Pünkösd ünnepe
Szentendre, 2017. június 4.
4Móz 11,24-29/
EÉK 231, 5, 296, 235, 312, 11

Horváth-Hegyi Olivér

Ünneplő Gyülekezet, Szeretett testvéreim az Úrban!

Mózes rendkívüli személy volt. Istentalálkozásai alapvetően meghatározták. Ezt nem kellett bizonygatnia a héberek előtt, az egyiptomi fogságból kivezető tehetség hitelt érdemlően lett a nép vezetője. Kezdetekben Mózes egy emberként cipelte vállán az egész nép sorsát mindennapjaikkal együtt. Persze, hogy nem bírta. Apósa, Jetró jó szándékkal javasolja, hogy ne egyedül akarjon minden apró-cseprő problémát megoldani, hiszen a közösség rég túlnőtte őt, hanem ossza meg szolgálatát azokkal, akikben megbízik, mielőtt a burn-out alkalmatlanná nem teszi. A mentális kiégést sikerül megelőznie. A pünkösdkor lángnyelvekben megmutatkozó Lélek Mózesből most hetven vénre száll, hogy Mózes hetvenszer hatékonyabb munkát tudjon végezni. Isten nem csak arról gondoskodik, hogy beinduljon valami, hanem a fenntarthatóságról is. A hetven új munkatárs egy követ fúj Mózessel, erejük emberileg feltérképezhetetlen.

Csütörtökön a presbitérium ülésére meghívta gyülekezetünk 11 közösségének képviselőit, a baba-mama körtől, a konfirmandusokon keresztül a nyugdíjas körig, akikkel csoportjaink, alkalmaink életéről, problémáiról, kéréseiről beszélgettünk. Megható volt számomra, hogy az ez évben már igen gyengélkedő, lelki infarktus gyanús ifi közösség két képviselője (Sánta Zsófi és Deli Bálint) másnap este az ifi-defibrilláció elnevezésre hallgató programot megalkották. Szeptembertől egy tudatos építkezés nyomán újraéledhet az ifi! 39 éves lelkészként, mint aki már nem tudom azt a nyelvet beszélni, amit a tizenévesek, úgy éreztem magam, mint Mózes, aki lelki társakat kap. Számomra az idei Pünkösd csütörtök este elkezdődött. Az énekkar és a gyülekezet az imént énekelte Luther Márton énekében: "Jól ismered gyengeségünk, te légy a mi erősségünk!" Én ezt tapasztaltam meg két fiatalon keresztül. A gyülekezet imádkozzon az ifiért!

Az első Pünkösd hatalmas lendületet adott embereknek. Azok ott Jeruzsálemben háromezren megkeresztelkedésük után nem maradtak tétovák. Érezték, tudták, mi a következő lépés, mert bennük a Szentlélek kiáradása nem csupán múlékony fellobbanás volt, hanem háromezer konkrét életet megfordító esemény. Ez lett a gyülekezet ereje.

Reformáció 500. évfordulójának ünnepén mi sem maradhatunk tétovák. Egyházunk fél évezredes születésnapjának Pünkösdje más, mint a többi Pünkösd. Ezt én is, és a szentendrei keresztény felekezetek lelkészei is érezzük. Háromnegyed éve rendszeresen összejárunk, hogy Isten vezetését kérjük a Refomráció 500 igazi megéléséhez. Ezen a pünkösdön - ámulva és bámulva, hogy ilyen igehirdetési alapigéről kell prédikálnunk - szeretném továbbadni a gyülekezettel a Szentlélek által nekünk adott feladatot, ahogyan ezt baptista, református és katolikus lelkésztestvéreim is megteszik és amit már nagyon tudatosan elkezdtem tanítani a gyülekezetben.

Szeptember 16-án, szombatra választottunk egy igét: Jézus mondja: "Ti barátaim vagytok!" (Jn15,14) Egy városmissziós napot készítünk elő, mert örömhírt szeretnénk mondani a városnak. Jézus barátként fordul hozzánk. Református testvéreink javaslatára mottót is adtunk a napnak: Erős vár a mi Istenünk! - Vár a mi Istenünk! Isten sokakat vár. Isten mindenkit vár. De ehhez Istennek szüksége van rátok. Ő nem csak vár, hanem előkészít. Említettem, hogy sokat imádkoztunk azért, hogyan emlékezzünk meg a Reformáció 500-ik évfordulójáról. Az kristályosodott ki bennünk, hogy hitbeli, életet változtató megújulásra van szüksége városunknak és környékének. Hetven prófétáló vénre, háromezer megújult, felfrissült hitű emberre, akik megszólítják barátaikat, ismerőseiket. Kidolgozásra került 5 lépés (Harmathy András ref. lelkész).

1. NÉZZ KÖRÜL! Küldetésünk ott van, ahol élünk, dolgozunk, iskolába járunk. Vedd sorra azokat az ismerőseit, akikről azt gondolod, hogy szükségük van Jézus Krisztusra. Válassz ki közülük hármat, négyet. Kezdj el imádkozni értük rendszeresen.

2. NÉZZ FEL! Isten az imádságon keresztül formálja barátait, tanítványait. Kérd Istent, teremtsen lehetőséget arra, hogy a 3-4 kiválasztottal lelki kapcsolatba kerülj. Kérj bátorságot ahhoz, hogy Istenről is tudj beszélni.

3. KERESS! Keresd a kapcsolat, barátság ápolásának módját azokkal, akiket a városmissziós napra szeretnél meghívni. Tölts velük időt, hogy megérezzék, mit jelent az, hogy ha egy keresztény ember törődik velük.

4. NÉZZ ELŐRE! Gondold végig, melyik városmissziós napi programra tudnád elhívni barátaidat. Vesd fel, hogy szívesen elkísérnéd őket erre az alkalomra. Regisztráld a meghívottjaidat.

5. GONDOZD! Akikről úgy érzed, hogy a városmissziós napon befogadták Krisztust, vagy elkezdtek érdeklődni az evangélium iránt, különleges törődést igényelnek. Hívd el őket a gyülekezetbe, és mutasd be őket testvéreidnek.

Nem látom a szíveket, nem látok bele a fejekbe, kit hogyan érint meg a mai tanítói igehirdetés. Mózes annyit tudott tenni, hogy sokaknak adott abból a Lélekből, amit Istentől kapott, és az apostolok sem tettek másképp: a Szentlélek kiáradása után rögtön megosztották lelki ajándékukat az összegyűlt nép körében – személyválogatás, kivételezés, háromkörös interjúzás nélkül mindenkinek. Én sem tudok és nem is akarok mást tenni. 5 lépésre hívom a gyülekezetet, amit szeptember elején újra a szívetekre helyezek. Illetve nem én, hanem az, akitől mi négyen, lelkészek kaptuk a Szentlelket, mert tudjuk, hogy "Ahol az Isten Lelke, ott a szabadság." (2Kor 3,17b) Legyünk szabadok erre a szolgálatra!
Ámen.