Böjt 1. vasárnapja
Szentendre, 2012. február 26.
Zsid 4,14-16

Horváth-Hegyi Áron

Testvéreim a Krisztus Jézusban!

Bizalom
Amikor kitört a II. Világháború, az amerikai hadiipar nehéz helyzetbe került. A Harmadik Birodalom kezdeti katonai sikerei következtében ugyanis az Egyesült Államok hadiiparának nemcsak a saját harcoló hadseregét kellett ellátnia, hanem a növekvő minőségi igényekkel is meg kellett birkóznia. A mérnökök rájöttek, hogy ha jó a terv, a rajz, a technológia, a gép, a szerszám, a mérőeszköz, a szakember, az ellenőrzés, a csomagolás, egyszóval jók a gyártási feltételek, akkor jó a termék is.
Ekkor léptek színre nagy erővel a japánok, akiket termékeikről a háború előtt csak úgy ismertek, mint "a világ ócskásait". A japánok azonban jó tanulók voltak, továbbfejlesztették a teljes körű minőség ellenőrzés gondolatát, s elérték, hogy a dolgozók vállalják fel tevékenységük minőségéért a felelősséget.
A következő nagy lökést az autóipar adta. Itt Magyarországon például az 1990-ben induló Magyar Suzuki program azzal kezdődött, hogy a japán mérnökök 53 potenciális beszállítóból 53-t találtak alkalmatlannak, megbízhatatlannak.
1985-ben megjelent az ISO 9000, 2000-ben az ISO 9001, és azóta is vannak fejlesztések, az irányelvek finomodnak, az elvárások nőnek. Ma, aki kiváló minőségben akar termelni, megismeri és használja ezeket, hogy cserébe megkapja a tanúsítványt, a minőség védjegyét, a CE jelzést. Ha ott a CE, akkor biztosan, garantáltan jó!

2 hónapja vettem a kisfiamnak egy helikoptert. Ránézésre kellett választanom, hiszen be voltak csomagolva a helikopterek. Szempontom az volt, hogy a játék másfél éves gyerek kezébe is legyen adható, legyen minél élethűbb, illetve legyen rajta a bűvös CE. Rajta volt.
A használat során aztán előjöttek a gyengeségei: a kisebb alkatrészek letörtek, a légcsavarok hangját utánzó berregő hang egyre bosszantóbbá vált, kiderült, hogy a propellerek könnyedén kiszedhetők. Legalább nem törnek el, de ha kijön valamelyik, és nem pattintom vissza idejében, akkor pillanatok alatt nyoma vész - főként egy gyerek kezében. Jelenleg 2 propellerje van a 4-ből...
Lám, hiába minden emberi erőfeszítés és törekvés, az ember nem tud tökéleteset alkotni…

Kedves Testvérek!
A keresztyén ember hasonlítható ehhez a játékhelikopterhez. A keresztyén ember propellerje a hite. A helikopter működő propellerek nélkül hasznát és értelmét veszti, nem tud szabadon repkedni, a földhöz lesz kötve, míg meg nem újul. Kívülről továbbra is helikopternek nevezzük, de pont azt nem tudja, amire készült: repülni. És minél több ideig áll, annál nehezebb lesz repülésre bírni a rozsda, az elfáradt, megrepedezett anyag, a por lepte alkatrészek miatt.
A keresztyén ember hit nélkül szintén nem lehet szabad. Nem tud Istenhez eljutni, a földhöz, e világi dolgokhoz lesz kötve.
Csak ránézésre nem mondható meg valakiről, hogy igaz keresztyén-e. Hogy igazán Krisztus-követő-e. Mert a lényeg nem a külsőségekben rejlik, hanem abban, ahogyan az élet minden részletében megéljük a hitünket: az örömben, a nehézségekben, kísértésekben.

