Vízkereszt ünnepe utáni utolsó vasárnap
Szentendre, 2018. január 21.
1Pt 1,10-12
EÉK 338, 1, 358, 431, 13

Horváth-Hegyi Olivér

Üdvösség

Keresztény Gyülekezet, Szeretett Testvéreim az Úrban!

Ha a Bibliából minden nap elolvasunk 4 fejezetet, akkor egy év alatt a teljes Bibliát át tudjuk olvasni. Aki a Bibliát szereti és néhányszor már átolvasta, megtalálhatja a Biblia belső ívét. Szentírásunk belső íve a bibliai könyvek változatosságával együtt ugyanarra a gondolatra fűződik fel: Isten szeretetének leglátványosabb és legegyértelműbb jele Jézus.

Tavaly november 2-án az M7-es autópályán utazva a Nap körül láttunk egy körszivárványt. A halo-, vagyis szérűjelenségnek is nevezett, a troposzférában 8-12 km magasságban keletkező, ritkán látható optikai jelenség oka, hogy nem vízcseppek, hanem a fátyol-és pehelyfelhőkben keletkező jégkristályok kapják a fényt. Ahhoz, hogy ebből körszivárvány lehessen, a hasáb szerű jégkristályoknak különleges szögből kell kapniuk a napsugarakat. Ha ez megtörténik, a szivárvány színeiben pompázó körszivárvány, mint egy udvar veszi körül a Napot.

A Bibliát megértő ember nem csak egy ívet lát, hanem a Világ Világossága (Jézus) körül gyönyörűen bezáródó gyönyörű ívet. Érdekes, de törvényszerű, hogy a centrumban elhelyezkedő Világosság egyben az a fényforrás, amely tükröződése a kristályok lapjairól ilyen kereken elrendeződik. A Krisztusban kerek emberek Jézus körül vannak és szivárvány színű változatosságukkal általa rendeződnek el.

Péter apostol első hallásra nehezen értehető mondatai arról szólnak, hogy akár az ószövetségi prófétákat, akár Isten népének történetét, akár az evangéliumokat, akár a gyülekezetek életét nézzük, mind egytől egyig az üdvösségünket szerző Jézusra mutatnak.

Üdvösség. Ha most a tegnapi felnőtt konfirmációra járókhoz hasonlóan beszélgetni kezdenénk az üdvösségről, ki mit tudna mondani? Mi az üdvösség? Hogy kapjuk? Ki kapja és ki nem kapja? Milyen lesz? Te például mit mondanál?
Ahhoz, hogy Jézusnak legfőbb munkáját az üdvösség szerzését megértsük, értenünk kell magát a szót.
Az üdvösség, szótéria szó eredeti jelentése biztonság, megtartás, egzisztencia, tartósság, állandóság, jó közérzet, jólét. A szótériaproblémával sokat foglalkozunk. Legtöbben keressük a biztos egzisztenciát, biztosítjuk a jó közérzetet gyermekeink és a magunk számára, igyekszünk megteremteni a jólétet, szeretjük a kiszámítható állandóságot. Az emberiség boldogulni akar. Ki ne értené meg ezt közülünk? Isten igéje, ami a Szentlélek, vagyis saját tulajdon Lelke által közreadott igaz beszéde azt mondja, hogy a szótériaprobléma megoldását Krisztusban kapjuk meg. Egzisztenciális kérdéseinkre Jézus Krisztus a válasz.

Az üdvösség tehát az az állapot, amit a péteri levél legelején olvasottak szerint "szeplőtelen és hervadhatatlan örökség, amely a mennyben van fenntartva számunkra" (1Pt 1,4) Jézus halálával és feltámadásával elkészített számunkra a biztos egzisztenciát.
Az Írás szerint azonban nem mindenki kap üdvösséget. Isten nem tőlünk függetlenül adja az örök életet, nem úgy történik ez, mint amin kívül is maradhatunk, mégis megkapjuk.

Tegnap a nyíregyházi Nagytemplomban unokahúgom (Dóra) keresztelőjén hallottam egy mesét.
Egyszer egy sötét kamrában kiégett a villanykörte. A gazda elment és vásárolt egy újat, bevitte a kamrába és letette a polcra. Ahogy a villanykörte ott feküdt a polcon, egyszer csak megszólalt a befőttesüveg: "Hát te miért nem világítasz?" "Nem tudom, hogyan kell." – felelte tanácstalanul a villanykörte. "Te tudod?" – kérdezett vissza már-már felcsillanó szemekkel. A befőttes üveg türelmetlenül felelet: "Te vagy a villanykörte, ezt neked kell tudnod. "Légy szíves világíts." "Nem hiszem, hogy én tudnék világítani." A sötétben néhány pillanatra csend lett. A villanykörte megfeszítette izzóit, rettenetesen erőlködött, úgy, hogy búrája majd’ elpattant, de mindhiába. A tehetetlen villanykörte kétségbeesetten suttogta maga elé. "De én ezt akkor sem tudom." Egy darabig sötét volt, aztán belépett a gazda, becsavarta a villanykörtét a foglalatba és felkapcsolta a villanyt.

Mindaddig, amíg nem vagyunk a helyünkön kétségbeesetten próbálkozunk. Mindaddig, amíg nem kapcsolódunk Krisztushoz, az élet és igazi világosság forrásához, vaksötétben suttogunk én ezt akkor sem tudom-okat. Mindaddig, amíg meg nem tapasztaljuk személyesen Jézus dicsőségét, hatalmát, ahogyan a tanítványoknak adatott a megdicsőülés hegyén, vagy Mózesnek adatott a Hóreben a vagyok, aki vagyok, voltam, aki voltam, leszek, aki leszek személyével, vakon lármázunk. "Fölötted ott ragyog az Úr, dicsősége meglátszik rajtad." (Ézs 60,2)

"Hit által van üdvösségünk" (Ef 2,8), hit nélkül polcon heverő villanykörték vagyunk. Hit által vesszük észre a fölöttünk ragyogó Urat. Hit által értjük meg Fiában ajándékba kapott szeretetét, ami kegyélem: semmit sem kell tennünk üdvösségünk, csak el kell hinnünk, hogy Jézusban állandó jólétünk van a mennyben, aminek töredékét, mégis részét már itt megkapjuk.

"Az üdvösségre Isten hatalma őriz minket a hit által" - írja Péter apostol. (5.v.) A keresztény hívő ember garanciája az ilyet ígérő Isten. A bizalmát belé helyezőt hatalmába fogadja és nem engedi, hogy a Sátán kiragadja onnét. Ezért akart Péter, Jakab és János Jézusnak, Mózesnek és Illésnek sátrakat építeni a magas hegyen, igen, ezek az istentapasztalatban gazdag tanítványok (Mt 17,1-9); ezért figyelt Mózes Istenre, miután megjelent neki az égő csipkebokorban (2Móz 3,1-15), ezért nem aggódik betegsége miatt Pista bácsi, aki életét az élet Urára bízta; ezért nem fél többet a sötétben a kis Katika, aki gyermekimádsággal alszik el; ezért vonzódik a templomba Kristóf, akit eddig könnyű volt másra bírni vasárnap délelőtt; ezért vállal szolgálatot Ervin a gyülekezetben, aki megértette a Krisztusban megalakított közösség értelmét, ezért vállal negyedik gyermeket Irén és Károly, akik eddig kétkedve néztek a jövő felé. Hogy szól a te mondatod? Istenbe helyeztem bizalmamat, hiszek benne, aki hatalmába fogadott és nem engedi, hogy a Sátán kiragadjon onnét, ezért ...
Ámen.