Szentháromság ünnepe utáni 15. vasárnap
Szentendre, 2012. szeptember 16.
/Péld 16,1-9/
EÉK 331, 9, 296, 459, 348, 293

Horváth-Hegyi Olivér

Isten "A" terve

Keresztény Gyülekezet, Szeretett Testvéreim az Úrban!

Vannak a Bibliának nagy formátumú alakjai. Általában a hatvanhat könyvből egyet-egyet el is neveztek róluk, így könnyen megjegyezhető Mózes, Ézsaiás, vagy Timótheus neve. De például Jézusról, a Biblia legfontosabb személyéről, aki miatt történik minden, nem neveztek el könyvet, nem találkozunk Jézushoz írott levéllel, vagy Jézus öt könyvével. Tegyük hozzá gyorsan, hogy csak az ő személyével négy evangélium is foglakozik és minden túlzás nélkül elmondhatjuk, hogy Jézus a világtörténelem legmeghatározóbb alakja: a legolvasottab, a legtöbb nyelven megszólaló ember.

Az Ószövetségben is vannak többen, akik neve nem jelenik meg a tartalomjegyzékben, de igazságaik és mondásaik alapvetően meghatározzák életünket, mert azok kifogástalanok.
Ilyen személy Salamon. Salamon, Dávid fia, Izrael királya, aki már korában nem csak uralkodásáról vált ismertté világszerte, hanem mondatairól is.
Elég annyit felidéznünk, hogy Dávid halála után Salamonnnak - akiről azt olvassuk, hogy szerette az Urat, - álmában megjelent Isten és azt mondta: "Kérj valamit és megadom neked." (1Kir 3,5)
Érdekes lenne, ha neked jelenne meg Isten álmodban egy ilyen ajánlattal. Te mit kérnél? Mire mondanád azt, hogy na jó, ez nem a kifogott és az életéért könyörgő aranyhal esete a három kívánsággal, hanem ez az az alkalom, amit ki kell használni és valami nagyot kell kérni. Érdemes ezen elgondolkodnod.
Salamon válsza meglepő volt: "Adj szolgádnak engedelmes szívet, hogy tudja kormányozni népedet, különbséget téve jó és rossz között." Isten válaszában még konkrétabb volt: "olyan bölcs és értelmes szívet adok neked, hogy hozzád fogható nem volt előtted és nem lesz utánad sem."

Mi ennek a bölcsességnek a morzsáival találkozunk a Példabeszédek könyvében, amely az élet tapasztalatának rövid, sűrített kivonata.
A felolvasott ige szavait mi már Krisztuson keresztül hallgatjuk, így Salamon bölcs mondásai már nem csupán egy kiábrándítóan vegytiszta és illuzórikus életet vetítenek elénk, ami szép, szép, de valószínűtlen, hanem Jézus alakja rajzolódik ki, aki meg is testesítette a bölcs mondásokban szereplő ember képét. János evangéliumában ezt találjuk: "ember még sohasem beszélt így, mint ő." Jn 7,46

Igénk első és utolsó verse szépen keretezi témánkat, ami nem más, mint Isten és az ember tervének kapcsolata. "Az emberi értelem tervezget ... de az Úr irányítja járását."
Ember tervezget, Isten tervez. Talán érezzük a különbséget. Olyan ez, mint a tanul és tanulgat. Aki csak tanulgat, abból nem lesz diploma. Vagy udvarol és udvarolgat. Az egyikből lesz házasság, a másikból nemigen. Vagy eszik és eszeget... Az ember tervezget, Isten tervez. Ebben az is benne van, hogy míg az ember találgatja, mi lehet neki jó és próbálgatja a jövőjét igazgatni a jelenben, addig Isten látja a jövőd és azt is, hogy a körülményeid között mi neked a legjobb.

A nagy kérdésünk tehát, amit különös, de az elmúlt hónapokban ti magatok is meglepően sok beszélgetésben feltettétek nekem: Mi az Isten terve velem?, és Mi van az én terveimmel? Egyátalán miért olyan nehéz felismerni Isten tervét?
A Biblia csordultig van Isten terveivel, amire ha valaki ráhangolódik, abból csodálatos dolgok születnek. Vegyük például Jónás történetét. Isten terve, hogy prófétája a bűnös Ninivébe hajózzon, ahol sok gonosz szívű ember él, akiket megtérésre kellene hívnia. Jónás engedetlen, nincs kedve ehhez a feladathoz, így egy másik hajóra száll fel, ami Tarzuszba megy. A történetet ismerjük: Jónás a tenger vizében találja magát, de Isten terve követi Jónás engedetlen helyzeteit és egy cethallal megmenti őt. Ez a fordulat téríti észhez Jónást és indul el feladatának elvégzésére.

