Szentháromság ünnepe utáni 13. vasárnap;   Veni sancte - Tanévnyitó istentisztelet
Szentendre, 2015. augusztus 30.
/GAL 3,15-22/
EÉK 229, 8, 296, 455, 472, 293

Horváth-Hegyi Olivér

No stressz!

Keresztény Gyülekezet, Szeretett Testvéreim a Krisztusban!

Párterápiánál szoktuk azt gyakorlatot használni, hogy az egymástól eltávolodott párokat lelkigondozói beszélgetésben vezetve megkérjük arra, hogy próbálják meg felidézni azokat a heteket, hónapokat, esetleg éveket, de helyszíneket, eseményeket, élethelyzeteket is, amikor még minden rendben volt. Ez egy becsületes és nem könnyű munka két elhidegült ember számára, de megtalálva ezeket a pontokat, segíthet ránézni arra, mit hanyagoltak, vagy felejtettek el, ami pedig valamikor jól működött. Ennek a gyakorlatnak az eredménye lehet a mélypontban erőforrás, újabb cél, megerősítése az első szeretetnek, esély a visszataláláshoz.

A galatabeli gyülekezet elhagyta a tiszta evangéliumot. Feltehetően zsidókeresztyén vándorprédikátorok jelentek meg a gyülekezetben, akiknek feltett szándéka volt a pogánykeresztyén gyülekezetek judaizálása. Olyasmit hirdethettek, hogy legalább körül kell metélkedni ahhoz, hogy a Krisztusban valóra vált, de Ábrahámnak tett ígéret az övék is lehessen. Ismerjük az Ószövetségben többször megerősített Ábrahámnak és utódainak tett ígéretet, például akkor, amikor Ábrahámnak saját fiát, Izsákot kellett feláldoznia Istennek, ami próbatételen Ábrahám feltétel nélküli hite bizonyosodott be, amelyre Isten a következőket ismételte meg: "... a te utódod által nyer áldást a föld valamennyi népe, mert hallgattál szavamra." (1Móz 22,18)
Ez - ahogyan Pál apostol használja - Isten végrendelete, amelyhez nem lehet hozzányúlni. Persze, ahogyan múlt héten is elhangzott, a Tízparancsolatot, a 613 törvényt, a Tórát nem véletlenül kapta meg Isten népe. Isten annak szükségét látta. De az Ábrahámnak 430 évvel azelőtt adott ígéret, ha tetszik szövetség, szerződés nem kapott lábjegyzetet. Higgy bennem és még tartsd meg törvényemet, akkor nyer általad áldást a föld minden nemzetsége, akkor küldöm el az én Fiamat, Jézust, hogy bűneidet elvegyem. A törvény nem része a szerződésnek. A törvény, ahogy szintén múlt héten volt róla szó, mankó.
Az elbizonytalanodott galatabeli gyülekezet újra megerősödhet abban az első szeretetben, amit a gyülekezet alapításakor megélt. Ők a tiszta evangéliumról hallottak. Hitük Jézus Krisztus megváltó munkájában gyökerezett, nem a törvények betartásától remélték az örök életet. Pál vissza akar térni ahhoz a ponthoz, amikor még minden rendbe volt hitükkel, hogy az erőforrás legyen.

Elkezdődik a tanév, elkezdődik a munkaév. valaki közülünk már egy két hete dolgozik, óvodánk is egész héten készül a 75 kisgyermekünk fogadására. A szeptember 1. közeledte családoknak és dolgozóknak, de talán nyugdíjas testvéreinknek is egy fordulópont. A nyári szabadabb napoktól, a vakáció megannyi élményétől, a befőzések hosszú estéitől, a meleg esti szellőben tett sétáinktól lassan elköszönünk és marad az indián nyár utáni vágyakozásunk.
A pihenés áldásainak, a kikapcsolódás felszabadító érzéseinek, a szorossá vált családi kapcsolatokhoz ragaszkodunk. Hogyan kezded a munkaévet? Milyen ígéretekbe tudsz kapaszkodni? Ha az iskolától félsz, van benned némi szorongás, mert gyermeked most meg először suliba, vagy mert kezdődik a küzdelmes tanulás, különórák heti kavalkádja, az óvodai élet, esetleg munkahelyet váltottál, vagy fogsz váltani, vagy szeretnél, de nem tudsz, mert maradnod kell, mibe reménykedsz? Hová nyúlsz? Mit vársz ettől a tanévnyitó istentisztelettől?

Talán már tudod, mit vársz osztálytársaidtól. Nyolc éves hittanosomtól kérdeztem, hogy várod már az iskolakezdést? Igen! - volt a lelkes válasz, az első napot, mert akkor találkozom a barátaimmal. De a többit nem - lombozódott le.

Mi kell ahhoz, hogy a többit is örömmel, stresszt, nyomasztó, gyomorgörcsöt okozó félelmek, magányossá tévő konfliktusok és kudarcok nélkül tudd végigvinni? Mire van szükséged az évkezdéshez?

Nem javaslom, hogy konkrét stratégiával kezdjük az évet. Nem arra gondolok, hogy valaki azt dönti el, hogy akkor eldöntöm, hogy nem tanulok, vagy eldöntöm, hogy nem végzem szorgalommal, odaadással munkámat. Arra gondolok, hogy ne tervezd túl az évedet. Ne félj már most az esetleges hibáktól, gyengébb teljesítménytől, egy mumus tanártól, despota főnöktől. Ne félj. Ha nem félsz, nem fogsz görcsölni azon, mit mondj, hogyan felelsz meg. "Keressétek először az Isten országát és az ő igazságát és minden ráadásul megadatik néktek." (Mt 6,33)

Abba az ígéretbe kapaszkodj, amihez Pál vezeti vissza a kolossébeli gyülekezetet. Egyfelől bármily különösen is hangzik, hit által értjük meg, milyen bőségesen ad nekünk isten ajándékokat: kedvet a munkához, elfogadó szeretete a munkatársunkhoz és a fizika tanárhoz, barátokat, akik mellettünk állnak, jóakaratú munkatársadat, akik nem tesznek keresztbe. Hidd el, Isten nem akar neked rosszat sem 2015-re, sem 216-ra. Ennek másik része, hogy Isten hit által tesz minket engedelmessé, mint ahogyan Jézus is engedelmes volt az Atyának, mert hitte, hogy ez az egyetlen út.

Idézd fel, mikor voltál hit által engedelmes Istennek és az milyen nagyszerű volt. Lehet, hogy világi szemmel nem nyertél, de az evangélium logikája szerint igen. Idézd fel, mikor voltál megajándékozott, amikor nem emberektől kaptál valamit, hanem Őtőle. Olyan ajándékot, amely messze a földiek felett áll. Ezek legyenek igazodási pontok. De mindezek felett a remény, hogy békességed és munkád gyümölcse nem rajtad múlik, hanem a téged motiváló, neked erőt adó, téged szerető Jézuson.

Ámen.