Szentháromság ünnepe utáni 11. vasárnap
Szentendre, 2017. augusztus 27.
2Sám 12,1-15a
EÉK 232, 9, 456, 402, 293

Horváth-Hegyi Olivér

Dávidok és Nátánok

Keresztény Gyülekezet, Szeretett Testvéreim az Úrban!

Bibliánkban vannak szimpatikus emberek és vannak, akik irritálóan gonoszok, oktalanok, vagy éppenséggel buták. Az én ízlésem szerint, de talán ezzel nem is vagyok egyedül, a Dávid Nátán páros az előbbihez tartozik.
Dávidot Isai legifjabb és legféltettebb fiaként ismerjük meg, még pirospozsgás, serdülő korából, aki a Góliáttal megküzdött viadal győzteseként sikersorozat főszereplője lesz egészen a trónig. Igaz, az Ószövetség legnagyobb királya nem szeplőtelen - miért is lenne az? Minden bizonnyal a történetírás nem tér ki minden egyes bűnére, egyet azonban szemérmesség nélkül, részleteiben is leír. Nem gondolom, hogy a korrekt tájékoztatás miatt kerül Bibliánkba egy csúnya megcsalási történet. A Biblia ihletettsége ennél mélyebb rétegekben születik.

Dávid párja Nátán. Nátán sem Dávid, sem Salamon király udvari listáján nem szerepel, mégis minden királyvári tisztségviselőnél jelentősebb személy. Dávidnak nem barátja, de a hozzá legközelebb álló bizalmasa. Nátán az a személy, akihez mindig lehet fordulni. Milyen nagyszerű, ha kialakul egy ilyen kapcsolat. Lehet azért imádkoznunk, hogy legyen egy Nátánunk. Egy igaz szavú, tisztaszívű, bölcs emberünk, aki életünk része. Isten hozzánk kirendelt embere. Dávid biztonságban érezhette magát Nátán mellett. Túlkapásait, téves gondolatmenetét, helytelen következtetéseit Nátán korrigálta. Ilyen Isten. Embereken keresztül térít a helyes útra, vagyis korrigál. Dávid nem kezdett el templomot építeni, amíg Nátán véleményét ki nem kérte. Az udvari intrikák közepette nem másra, mint Nátánra bízta fia, Salamon nevelését, aki Betsabétól született második gyermek volt! Nátán Cádók pap mellett ott van Salamon koronázásánál, Nátán végigkíséri Dávid útját.
Nem Jonatán volt ő, aki barátként egykor igen közel volt Dávodhoz. Nátán Isten ember volt, akit Isten használ egy király, egy befolyásos vezető ember, egy édesapa, egy férj életében. Pál apostollal együtt mondhatta: "Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok." (1Kor 15,10a)

Nátán egyik megrendítően őszinte feladata volt Dávid király bűnét leleplezni.
Jaj annak, aki leleplez bennünket! Az élesen és igazul kimondott, minket vádló szavak tőrként hatolnak belénk. Sokszor azonnal védekezünk, páncélt növesztünk, magyarázkodunk magunk előtt, mások előtt, de még Isten előtt is. Aki rámutat bűneinkre, vagy ki is mondja, az eláshatja magát. Gyermek–szülő kapcsolat egyik nagy próbája, házastársak közötti feszültség állandó alapja ez. Pedig milyen nagy szükségünk lenne megtanulni, hogy Isten embereként, szóvivőjeként hogyan lehet valakinek elmondani: "Te vagy az az ember." (7.v.) Milyen nagy szükségünk van arra, hogy tüskenövesztés helyett alázattal el tudjuk fogadni Isten igazságát!

Dávid és Betsabé történetét elég jól ismerjük. Dávidnak mindene, de tényleg mindene megvan. Hatalma, vagyona, befolyása, elismertsége, tehetsége, mindene. Isten még azt is mondta neki, hogy "Ha ezt kevesellted volna, még sok mindent adtam volna neked." Isten sohasem adja másét. Isten ajándéka újak. Nem rövidítenek, vagy károsítanak meg senkit. Dávidnak mégis valaki más felesége kell. Ez volt az, ami nem tetszett az Úrnak. A fékezetlen vágy. A vágy, amin nem tudott uralkodni. A vágy, aminél erősebbnek kellett volna lennie. A vágy, ami rengeteg más bűn elkövetésének ágyazott meg.

Mindannyiunknak van hatalma. A család felett, a munkahelyünkön a beosztott felett, a gyermekeink felett, a gyülekezetben, egy baráti társaságban. A hatalomgyakorlás nehéz teher. Volt már úgy, hogy azt éreztétek, a hatalom uralkodik rajtatok és nem ti uralkodtok a hatalom felett? A hatalmat sokféleképpen lehet használni, de amikor az Istentől kapott hatalom függetlenedik Istentől, nemcsak felelőtlenek leszünk, hanem balgák is. Ilyen az ember.

Dávid bűne a vágyak engedésén túl a hatalomvisszaélés.
Sem Isten, sem ember előtt nem marad rejtve vétke. Ez vezeti őt bűnbánatra. Az igaz Isten és egy igaz ember. Nátán bámulatosan kitalált tanmeséje a szegény ember egyetlen báránykájáról és a gazdag ember önzéséről telitalálatnak bizonyul.

A bűnfelismerés nem megy magától, gyakorolnunk kell. Vagy mégsem így van?
A feketetét csak a fehér mellett lehet felismerni. Ha minden fekete, nem is tudom, mit keressek. Az a tapasztalatom, hogy épp ezért tartanak az emberek Istentől és Isten embereitől. Egy kis világosság azon nyomban leleplez.

"Te vagy az az ember." - szól a könyörtelen igazság. Te vagy az az ember, akit ma Isten igéje megszólít. Te vagy az az ember, akit Dávid példája el akar gondolkodtatni. Te vagy az az ember, akinek bűne eddig elfedve volt, de amit ma Isten előhoz a mélyből. Te vagy az az ember, aki meg akarod szerezni azt, ami nem a tied. Te vagy az az ember, aki bűnt bűnre halmozol, aki nem is veszed észre vétkeidet. Te vagy az az ember, akit Isten egy hatalmas Stop táblával meg akar állítani, akinek az útját egy szelíd, de határozott Nátán keresztezi. Te vagy az az ember, aki bűneiért eljött Krisztus. Te és én vagyok ez az ember. És te és én lehetünk azok az emberek, akik Dávid bűnvalló zsoltárának szavait mondhatjuk: "Könyörülj rajtam kegyelmeddel Istenem, töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal." (Zsolt 51,1)

"Aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik". (Lk 18,14b) Kedves Dávid! Itt az idő, hogy meghallgasd Nátánt! Kedves Nátán! Itt az idő, hogy beszélni kezdj!
Ámen.