Szentháromság ünnepe utáni 6. vasárnap
Szentendre, 2015. július 12.
/Ézs 43,1-7/
EÉK 45, 7, 296, 260, 359, 293

Horváth-Hegyi Olivér

Ne rettegj!

Keresztény Gyülekezet, Szeretett Testvéreim a Krisztusban!

Földünkön egyszerre probléma az elhízás és az éhezés. Kezdenek eltűnni az évszakok, a méhek és a pillangók, olvadnak a gleccserek, egyre nagyobbak a forgószelek, halmozódik az évmilliók alatt lebomló szemét, fogytán van az ivóvízkészlet. Az egyértelmű és félelmetes jelek a teremtett világ összeomlását vetítik elénk, ahogyan ezt számtalan mozifilm és dokumentumfilm feldolgozta már, különösen az elmúlt néhány évben. Mit tett, mit tesz egy-egy gyülekezeti családunk, egy-egy nyugdíjasunk a változásért?
Európába egyre több menekült érkezik. Két hete a balatonszárszói gyülekezeti hetünkön egyik éjjel szinte csak erről beszélgettünk. Milyen új helyzetet teremtenek a migránsok? Társadalom és teológia, önző és önzetlen kereszténység hogyan reagál erre? Óriásplakátokkal, statisztikákkal riogatva - a jobbára magának élő európai lakosság körében – el lehet érni, hogy féljenek, féljünk azoktól, akik rászorulnak, akiknek segítségre van szükségük, mert Szíriában, Líbiában, Kenyában éhen halnak, katonai rezsimek zsarolják őket, tettlegesen bántalmazzák gyermekeiket és asszonyaikat.
De félelmet keltett a múlt heti fákat tövestül kicsavaró vihar, összeszorítja a szívet egy hirtelen halál, egy elbizonytalanító ismeretlen betegség, az életet veszélyeztető testi tünetek felfedése magunkon, szerettünkön.

Heinz Zahrnt német teológus szerint "Az Istenről szóló beszéd minden korban szociomorf is volt az antropomorf mellett." Isten munkáját nem csak a Biblián keresztül vizsgáljuk és értjük meg. Lehetőségünk, sőt mi több, feladatunk észrevenni őt a mindennapokban. Ezért lenne fontos ezen a vasárnapon végiggondolnod félelmeidet. Mitől szorongsz? Miért aggódsz? Legyünk most egy kicsit csendben. (Csend)
Az ember nem szeret félni, sőt, retteg a félelemtől.

Isten választott népe is sokat félt. Félt attól, hogy nem marad meg, mert a perzsa birodalom bekebelezi. Tartott a nála nagyobb népeknél, a megpróbáltatásoktól, amit történetükben Isten megengedett. És ha az Úr egy prófétát küldött, akire hallgattak, félt bűnének büntetésétől. "Sokat láttál, de nem ügyeltél rá, nyitva volt a füled, mégsem hallottál." (Ézs 42,20)
Isten egyik legvigasztalóbb igéje ebben a lelki állapotban találja el szorongó gyermekét: "Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy!" (1.v.) Ma három szó emelkedik ki ebből a mondatból: ne félj és megváltottalak.
Ne félj! Már a Biblia első lapjain találkozunk a bátorítással: "Ne félj!" Ábrahámnak még nem volt gyermeke, kicsit elveszettnek érezte magát feleségével, Sárával együtt. Bánatos volt, hogy meddőségükben örökös nélkül maradnak. Ekkor látomásban ezt mondta neki az Úr: "Ne félj, Ábrahám! Én vagyok a pajzsod: jutalmad igen bőséges." (1Móz 15,1) Ezek után Isten megszámoltatja Ábrahámmal az égboltozat csillagait és annyi utódot ígér a gyermektelen házaspárnak. Ábrahám minden józan emberi gondolatot cáfoló ígéretnek hitt, amit tehát Isten így vezet be: "Ne félj!"
A 27. Zsoltár szavai juthatnak eszünkbe: "Reménykedj az Úrban, légy erős és bátor szívű, reménykedj az Úrban!" (Zsolt 27,14)

Amikor az evangéliumok alapján elképzelem Jézust, bíztató tekintet, magabiztos, szeretetteljes hang, mennyei békesség van előttem. Felidézem a ne aggodalmaskodjatok mondatait, azt a józanságot, amivel nem takargatja a világ gonoszságát, az emberek kegyetlenkedését, sőt az utolsó ítélet borzalmait sem, azonban mindeközben szavaira, lényére hangolódva átjár a békesség. Szeretek Jézusra gondolni, szeretném úgy látni a jövőt, ahogyan ő látta és láttatja. Népének sem megpróbáltatásoktól mentes utat ígér, hanem csodálatos gondoskodást. Ezért mondja maga Isten: "Ne félj!"
Az én életemben ez már számtalanszor segített. Legutóbb szerdán berlini utunkról hazafelé repülve, amikor három gyermekünkkel bíztuk magunkat Istenre 10 km-re a föld felett azon a viharos napon. Jött a félelem kísértése, aztán a gondolat: Isten tenyere kezdet, Isten tenyere vég. Mind az ötünk élete az ő tenyerében kezdődött és hiszem, hogy Isten tenyerén fogunk meghalni, hogy oltalmazó kezével átvigyen ebből az életből, abba az életbe. És ez a kép már átvezet minket harmadik szavunkra.

Megváltottalak. A héber eredeti szövegre pillantva a gá’al szóval találkozunk. A gá’al héber szó a családjognak arra a gyakorlatára utal, amikor az eladósodott rokont kiváltották, vagyis valaki megfizette a tartozását, így a vér, a rokoni kapcsolat által szabad lehetett. De ezt a szót használták arra is, amikor valaki adósrabszolgaságban volt. Tartozását rabszolgaként, tehát szabadságától megfosztva kellett ledolgoznia. Akit megváltottak, kiváltották a fogságból és szabad lehetett ellenszolgáltatás nélkül. Tehát nem kölcsönt kapott, kit aztán törlesztenie kellett a családi bank felé, hanem teljes adósságmentességet élvezhetett, tiszta lappal indulhatott. Ugyancsak az ókori joggyakorlat része volt a néven szólítás, amely a tulajdonba vétel fontos aktusa volt: "neveden szólítottalak, enyém vagy!"
Azért nem kell félnünk, mert "Krisztus, aki feltámadt a halottak közül, többé nem hal meg, a halál többé nem uralkodik rajta." (Rm 6,9), és ez a Jézus Krisztus él bennünk, aki miatt mi megtehetjük, hogy - Pál szavait segítségül hívva - meghalunk a bűnnek. Ez a megváltás miatt lehetséges. Jézus meghalt bűneinkért, hogy teljesen elvegye a minket terhelő adósságot, amit az elkövetett bűnökkel halmozunk Isten előtt, hogy aztán szabadok lehessünk.

Így, mert ebben hiszünk, és ezt így éljük meg, mi sem halunk meg, mert aki egyszer már meghalt a bűnnek, nem lát halált többé. Ézsaiás ezt a gondolatsort röviden így adja tovább: "Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy." Ézs 43,1 Ha ezt végiggondolom, elszáll a félelmem. Isten óriási árat fizetett azért, hogy ne kelljen félnem. Nem is a félelem lelkét adta nekünk, hanem a józanság lelkét.

Egy koreai származású amerikai újságíró Suki Kim írja: "Minél tovább ül valaki börtönben, annál nehezebb elképzelni, mi van a falakon túl." Jézus azért jött, hogy megváltson, és minél hamarabb kiszabadítson. De melyik börtönödből?
Ámen.