Újév
Szentendre, 2012. január 1.
2Kor 12,9a
EÉK 178, 1, 183, 306, 11, Himnusz

Horváth-Hegyi Olivér

Keresztény Gyülekezet, Szeretett Testvéreim az Úrban!

Bő tíz órája vadonatúj évet kezdtünk. Boldog új évet mégsem kívánok, mert annak nincs sok értelme. Egy év ugyanis nem lehet boldog. Boldog csak az ember lehet. Lehetsz boldog a 2012-es esztendő minden napján, de akkor olyas valamit kell találnod, ami mind a 365 napra boldoggá tud tenni.
Ehhez szeretnék segítséget nyújtani úgy, hogy Isten igéhez nyúlok, ez esetben az Útmutató 2012-es évi igéjéhez, amely el fog kísérni bennünket. Pál apostol a korintusi gyülekezetnek írja: "Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz."
A mondat az Úr Jézus szájából hangzik el, miután Pál apostolnak személyesen jelenik meg a damaszkuszi úton.

Tudjuk, hogy az apostolt valamilyen betegség gyötri, amit egyszerűen tövisnek hív. Nagyon kéri az Urat, hogy vegye el a testi fájdalmát, mert teher az neki, de ez az imádsága nem talál meghallgatásra, azonban felelet nélkül sem marad.
Olykor Pállal együtt az a benyomásunk, hogy Isten megnémult, talán hónapokra, vagy évekre. Nem képes semmi jelét adni, hogy az, amit kérünk tőle, teljesül, vagy nem. Állóvíznek érezzük keresztyénségünket. Nem moccan előre az ügy. Aztán egyszer csak megértjük, hogy az, amivel az eget ostromoljuk, nem lesz a miénk, de helyette réges-rég, valami mást már kaptunk. Pál gyógyulás helyett erőt kap, hogy el tudja viselni nyomorát, csakhogy elbizakodott ne legyen.

Isten elhívott szolgájának meg kell tanulnia, hogy nem az önbizalom, hanem a belé vetett bizalom segít a nagy célok elérésében.
Isten ott válik igazán szabaddá, ahol az emberi lehetőségek véget érnek. Teljesen tehetetlenné válsz, kifogysz a megoldásokból, emberileg feladod, látod az átugorhatatlan akadályokat és akkor jön ő és azt mondja: "Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz."

Vígasztaló nem? Van egy kiváló farizeus, Saul, aki keresztényüldözésből Summa Cum Laude. Ott ütteti, vereti a keresztyéneket, ahol csak éri. Isten rámutat és azt mondja: te leszel egyházam legnagyobb építője. A Szeretet apostola. Amit eddig kitépkedtél, azt most te fogod ültetni. Akiket ellenségként üldöztél, azokat most rád bízom. Látom alkalmatlanságodat, de hidd el, elég lesz neked az, amit tőlem kapsz!

Pál, a szerencsétlen kinézetű, gyenge testalkatú, módosnak nem mondható, nem kifejezetten bölcs ember képes megfordítani a Római Birodalom szekerét és Krisztus felé irányítani ezreket és tízezreket.

Egy évvel ezelőtt a római levélből kaptuk az év igéjét: "Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a rosszat a jóval." Róm 12,21
Ebben az országban annyi rosszat le kellene győznünk! A sátán már nagyon sok helyre betette a lábát. Fiataljainkat elrabolta az internet-szenvedély, egy élhetetlen és hamis világban kezdenek élni, kapcsolataik elcsökevényesednek, közösségi életük sorvadni kezd, egészségük egyre aggasztóbb. Öregjeink elmagányosodnak és szeretet-szomjan halnak. A túlnyomó többség, ha komolyabb pénz közelébe kerül, egy részét ellopja. Forintunk ezért nem gyengélkedik, hanem inkább haldoklik. Városaink, földjeink, föld alatti és föld feletti vizeink mennek tönkre, mert a végtelenségig kiszipolyozzuk azokat. Embertömegek fogyasztják el a „műanyag” ezoterikus tanításokat, szellemi szeméttel tömi őket a média. Erőtlen a nemzetünk, mert gyenge lábakon áll.

És ma Isten arra bíztat, hogy mindezzel forduljunk szembe. Ne tétovázzatok! Nektek dolgotok van! Helyettetek senki nem fogja elvégezni azt, amit Isten tőletek vár! Ehhez "elég nektek az én kegyelmem."
Ennek azonban egy feltétele van. Hiába van bennünk felismerés, elhatározás és tettrekészség az év első napján, mindezen akkor tudunk fordítani együtt egy nagyot, ha a karácsony üzenete eljutott a szívünkig és Jézus Krisztus ereje költözik belénk.

Rajtunk, evangélikusokon is ott van a felelősség. Ne arra legyünk büszkék, hogy értelmiségi egyház vagyunk, hogy jelentős szellemi tőkénk van; nemsokára ötszáz évesek leszünk és Luther egy brilliáns elme volt, aki ma is megállja a helyét; vagy mi vagyunk a legbefogadóbb történelmi egyház - hanem azzal dicsekedjünk, hogy Jézus szállást vett az egyházunkban. Jézus ott van a gyülekezeteinkben. Jézus személye jelen van az evangélikus otthonokban, családjaink meghatározó személye. Naponként állít meg embereket a damaszkuszi úton és fordítja őket hátulról előre templomainkba, hogy gyülekezeteinket lelkileg táplálják. Azzal dicsekedjünk, hogy erőtlenek, gyámolításra szorulók vagyunk, és ebben a kiszolgáltatott helyzetünkben mi nem önmagunk erejébe és egymásba, hanem Jézusba kapaszkodunk.

Te boldog akarsz lenni ebben az évben. Úgy igazán boldog, nem csak vidám és örömködő. Neked kell döntened arról, hogy ki lesz asztalod vendége: az állandó keserű küzdelem, a panaszkodás, a bizonytalanság, vagy Jézus. Mindenki nem fér el. Sőt! Igazából Jézus mellett nem sok hely marad a többieknek. Őket kitessékeli. Ez szeretetének egyik érezhető jele.

Tegnapelőtt éjjel a templomunk falához állított betlehemes jelenetből kikerült a kis Jézus és az ökör füle is eltűnt. A biztonsági őr egy részeg hadakozó kezéből vette ki a gyermek Jézust és az autója csomagtartójába zárta. Két napja értetlenül néznek a figurák maguk elé, nincs ott, aki miatt ennek a jelenetnek szereplői. Talán többeknek feltűnt. Ugye milyen üres így a kép?

Az idén is sokan megpróbálják majd kiragadni szívedből Jézust - meglehet, éppoly tudatlanul, mint az az ittas ember -, de valaki tudatosan, nehogy szeretetteljes, Istenre figyelő és becsületes életet élj. Az erőd kevés lesz a kísértésekben. Félő, hogy egymagad elesel. A mai igét forgasd magadba egy éven keresztül.
Szeretném, ha ebből a példából nem az maradna meg bennetek, hogy milyen romlott emberek járnak el templomunk előtt, hanem sokkal inkább: rettenj meg attól, hogy milyen hiányos lenne az éved Jézus nélkül.

Az év első napján, ahogyan a keresztelési igehirdedtésben is említettem, mindig emlékezünk arra, hogy Jézust születése után nyolc nappal József és Mária elvitték a templomba, hogy zsidó szokás szerint körülmetéljék és a Jézus nevet adják neki.

Ma tehát, milyen csodálatos ez, Jézus neve ragyog föl. Annak a neve, akire egész évedet építheted, aki neked ELÉG.
Légy boldog az új esztendőben Jézus nevében!
Ámen.