Szentháromág ünnepe utáni 5. vasárnap
Szentendre, 2018. július 1.
5Móz 32,1-9

Horváth-Hegyi Olivér

Kezdd el az éneked!

Keresztény Gyülekezet, szeretett Testvéreim az Úrban!

Mózes teljes életet élt. Mielőtt a Nebó-hegy tetejéről megtekintette az ígéret földjét, mielőtt utolsó áldását elmondta a népet alkotó tizenkét törzsre, halála előtti búcsújában összegzi élete nagy felismerését. Nem memoárt ír, amelynek főszereplőjeként az utókor előtt villoghat Istenével, aki fél életen át folyamatos párbeszédben állt vele. Nem is tehetségét fitogtatja, mint akiben felismerhették a zsenit, akire 430 évet várt az egyiptomi elnyomásban szenvedő nép. Még csak nem is a pusztai vándorlás csodáiban Jahve melletti társszerepét emlegeti. Mózes éneke minden sorában a hatalmas Istenre mutat, mert Mózes meg tud feledkezni önmagáról.

Ehhez hasonlót csak a lemélyebb istenélményben részesülő ember tud leírni. Ilyenek voltak az evangélisták, akik Jézusban meglátták Isten Fiát. De gyönyörű sorokat olvasunk Pál apostoltól és Augusztinusztól, Pilinszky Jánostól és Reményik Sándortól is, vagy épp az erdélyi származású Kányádi Sándortól, akitől a héten vesznek búcsút szülőfalujában, Nagygalambfalván. A keresztény hívő költő hívő életének torkolatában igazzá válnak verssorai: "Tudom sokat eltékozoltam abból / amit rám bíztál, sokat, / de azért ne tagadd meg tőlem / holtomban se áldásodat". Aki a youtube-on meghallgatja a költő saját tolmácsolásában Szelíd fohász című versét, az alázatot és vágyat, ami valóban szelíden hangzik, mint ahogy meg van írva, megérti, miért ezt a verset idézem itt. Így nyáron is érdemes az istenes költészetet kézbe venni! Bennük ugyanis az a közös, hogy költői szépségű képeik mögött Isten megtapasztalása áll. Ám bármelyikünkről legyen szó, Istenről csak az egzisztenciálisan megérintett ember tud szenvedélyes szeretettel és tisztelettel beszélni. Bár Mózes halálára készül, mégis tud bátorító szavakat mondani. Isten azt szeretné, ha mi is meghallanánk: "Kőszikla ő, tetteiben tökéletes." (4.v.)

Mózes éneke mögött életének minden kudarca és sikere, minden krízise és megoldása ott húzódik. Egy érett, bölcs, Istent értő vezető szavai "harmatként hullhat a zsenge fűre" (2.v.). Az istenkereső ember Isten embereit is keresi. Nem tökéletes embereket, akiknek egy rossz napjuk sincs, akik töretlenül hisznek, akiket nem visel meg sem a gyász, sem mások gonoszkodása, sem családjának gondjai. Mózes küzdött haragjával, amikor látta, hogyan terrorizálják honfitársát és gyilkos indulatai győztek. Veszekedett Istennel, mert sokszor nem értette őt. Hiába kérdezte, isten sokszor nem azonnal válaszolt. Számtalanszor találta magát krízishelyzetben, hiszen többet vártak tőle, azonban ezekhez a projektekhez ő kicsi volt. Mózes legtöbb esetben nem volt a helyzet magaslatán. Sokat stresszelt, ezzel együtt tudta, hogy Isten nem hagyja el, "aki hű és nem hitszegő, igaz és egyenes." (4.v.). Nem a küzdelemmel és nem a kezünkből kicsúszott helyzetekkel van baj, hanem ha mindezzel egyedül maradunk. Megsemmisítő csapást mér ránk a magány, az egyedül maradottság. Mózes éneke épp arra hív minket, hogy lássuk meg, milyen stabil Istenünk van. Esze ágában sincs egyedül hagyni minket! Aki egyszer átélte Isten biztonságot adó hatalmát, mindenkinek erről akar beszélni. Ezért vonzódunk a félelmektől, aggodalmaskodástól megszabadult emberekhez. És hogyan gondolkodik a hétköznapi ember? Ha nekik, esetleneknek, összegubancolódott embereknek sikerült boldoggá válniuk, nekem is sikerülhet! Lehet zsenge az istenkapcsolatom, nem számít. A felülről jövő biztatás üdítő esőként öntözi növekedésre teremtett hitemet. Tehát a Mózes típusú emberek titka a bizalom.

Jézus köré is azok gyűltek, akik kiutat láttak a hitben. Mózes kiválasztottságról énekel. Fantasztikus megtiszteltetésnek éli meg ezt. "Az Úr népe az Ő kimért öröksége." (9.v.) Istennek Izrael népe jutott. Isten Fiának érkezésével az örökségbe minden megteremtett lélek beletartozik. Szingli és nagycsaládos, alkoholista és józan, okos és buta. Aki volt a Skanzen táborban és aki nem. Akit megkereszteltek és annak is, akit nem. Mindenki. Jöjjetek és vegyétek az örökséget, ami számotokra is el van készítve! Isten számára sohasem az a kérdés, hogy ki vagy, hanem hogy ki lehetsz. Az evangéliumokban azt látjuk, hogy Jézus mellett egy másik ember lehetsz, mint ami voltál. Jézus mellett van értéked. Jézussal az utadon van jövőd. Jézussal a tetteidben van szereteted, amit szétoszthatsz. És Jézussal van egy olyan örökséged, amit örök életként szoktunk emlegetni.
Mózes teljes életet élt. Nem befutott karrierje miatt. Teljes életét Isten jelenlétének köszönhette. Erről szól éneke és erről kell szólnia a mi énekünknek is! Ámen.

Imádkozzunk!
Mindenható Istenünk! Te személyes vagy. Tudom, mikor beszélsz hozzám. Azt is tudom, mikor hallgatsz. Azt már nem tudom, miért gondolod, hogy méltó vagyok arra, hogy hozzám szólj és azt sem tudom, olykor miért némulsz el. Azért imádkozom, hogy Mózeshez hasonlóan hadd lássam meg történetemben jóságodat. Azért is könyörgök, hogy szeretteim meglássák munkádat és aztán együtt dicsérhessünk téged!
Ámen.