektől a napoktól és miért olyan meghatározó, milyen lesz a karácsonyom?

Ahányan vagyunk, annyiféle történet. Igaz történetek, szomorú történetek, meghatottsággal elmondott történetek, gyermekkori történetek. Ezeknek a történeteknek általában csak néhány fontos szereplője van. A legszűkebb szeretett kör, azok, akik otthonunk főszereplői.

Valószínű Luther Márton történetéhez kapcsolódik először a karácsonyfa állítás, és azt is tudjuk, családjában szokás volt az ajándékozás, és karácsonykor Jézus Krisztusra figyelt a hatgyermekes család. Luther kifejezetten örült ennek az ünnepnek, mert ő úgy értelmezte Isten földre látogatását, mint a lehető legjobb történet, ami az emberiséggel történhetett. Talán épp kíváncsiskodó és értelmüket nyitogató kisgyermekei hozták elő belőle ezt a gondolatot: "Nem tudunk más Istent felfogni, csak azt, aki abban az emberben van, aki a mennyből jött. Őt a jászolban találom meg." Az ádventi várakozás értelmet nyer. A Bibliából felolvasott próféciák igazak. Az angyal is igazat szól: "Üdvözítő született ma nektek."

Üdvözítő. Isten jelzője. Egyedül Istené. Üdvözítő Isten. Eredeti nyelven "szótér", ami jelent még szabadítót, gyámolítót, gyógyítót, megmentőt. Mindez Betlehemben születik.

Az előző hetekben megszületett a történeted, ezzel a válaszod is majdnem végleges: mi tesz téged boldoggá ezen a karácsonyon. Majdnem. Most valaki beleszól válaszodba és még alakít rajta. Azt akarja, hogy igazán boldog légy. Fiára mutat. Azt mondja a jászol mellett: Tőle válik örömteli ünneppé a karácsony. Isten az ő egyetlen Fiában, Jézus Krisztusban a te üdvözítőd, a te történetedben szabadítód, a te történetedben gyámolítód, a te történetedben gyógyítód, a te történetedben megmentőd, a te Urad, a te Krisztusod. Ebben érdemes keresnünk karácsonyi boldogságunkat, a "többi ráadásul megadatik néktek." (Mt 6,33b)

A mai nap más, mint a többi. Minden emberé, minden nemzeté más. Bárkire gondolsz széle-hossza e világon, érte is "megjelent Isten üdvözítő kegyelme." (Tit 2,11)
Karácsony ünnepe elkezdődött. Az ünnepelt közénk érkezett. Békesség néktek! A mai nap más, mint a többi. Ámen.
Ámen.