Ha életünk irányelveit (a szabványt) a Bibliában keressük, akkor olyan megoldásokat, válaszokat, bíztatást és reményt kapunk, amit sehol máshol nem. Nincs az a földi szabvány, ami a kísértések tengerében segíteni tudna, és megmondaná, hogyan lehet NEM-et mondani a Kísértőnek.
Márpedig kísértések közepette élünk - nincs előlük menekvés. A bűnbeesés óta így van ez - hallhattuk a lekcióban. Vegyük hát "halálosan" komolyan az Ördögöt! Mert az Ördög nem alszik, nem nyugszik míg tönkre nem teszi életünket és kapcsolatunkat Istennel.
Jézus, amikor a földön járt emberi alakban, ugyancsak kísértések közepette élt. Hisz ember volt. Azonban sosem vétkezett, ellen állt a kísértéseknek. Meg volt rá a lehetősége, a Sátán is próbálkozott - hallhattuk a lekcióban Máté evangéliumából.
A kísértések elől nem tudunk menekülni, utánunk jönnek, megmenekülni azonban lehetséges. Nem önerőből, hanem annak a Krisztusnak az erejével, aki maga is megkísértetett, de nem vétkezett! Mert Isten terve tökéletes! Ezért mondja mai igénk, hogy járuljunk bizalommal a kegyelem trónusához. Nem is akárhogyan! Az itt szereplő görög parrézia szó jelentése igen gazdag: nyíltsággal, bátorsággal, merészen, bizalommal.

Vegyük komolyan Krisztus hatalmát! Benne bízhatunk, Ő a személyes garancia arra, hogy könyörgésünk nem az üres levegőbe száll, nem pattan vissza az égről. Ő a garancia, hiszen áthatolt az egeken, tehát ott ül az Atya jobbján.

Luther Márton ennél az igeszakasznál azt mondja, hogy Krisztus azért jelenik meg itt főpapi szerepében, nem pedig ítélőbíróként, hogy ez bíztatás és megnyugtatás legyen azok számára, akik nyugtalankodnak és rettegnek az utolsó ítélettől. Aki hisz, annak nem kell rettegnie az utolsó ítélettől, mert ott egy irgalmas és "megértő" Krisztus várja. Jézus főpapi szolgálatának jelentősége minden nap, az irgalomra és kegyelemre azonban az ítélet napján lesz szükség, amikor elhangzik a kérdés: "Kiben hittél? Kit követtél?"

Aki mer bizalommal Krisztushoz fordulni, és lélekben és tettekben ennek jelét is adja, az mintegy hitvallást tesz már puszta létével, még mielőtt kinyitná a száját, hogy szavakkal tegyen hitvallást.
Aki másban bízik - pénzben, emberben, önmagéban vagy éppen a minőségben -, annak hitvallásának tárgya nem Isten, hanem földi múlandó dolgok. Amolyan földi szabványok, melyek mit sem érnek a mennyben...

Kedves Testvérek!
Böjt első vasárnapját ünnepeljük ma. Már a böjti időszak elején jó, ha feltesszük magunknak a kérdést: milyen a kapcsolatom Jézussal?
Böjtben - az Újévhez hasonlóan - sok fogadalomtétel születik meg az emberek szívében. Sajnos, ezek sokszor öncélúak… Aki böjtben azért dönt valaminek a lemondásáról, hogy a felszabaduló idejét, figyelmét, energiáit az Istennel való közösségre szánja, az jó úton jár. A sorrend azonban nem mindegy. Csak az tud szívből lemondani bármiről is (legyen az kicsi vagy nagy dolog), aki már eldöntötte: Több időt akarok Istennel tölteni (magányomban, vagy éppen közösségben) - ez mindennél erősebb motiváció. Egy ilyen döntés nélkül nagyon nehéz megválni számunkra kedves, vagy jól berögzült tevékenységektől, szokásoktól.
Engedjük, hogy böjtben megláttassa velünk Jézus, hogy csakis az ő cselekedete érték. Bármit teszünk, az nem számíttatik be igazságul az utolsó ítéletkor. Mert ha beszámítatna, akkor az azt jelentené, hogy Jézus áldozata kevés, hogy Ő gyenge és műve nem befejezett. (Bevégeztetett! - hangzott el a kereszten) Márpedig Jézus legyőzte a Sátán és a halál erejét! Mindenben megkísértve is bűntelen maradt, azaz győzött!!!
Győzzön Krisztus a te szívedben is! Járj vele, hogy a kísértések idején tudj NEM-et mondani.
Ámen