Pünkösd ünnepe
Szentendre, 2013. május 19.
/Jn 4,4-19, 28-30, 40-42/
EÉK 239(kórus), 7, 296, 229, 311, 12, Szentlélek Isten száll je le ránk (kórus)

Horváth-Hegyi Olivér

Keresztény Gyülekezet, Szeretett Testvéreim az Úrban!

Az elmúlt héten Pünkösd ünnepére készítgettem a hittanos gyermekeket. Péntekre olyan közel került hozzám az egyház születésének ünnepe és olyan mélyen átjárt a Szentlélek szelének zúgása és a lángnyelvek elmagyarázása, a jeruzsálemi gyülekezet megalakulásának csodálatos története, annak a háromezer embernek a megtérése és megkeresztelése, hogy a Szent András iskola négyfős kis csoportjára végképp sikerült ráragasztanom lelkesedésemet. Ennek egyik jele, hogy tegnap a 8 éves Rozi édesanyja felhívott, hogy mit kell tudni arról a tortáról, amit Asszonyi Jankával együtt szeretnének a vasárnapi istentiszteletre vinni, hogy az istentiszteleten a felnőttekkel együtt ünnepeljék az egyház szülinapját, mert Roziék teljesen fel vannak pörögve ügybuzgalmukban és nem lehet őket leállítani.
Csak technikai okok miatt nincs itt az egyház tortája, de egy hét múlva családi körön ünnepélyesen meggyújtjuk a kétezres gyertyát és hálát adunk az egyházért.

Pünkösd ünnepén a Szentlélek különös figyelmet kap. Szükségünk is van rá. Óriási baj lenne, ha évente ez csak ilyenkor, május tájékán jutna eszünkbe, hiszen Jézus amint elhagyta a földi létet, szinte azonnal gondoskodott arról, hogy ne maradjunk isteni gondviselés és jelenlét nélkül, bár helyzetünket nem könnyítette meg, hogy a lángnyelvek megjelenése után a láthatatlan Lélek jött el hozzánk és van itt velünk.
De ezt a jelenlétet érzed amikor hiszel. Ez a közelség oszlathatja el félelmeidet. Ennek a Léleknek a segítségével tudsz szívből imádkozni. A Szentlélekre szükséged van ahhoz, hogy gyakorló hitű keresztény ember légy.

Az erre tökéletes példaként említhető samáriai asszony története az evangélium egyik legterjedelmesebb leírása. Nem véletlen.
Mit is jegyez le nekünk János evangélista?
Van egy samáriai asszony, aki feltehetően szégyenében nem mer a többi emberrel együtt a hőség óráit elkerülve reggel, vagy este a kútra menni vízért, így délben keveredik oda. Miközben a tanítványok elmennek bevásárolni egy közeli helyre, Jézus a kút káváján ül és megszólítja az asszonyt.

Ez már önmagában is botrány. Egy kétes életű, öt férj mellől származó asszonnyal nem volt szokás beszélgetni, de még asszonnyal sem. Hogy pünkösdiesen fogalmazzak a testté lett Lélek beszélget az asszonnyal. A Lélek számára nem az asszony bűnei hangsúlyosak, nem azokat kezdi sorolni, hiszen azokkal tisztában van.
A történet beszélgetéssel folytatódik, ahol a testté lett Lélek az élő vizet kínája fel. Ezt mi itt Magyarországon nem nagyon értjük. Izrael területén a víz kincs. Minden csepp. Amokor Jézus azt mondja: "aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne." - az asszony elképed. valami olyat ígér, amire mindenki vágyik, hogy a csapból is víz follyon.

Ebben a pillanatban az asszony még nem érti Jézus szavait, de rövid időn belül rájön arra, hogy azzal találkzott, akire szüksége volt.

