Óév este
Szentendre, 2014. december 31.
/2TIM 4,1-8/
EÉK 174, 1, 175, 176, 293

Horváth-Hegyi Olivér

Ünneplő Gyülekezet, Szeretett Testvéreim a Krisztusban!

Gondolom mindenki értékes ajándékot kapott szeretteitől, aminek Karácsony óta örül, ha kézbe veszi, ránéz, vagy rá gondol. Én is több ilyet kaptam, de az egyiknek különösen örültem. Feleségemtől kaptam egy Metaxast. No, nem egy öt csillagos görög brandyről van szó, hanem egy remekműről. Metaxas amerikai keresztény regényíró – a New York Times szerint – bestsellere a vaskos Dietrich Bonhoeffer életét bemutató regénye. Általában kevés az időm olvasni, de ezt a könyvet folyamatosan olvasom. A német evangélikus teológus, lelkész szerte-ágazó története sok-sok oldalon át mutatja be a nácizmus felszámolásában aktívan részt vevő kiváló ember felmenőit több mint ötszáz évre visszamenőleg: értelmiségiek, orvosok, ügyvédek, polgármesterek, tudósok, királyi udvarban tisztségviselők, jómódú, olykor gazdag emberek mindkét oldalról.

Az alapos kutatómunkának köszönhetően tudjuk, hogy a 20. század legnagyobb evangélikus gondolkodója, aki sok lelkész gondolkodását befolyásolta, Bonhoeffer, az Útmutatót minden nap olvasta
Édesanyjára nagy hatással volt az evangélikus Útmutató, németül Losungen alapító gyülekezetének lelkisége, ami Zinzendorf gróf pietista gondolkodás alapozta meg, amely a mindennapi igeolvasásra helyezte a legfőbb keresztény gyakorlatot. Bonhoefferről tudjuk, hogy döntéseit, amely Németország történetére, de egész Európára, sőt a II. világháborúra is hatással volt napi szintű igeolvasása.

Pál apostol Timóteusnak római börtönfogságából, bilincsbe verve, halála előtt néhány héttel írja levelét. Az igét, Isten szavát helyezi fiatal apostoltársa szívére…
Arról beszél, hogy akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, neki hirdetnie kell az igét, az evangélium nem maradhat dióhéjba zárva, hiszen abból senkinek sincsen haszna.

Tegnap voltam látogatni egy középkorú asszonyt, akinek ajándékba vittem egy Útmutatót. Férje vállalatvezető, teljesen szét van hullva, de azért a munkahelyen még így is magasan teljesíti a követelményeket, amelyeket neki támasztanak, és amit ő támaszt. Az asszony neves pszichiáter, felsorolta a kognitív és asszociatív és egyéb terápiákat, amelyekkel pszichológus barátai próbálkozhatnának megváltoztatni férje gondolkodását. Beszélgetés végén javasoltam, próbálja meg neki felolvasni az útmutató két igéjét….
Egy idős testvért is meglátogattam tegnap, aki tanácsot kért, hogy hogyan változtasson az életén egy költözéssel és más életmóddal. Fejből idézte az útmutató igéit az előző napokból és hozzátette, milyen felismerésekben segített…

Az egyház megmondhatja, hogyan és miben lehet hinni? Egy lelkésznek sincs felhatalmazása arra, hogy Isten üzenetét kitalálja. Az útmutató az ige. Ott a Biblia, azért kaptuk. Olvassuk! Máskülönben igen törékeny lesz az életünk.

A törékenységről jut eszembe a délutáni pataksétánk Villővel és Fülöppel. 2-3 cm jég beszakadt a lábunk alatt. Sok gyerek törte a jeget, de csak azok a patak közepi vékony rétegek voltak érdekesek, amelyeket egy nagyobb bottal be lehetett törni. Ahol kemény, már fenékig fagyott volt a jég, onnan hamar elment mindenki, nem volt érdekes.
Az ördög is így van. Hamar elmegy onnan, ahol nem törékeny, beszakítható s összetörhető életet talál. A szilárd és biztos életekkel, amely Bonhoefferé is volt, meg Lutheré és sokaké, nem tud mit kezdeni. A törhetőeket azonban ott zúzza szanaszét, ahol tudja.

Timóteus egy fiatal apostoltanonc volt, az öreg Pálhoz képest pláne. A sokat megélt, tapasztalt apostol tudta, mi teszi magabiztossá, bátorrá, rendíthetetlenné a gyermekévé, fiává fogadott tanítványt. Ezért írja utolsó sorait így: „Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végezetre eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr.” (7.v.) Pál életben tartója Isten szava volt.

Óév estéjén tekintsünk vissza, mit kaptunk ebben a gyülekezetben, az igei alkalmakon akár vasárnap, akár hétköznap. Mivel szembesített egy-egy úrvacsora, a gyónási kérdések, a Tízparancsolat, vagy ahogyan azt mondani szoktuk a Tíz ige. Mitől szabadultál meg? Miből gyógyultál ki? Miben erősítet meg téged a Biblia üzenete? Élő volt-e isten szava számodra? … (csönd)

Aztán tegyük fel magunknak azt a kérdést, hogy hová tart az életem? Milyen céljaim vannak? Milyen terveim? És ezeket Isten is épp így akarja? Pont ugyanezeket gondolja ő is? Kérdezd meg tőle! (csend)

Holnap egy új esztendő kezdődik. Milyen legyen ez a 2015-ös év? Hogyan szeretnél jelen lenni ebben a gyülekezetben? És kikkel? Kiket hoznál el még az élő víz forrásához, hogy az élet vizét ők is ihassák? Te magadnak mit kívánsz ebben a közösségben? Kinek adnál ajándékba egy Útmutatót?
Az év utolsó óráiban, ha már itt vagy a templomban és úgy gondoltad, itt a helyed, fejezd be az évet Jézussal és holnap kezd vele.
Ámen.