Vízkereszt ünnepe utáni 1. vasárnap
Szentendre, 2018. január 7.
Ef 6,1-4
EÉK 361, 1, 481, 312, 132

Horváth-Hegyi Olivér

Családi harmónia

Keresztény Gyülekezet, Szeretett Testvéreim az Úrban!

Jézus születésének ünnep a családé. Meghitt napok maradtak mögöttünk, a magyar családok többsége törekedett a békés, családi karácsonyra, és beszélgetve a gyülekezettel sok-sok Isten által jóváhagyott, igazított, vezetett történetet hallhattam tőletek a héten. Egyébként szerintem egy gyülekezeten meg is látszik, hogy többnyire hogyan sikerült a karácsonyi ünnep, a téli szünet. Mindez rátok van írva, érződik szavaitokon, hova tovább egy istentisztelet hangulatán is mérhető.

Tegnap este tartottuk a fiataloktól népes vízkereszti istentiszteletünket, amely a karácsonyi ünnepkör zárása volt, mai istentiszteletünk után pedig a templomi karácsonyfát is lebontjuk és lekerül a herrnhuti csillag is, a mi evangélikus Bibliaolvasó Útmutatónk szülővárosának világszerte elterjedt betlehemi csillaga. Jó volt több, mint két héten át feltekinteni erre a csodás fenyőfára és emlékezni a napkeleti bölcsek vezércsillagára.
A csillag lekerül, (feleségem) Janka szétszereli és egy évre gyerekbiztos helyre teszi, de a fény, a Világ Világossága velünk marad. Ezért is szeretem a karácsonyt. Elmúlik, de sohasem nyomtalanul. Elég erőteljesen hat ránk ahhoz, hogy legyen folytatása.

Így kerül elénk Pál efezusi gyülekezetnek címzett leveléből az a részlet, amely az otthon erkölcsiségét értelmezi. Pontosabban hogyan élhet egy család harmóniában.
Pál házitábláknak is nevezett szülők, gyermekek, szolgák, házastársak viselkedéséről és egymáshoz viszonyulásáról szóló része az év első vasárnapján, amely ráadásul idén, a családok évében pontos irányt szeretne mutatni.

Pál tisztességes életre szólítja fel a nemzedékeket. Tisztességesen éljen a szülő gyermekével szemben és tisztességes, rokonjelentéssel engedelmes legyen a gyermek szüleivel szemben, vagy talán szerencsésebb úgy fogalmazni, szülei előtt. Lehet-e a hierarchiában kölcsönös engedelmességről beszélni? Mit mond nekünk a Biblia az manapság trendi viszonyokról, hogy az anya legjobb barátnője a lánya, hogy az apa barátja a fia? Mi a Biblia véleménye arról hogy otthon a gyermek irányít, a hisztivel szinte mindent el lehet érni, hogy azért nem küzdünk az 2-3 évesekkel, mert még kicsik, a 4-5 éves kiskamasszal azért nem, mert hát pont ebben a korban van, a 8-10 éves kisiskolás már azt csinálja, amit a többiek az iskolába, nehogy más legyen, a 12-14 éves már szinte felnőtt, a 16-18 éves pedig már érinthetetlen személyiséggel és szokásokkal bír.
Az engedelmesség és kölcsönös tiszteletről szóló rész indoklásban azt olvassuk, hogy erre azért van szükség, "... hogy jó dolgod legyen és hosszú életű légy a földön." (3.v.)

A Biblia egésze igazít el bennünket.

Érdekes Jézus példájára vetni egy pillantást. 12 évesen eljött az ideje annak, hogy ne szülei fejével gondolkozzon, hanem Mennyei Atyjának, használjuk bátran másik nevét, Istennek a gondolatait kövesse. Fájdalmas felismerése a szülőnek, amikor gyermeke akár morális, akár társadalmi, politikai, akár hitbeli kérdésekben Isten hangjára jobban figyel, mint szülei véleményére, kérésére.

Megdöbbentőek azok a lelkigondozói beszélgetéseim, amikor ismerve, beszélgetve a szülőkkel már a gyermek, vagy ifjú ül a lelkészi hivatalban és beszélgetésünkben kiderül, hogy helyesebben, igazabban látja a dolgokat a fiatal, mint 20-30 évvel idősebb szülei, vagy nagyszülei. Nincs mindig így, de olykor az igazságot óriási elánnal kereső fiatal Krisztus törvényeit, a szeretet törvényét ismerve jobban rátalál a megoldásra. Igaz ez egy generációval odébb is, amikor a 70-80 éves szülők látnak valamit nem épp evangéliumi módon. Ilyenkor alázatra intem a fiatalabb nemzedéket és a szeretet eszközeit próbálom kezükbe adni. Jézus is határozottan, de szelíden szól szüleihez, amikor 12 évesen úgy töltött el három napot a fővárosban, hogy azt szülei rendkívül nehezen viselték.
De sokszor fordított a helyzet és nektek, gyermekeknek kell csendesen megállnotok és végig gondolnotok szüleik bölcs mondatait. Ha szüleitek tisztelnek titeket, méltósággal viselik szülői hivatásukat és Isten vezetéséért imádkoznak naponként, ráadásul ezt érzitek és látjátok, akkor engedjétek, hogy formáljanak titeket.

Szeretem a 481-es énekünket. Versszakainak kezdő sora lelkesítő: "Mily boldog ház, hol..." Szeretünk boldog házban otthonban élni. Temetési bejelentések alkalmával veszem észre az összefüggést az otthoni, családi békétlenség és harmónia között. Éveket, talán évtizedeket jelent az otthoni kapcsolataink, a nagycsaládi viszonyaink megélése. A harmónia egyenes következménye lehet a hosszú élet. Aki békében él, békében hal meg, ahogy Pál apostol is mondja "Akik Krisztusban élnek, Krisztusban halnak meg."

2018 a család éve. A teljes családoké, a csonka családoké, a szétesett családoké. Isten abban a helyzetben szeretne nekünk segíteni, amibe jutottunk, hogy megállítsa a Sátán tobzódását, a szülő-gyermek, testvér-testvér elleni harcot. Így imádkozzunk együtt az idén a gyülekezetben családi harmóniáért.
Ámen.