Valaki nemrég mesélte, hogy idős, ráncos, már nehezen mozgó édesapja ellátogatott hozzájuk és pár nap alatt kiderült, hogy napi egy pohár vizet iszik. A család összefogott és elhatározták, hogy két liter vizet itatnak meg vele. Így is történt. Az idős bácsi egy hét alatt látványos változáson ment keresztül. Arcénak ráncai kisimiltak, ernyedt karjai megerősödtek, jókedvű lett és a szédülése is elmúlt. Mintha kicserélték volna!
Az európai és benne a magyarországi aszott kereszténységnek hasonlóra van szüksége. Egyikünk sem tud egészséges lelki életet élni az élő víz nélkül. Amikor Jézus az élő vízről és a bennünk lévő forrásról beszél a samáriai asszonynak azt mondja, hogy itt áll előtted az, aki az élő víz és a forrás. Neked is rá van szükséged, hogy lelki sejtjeid telitődjenek és ne a lelki halál ráncait hordozd magadon, hanem az élet jeleit.

Valaki a héten azt mondta nekem egy lelkigondozói beszélgetésben, hogy amióta megtért fájnak a bűnei. Valakinek nemrég azt mondtam, hogy ha engedsz a Szentlélek hívásának és átadod az életetdet Istennek, fájni fognak a bűneid. Fájni fog, ha valakit nem szeretsz, ha valami csúnyát mondasz, ha az embereket megbántod.
Amikor megáll előtted a Bűnbocsánat személyesen és engeded, hogy a kút kávájánál délidőben, bújkálva a többi ember szeme elől lehántson rólad minden réteget, ami addig beburkolt, megtapasztalod milyen a szeretet. Mert ő nem verni és szidni kezd téged, ha bűnösen mellé ülsz és beszélgetsz vele a Biblián keersztül, hanem a gyökeres változást adja, amitől te elmész elmondod azt a többi embernek, ahogyan ez a jeruzsálemi ősgyülekezetben is történt az első pünkösd után, mert nem fér beléd a szó, az öröm, az üzenet: Isten szeret minket!

A pünkösdi történetben a szél zúgásának hangja, a Szentlélek érkezése trombitálta össze a népket, akiknek aztán Péter apostol elmondta a sokak megtérését munkáló igehirdetését.
Történetünkben az asszony gyűjtötte Jézus köré a samáriaiakat a Sirár nevű városkában. Egy asszony, akinek rossz élete volt, akire senki sem figyelt fel addig, inkább elfordították a fejüket, de a testté lett Lélek mindent fenekestül felforgatott benne és már misszióba is állította.

Pünkösdi üzenetet keresve nem szabad elmennünk a történet utolsó mondatai mellett, amelyekben azt olvassuk, hogy miután az asszony odavezette őket Jézushoz, meghívták a Mestert magukhoz, aki két napig maradt velük. Ennek lett az eredménye, hogy már nem az asszonynak, hanem saját megtapasztalásuknak hittek.

Téged is idevezetett valaki. Lehet, hogy egészen kicsi gyermekként fogták meg a kezedet és hoztak el Isten házába, a gyülekezet közösségébe, de sokan vagytok, akik felnőttként tértetek meg és döntöttetek a testté lett Lélek mellett. Hálásak lehettek annak a nagymamának, szülőknek, lelkésznek, hitoktatónak, lelki testvérnek, aki terelgető kezei és bizonyságtételének segítségével a kút kávájától házatokba hívtátok Jézust, akit magatoknál is marasztaltatok. De a cél nem az ő hitüknek örülni, az ő hitüket élni, utánozni őket kereszténységükben, hanem a személyes találkozás azzal, akiről beszéltek, aki bennük is elvégezte a csodát, akitől új életet kaptak az élő víz forrását.

"Ott van a pünkösd, ahol kiárad a Lélek, ott árad ki a Lélek, ahol az evangélium hirettetik." Így keressétek a pünkösdöt!
Jöjj égi szent láng, Szentlélek Isten! Énekeljétek hittel és szívből! Jönni fog! Jön! Érkezik, mert ebben a gyülekezetben is pünkösdöt akar! S ha mi nem is tortával és majd’ kétezer gyertyával várjuk, de ünnepre készen, boldog örömmel, hitünk megerősítését várva!

Ámen.