Húsvét 2. napja
Szentendre, 2014. április 21.
/Ézs 52,7-10/
EÉK 388, 5, 218, 306, 12

Horváth-Hegyi Olivér
Örömírt hozó lábak

Ünneplő Gyülekezet, Szeretett Testvéreim a Krisztusban!

A fizika világában van egy törvény, ami egész univerzumunkat alapvetően meghatározza és irányítja. Ez a termodinamika, a hőtan második törvénye, az entrópia. Az energia mindig egy alacsonyabb szintű energiává alakulhat át. Ezt tapasztaljuk, amikor egy tányér levest kiteszünk: lassan kihűl, a kisautót meggurítjuk, vagy egy hintázó kisgyermeket meglökünk, az lassan megáll, de így működnek a folyók, amelyek az alacsonyabb szint felé haladnak, a legminimálisabb energia felhasználásával akarnak eljutni legmélyebb pontig, a tengerekig, mert minden, de minden spórol az energiával.
Ezzel fizikusok megállapították, hogy az entrópia törvény a rendezetlenség törvénye. A rendezettséget csak komoly energia fenntartással, az energiák állandó megújulásával lehet fenntartani, amelyre ez a világ képtelen. A törvény szerint tehát bármely magára hagyott zárt rendszer entrópiája nő, azaz rendezetlensége nő. Vagyis minden egykor rendezett rendszer a káosz felé tart. Mindaz, ami eddig összetartott széthull.
De ez nem csak a természettudományok megfigyelésének eredménye, hanem az antropológiáé, a pszichológiáé, a teológiáé. Gondoljunk csak bele, hogy miután felnőttünk már csak öregszünk, egy alacsonyabb energiaszintre vagyunk képesek, előbb utóbb szervezetünk is olyan káoszba kerül, ami visszafordíthatatlan és már nem működik. Egy kapcsolat ugyanígy működik. Lassan kihűl, hiába volt nagy a lendület, egy idő után képes leállni, ha nincs külső erőforrás. Egy család széthullik, az erkölcs egy lejtőn szalad lefelé, romlik a morál, az emberek tartása, becsületessége, egyre mélyebb és mélyebb pontokon találjuk magunkat, a könnyebb utat keressük, sodródunk, folyunk lefelé az alacsonyabb etikai normák irányába, ahol az örömszerző pótszerek kapnak elsőbbséget: az alkohol, a drog, a testiség. A fiatalok egyre értelmetlenebb életet élnek a facebook mögé bújva, az internetes játékokba süllyedve, okos telefonjukat nyomogatva, közben elfelejtenek beszélgetni, felelősséget vállalni, komolyan gondolkozni.

Az entrópia, a romlás törvénye pusztulás felé vezeti társadalmunkat, kapcsolatrendszerünket, saját énünket. Ez a valódi 21. századi lelkiállapot.

Amikor Húsvét, a feltámadás második napján Ézsaiás próféta gondolatát olvassuk, "Mily szép, ha feltűnik a hegyen az örömhírt hozó lába! Békességet hoz, örömöt hirdet, szabadulást hoz." (7.v.) az entrópia törvénye dől meg.
A prófétai szó Jézus életével, halálával és feltámadásával beteljesedett. Eljött hozzánk az, akit várva vártunk, sőt az üres sírtól érkező asszonyok lábának feltűnése, az a kicsattanó, belső öröm és meggyőződés, amellyel a tanítványoknak viszik az örömhírt, görögül nyelven az evangéliumot minden rendezetlenséget elsöpör.

Mert Jézus eljövetelével és halála utáni életével eltöröltetett a legmélyebb káosz. Alászállt a poklokra, legyőzte a sátánt, ezzel elkészítette számunkra az örök életet, amelyben hinni a legnagyobb energiaszint, amit valaha tapasztaltunk az immanens világban.
És ez már korábban elkezdődött. Ennek a békességnek, szabadulásnak a jó illata már Jézus megszólalásaiban, mozdulataiban is benne volt. Olvassuk figyelmesen és elmélyülten az evangéliumokat! Jézus szavai, példabeszédei, történetei az entrópia törvényét meghazudtolva az olvasót emeli, emeli egy magasabb szintre. Olyan folyamatokat indíthat el benned, kinek elege van az egyiptomi a babiloni fogságból, elege van az alkohol fogságából, a szexualitás fogságából, a munka fogságából, a pletyka fogságából, a rosszindulatúság fogságából, az elégedetlenség fogságából a drogok fogságából, amely egyetlen életedet mégis megmenti a káosztól, a romlástól, a pusztulástól.

"Halld, őrállóid hangosan kiáltanak, együtt ujjonganak, mert saját szemükkel látják, hogy visszatér az Úr a Sionra. Vígan ujjongjatok mindnyájan Jeruzsálem romjain." (8-9.v.)
Ézsaiás reményt ad a népnek, a hogy nekünk, mai igehallgatóknak is reményt adnak Mária, Jakab anyja Mária, Salomé és a tanítványok húsvéti szavai: "Láttuk az Urat!". Az elhengerített kő látványa, a fehér ruhájú, fényes arcú angyalok után találkozhattak az átszúrt kezű, sebhelyekkel megjelenő Jézussal. Ez és csak ez képes életed káoszát, rendezetlenségét, alacsony minőségét egy élhető, újra és újra megújuló szintre hozni.

És legyenek bár még mindig magas gázszámlák, kiváltandó receptek, tavasszal rossz idő, nemszeretem politikai élet, túlnépesedési problémák, szorongató érzéseket kiváltó Ukrajnák, globális fölmelegedés, gyászjelentést hozó postás, mumus munkatársak, katasztrófákról szóló hírek ne feledd: Jézussal bekerült ebbe a világba egy egészen új szemlélet. A kicsik, a nyomorultak, a sírók, a nélkülözők, a magányosak, az elesettek, a megterheltek szabadulása. Jézus óta minden esélyünk megvan arra, hogy fölfelé íveljen az életünk. Csak találkozz vele! Gyere minél gyakrabban az ő házába és adj neki esélyt arra, hogy beszélgessen veled az igén keresztül, a zene, a liturgia nyelvén, vagy csak a templom szentségében!

"Kinyújtotta szent karját az Úr, minden nép szeme láttára. Meglátják majd az egész föld határán Istenünk szabadítását." (10.v.)
A zsidó nép a fogságból szabadulásnál talán nem tudott nagyobbat elképzelni. Hatalmas csodája volt Istennek a Vörös tenger kettéválása, a babiloni fogságból megmenekülni. Mi viszont tudjuk folytatni a sort. Jézus a bűneinktől szabadít meg minket.

A nagy vallásalapítók sírjait, vagy vélt temetkezési helyüket óriási tiszteletben tartják követőik szerte a földön. Mi nem teszünk virágot Jézus sírjára, nem zarándokolunk el és rójuk le tiszteletünket a sírba temetett előtt. A kereszténység az egyetlen, aki alapítóját nem temette el örökre, csupán két éjszakára és egy napra.

Jézus feltámadása mindent helyre tud hozni. Különösen a halála kapcsolatos dolgainkat. Nekünk követőinek olyan erőt ad, ami legyőzi félelmeinket, bizonytalankodásunkat. Ezért tudjuk elengedni szeretteinket, ezért tudunk megvigasztalódni a sír gödre mellett, nem túlzottan nagy jelentőséget tulajdonítva ennek az életnek. Hiszen bennünket vár a feltámadott krisztus az örökkévalóságban, ami összehasonlíthatatlanul magasabb életszínvonalat biztosít nekünk, mint ennek az életnek törékeny kerete. Hiszed-e?
Ámen.