De említhetnénk József történetét, ahol a testvérek kútba dobják az apa kedvencét, de jön egy karaván és Rúben közbenjárására mégsem hagyják meghalni, hanem eladják nekik, így József Egyiptomba jut, ahol a fáraó második embere lesz és az éhínség idején ezért tudja megmenteni családját, így Isten népét. Ekkor hangzik el a hittanosok által jól ismert aranymondás: "Ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt."

Istennek mindig van egy "A" terve. De az "A" terv mellett megjelenik egy "B" terv is. A "B" terv, hogy ha valaki nem ismeri fel, vagy nem tartja magát az ő "A" tervéhez, megbocsát neki. A "B" terv mindig a bűnbocsánat. Az az igazság, hogy Isten terve nem a "B" terv. Az csak akkor jön, amikor valaki engedetlen, mint Jónás.
Isten "A" terve mindig jó, és csak annak nem ismerhető fel, aki nincs kapcsolatban vele. Amikor imádkozol, hogy mutassa meg, hogyan tovább, nincs olyan, hogy ne válaszolna.

Mennyi csalódást, dühöt, álmatlan éjszakát, értelmetlen próbálkozást megspórolhatnál, ha Isten "A" terve szerint élnél!
Jézus mindig tudta, mit tartalmaz az Atya "A" terve. És ebben az is benne volt, hogy engedi a kereszthalált. Nem mindig könnyű elfogani és megérteni Isten tervét. Sokszor meg sem kérdezzük Isten dolgainkról, mert úgyis tudjuk, hogy mit mond.
Sokan felteszik a kérdést, hogy miért éri meg Istenhez hűségesnek lenni és állandóan a "legyen meg a te akaratod" szellemében élni. Miért kell nekünk Isten tervéhez igazodnunk és lesni az ő akaratát? Számtalan esetben látjuk, hogy nem hívő emberek jobban élnek és érvényesülnek, mint mi. Nem keresztyének jobban boldogulnak. Könnyebb az életük, gördülékenyebbek a kapcsolataik, lazábbak a házasságban, a pénz világában és tetteik nem vonnak maguk után büntetést. Miért éri meg hűségesnek lenni?

Salamon bölcsen azt mondja: "Kezet rá, hogy nem marad büntetlen." Nem biztos, hogy itt, ebben a földi életben leszünk igazolva. Lehet, hogy ha valaki, mint Jézus, Isten akaratába helyezi önmagát és teljesen rá bízza a döntéseket, pórul jár. Vesztes, lúzer, béna lesz a világ szemében. Kevesebb lesz a pénze, nem érvényesül úgy, nem veregetik meg a vállát annyiszor. Az istenfélő ember odaát lesz igazolva. Jézus fogja rá azt mondani: barátom, neked volt igazad. Ahogyan a gazdag és Lázár történetében halljuk: Isten a koldus Lázárt igazolta és ő került mennybe a gazdag pedig itta élete visszásságainak levét - a pokolban.

Ne bosszantson bennünket az, hogy az Isten terve nélkül élőknek nincs meg a büntetésük. Ez Isten hatalmában van és lesz az utolsó ítéletkor. "Kezet rá, hogy nem marad büntetlen."
Ne törjünk hát pálcát felettük, mert igaza van a 6. versnek: "szeretettel és hűséggel jóvá lehet tenni a bűnt."

Fiatal édesanyával beszélgettem, aki GYES után vissza fog állni a munkába. Egy multinacionális cégnél dolgozott, HR-es volt, igen szép fizetést, autót, kafetériát adtak neki a főnököknek nem tetsző kellemetlen munka elvégzéséért. Rengeteg "B" tervet aktivált nála Isten. Közben megismerte Jézust és most képtelen oda visszamenni. Találkozott Jézussal és átállt az "A" tervre. Önkénteskedik, segítő foglalkozást tanul, közalkalmazotti fizetés van kilátásban. Azt mondta nekem múlt héten: most boldog.
Mi az Isten terve veled? Nem tudom. Ennek neked kell utána járnod. Azt tudom, hogy ha közel engeded magadhoz, megtudod, terve nem rossz és ha megteszed, a helyedre kerülsz.
Ámen.