Újév ünnepe
Szentendre, 2015. január 1.
/GAL 3,23-29/
EÉK 178, 1, 179, 184, Himnusz, 293

Horváth-Hegyi Olivér

Szabadnak lenni Krisztusban

Ünneplő Gyülekezet, Szeretett Testvéreim a Krisztusban!

Újév ünnepe: Karácsony nyolcada, Jézus bemutatása a templomban, körülmetélése.
Az oltár előtti igében is hallhattuk: Jézus névnapja van. Mit jelent nekünk Jézus neve 2015-ben?

Tegnap sokan beöltöztek: a szilveszteri parti ruhák a farsangot idézték, CBA pénztárgépeknél kis angyalok és ördögök, éjfél körül sokan álarcban mentek a főtér felé. Szeretjük az álarcokat, idegenkedünk attól az eredetitől, ami van, smink is takar, egy-egy ruhában egészen máshogy festünk.
"Akik Krisztusban keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöttétek magatokra." (27.v.). Ez nem olyan, mint egy ruhadarabot felvenni, mert az le is lehet vetkőzni. Vele élek, követem őt, Pál hitből elmerészkedik eddig: Gal 2,20: "Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve: többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem." Máshogy festünk, máshogy nézünk ki, de mint az az édesanya, aki a második trimeszterbe érkezett, vagy a kisgyermekét világra hozó édesanya, aki boldog, életének van értelme, van jövőképe...

Krisztust magunkra ölteni belső változás.
Templomunk beázásának okát sokáig kívül kerestük. Belső probléma: pára. Itt belül kell megoldani. Szélsőséges esetben, ha több évtizedig nem nyúlunk hozzá, a tégla részeket megenné a víz és templomunk össze is omolhatna.

Krisztust magunkra ölteni nem külsőség.
Ennek súlyos és nem súlytalan következményei vannak. Pál galatákhoz: mindannyian Isten fiai vagyunk, egymásnak testvérei. A gyülekezet így épül fel. Családi életet élünk, ahol az édesapánk mennyei, mi pedig egyenrangúak vagyunk: "nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, nincs cigány és magyar, diplomás és csak nyolc általánost végző, rozsdás autós és felső kategóriás, használt ruhakereskedésből és Váci utcáról öltözködő, gondozatlan külsejű és parfüm illatú, gyermektelen és sokgyermekes, mert ti mindannyian egyek vagytok."

Tegnap a 6 órai istentiszteleten feltettem a meditációs kérdést: milyen legyen ez a 2015-ös év? A csendben valaki, aki először volt itt megszólalt: Együttérző. Furcsa volt, de ez az alkoholista, meglehetősen ragaszkodó ember, akit néhány éve ismerünk, mert több mindent kért tőlünk, rátapintott a lényegre. Valószínű ő erre nagyon vágyakozik.
Az Útmutató év igéje, az igehirdetés alapigéje és félig hajléktalan testvérünk szava egybecseng: az Útmutatóban ezt olvassuk: "Fogadjátok be egymást, ahogyan Krisztus is befogadott titeket Isten dicsőségére." Róm 15,7

Dr. Fabiny Tamás püspök úr karácsonyi üdvözlőlapján egy cigány család található, akik Budapesten próbáltak szerencsét, betegség sújtja őket és mélyszegénység fenyegeti őket, de egyenlőre csak a hajléktalan szállóig jutottak.
Miután eljött a hit, többé nem vagyunk a nevelőnek (törvénynek) alávetve.
2015-ös esztendőnk ezzel kezdődik. Isten igéje ezt a nagy ígéretet adja ajándékul.

Szabadnak lenni Krisztusban. Szabadnak lenni: szeretni mindenféle embert: olyanokat, akik nem hasonlítanak ránk, sem bőrszínük, sem beszédstílusuk, sem életkörülményeik, sem fajtájuk, szabadnak lenni: szeretni.

Óriási dolog, amikor Isten szövetséget köt valakivel. Ábrahámmal így tett, mert Ábrahám hitt, Isten pedig áldását ígérte neki. Galatáknak mondja Pál: "Ha pedig Krisztuséi vagytok, akkor Ábrahám utódai vagytok, és ígéret szerint örökösök."
Január 1-én Isten szövetséget kínál neked. Szövetségre akar veled lépni. Azt kéri, fogadjuk be egymást, meg azt is, hogy hitből tegyük ezt és ne azért mert meg van írva, vagy mert az egyház ezt mondja. A szövetség egyik alappillére a te hited.
Ámen.