Újév napja
Szentendre, 2011. január 1.
/Mt 7, 24-27/

EÉK 179, 1, 181, 312, 13, Himnusz

Horváth-Hegyi Olivér

Keresztény Gyülekezet, Szeretett Testvéreim az Úrban!

Tegnap éjjel elköszöntünk egy esztendőtől. A 2010-es évet valaki örömmel és felszabadultan hagyta a háta mögött, mert tele volt nehézséggel és szomorúsággal, sehogy sem tudott megbirkózni vele, és már várta az újrakezdés lehetőségét, a tiszta lapot; mások nehezen vettek búcsút 2010-től, mert számukra kedves események tették emlékezetessé és kerekké azt. Nem tudjuk mi mindent hoz el számunkra a 2011-es esztendő, de az újévi ige igen bíztató!

Már a Bibliaolvasó Útmutató igéje is bátorít bennünket: "Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a rosszat a jóval." (Róm, 12,21), amelyet mindannyiunknak érdemes megtanulni, mint aranymondást: "Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a rosszat a jóval." (Róm, 12,21), hogy az új évben, mindenféle helyzetben ez adhasson erőt és bátorságot a krisztusi magatartáshoz.

Az év első igehirdetése a Jézus Hegyi beszédének utolsó szavait hozza elénk. A katolikus mise záró formulájával élve úgy is mondhatnánk: Jézus mondja: A szent beszéd véget ért, menjetek békével! Óriási méreteteket öltő beszédfüzérének záró gondolatában a szavakról beszél. Saját szavait menedzseli, hogy a tudatlan hallgatóság tudatos Krisztus-követő legyen. Fájdalmas lenne, ha mindaz, amit mondott csak úgy, az ott lévők egyik fülén bement, a másikon kijött. A LOGOS, az Isten igéje annál sokkal drágább; mindennél drágább. Nem engedheti meg azt a luxust, hogy akár csak egy ióta (egy vesszőcske) is elvesszen a mondottakból.

Az oltár előtti felolvasásra rendelt ószövetségi ige (1Móz 17,1-8) Isten és a benne hívő ember szerződésének megújításáról szólt. Ábrahám a hitet, Isten az ígéretet képviseli. A szerződő felek tetteikkel biztosítják egymást hűségükről. Isten nem vállalja túl magát, Ábrahámtól pedig nem kér lehetetlent. Mindketten a biztonságra építenek, amelynek alapja a bizalom.

A levélbeli ige (az epistola) (Gal 3,23) szintén a hitet domborítja ki, mint ami minden Krisztusban hívő embert egybeköt és Ábrahám örökösévé, tehát Isten kiváltságosává tesz. Aki Krisztust ölti magára, eggyé lesz azzal a sziklával, amiről az evangélium beszél.

Jézus hatalmas ívű beszéde végén, amelyben nem tudott elmondani minden, mégis sokatmondó volt, nyomatékosítja, hogy ha valaki ezeket a beszédeket hallja és megtartja, olyan lesz, mint az okos ember, aki sziklára építette a házát, aki pedig hallja ugyan, de az igehirdetés nem vélik életté benne, olyan lesz, mint a bolond, aki homokra épített.

Jézus szavának meghallása és elfogadása előrelátás. Minden építőmester elengedhetetlen feladata a talajmechanikai vizsgálat. Aki ezt kihagyja, vagy megspórolja, fogalma sincs, mire építi a feltehetően drága építményét, esetleg élete álmát.

Mire építjük a 2011-es esztendőt? Nem tudjuk mi mindent kell kibírnunk, milyen szörnyűség, erőt próbáló fordulat következik be egészségünkben, munkánkban, családi életünkben. Ki mellett kell majd megállnunk - némán. Nem tudjuk a vihar honnan jön és mikor megy. De elég egy kiadós belvíz, ami alulról önt el és lehetetleníti el a mindennapokat. Mire alapozol?

A Hegyi beszédben foglaltak megtartása irreálisnak tűnik. Túl nehéz, túl sokat kíván meg: úgy adakozzunk, hogy ne tudja a jobb kezünk, mit csinál a bal, böjtöljünk, elmélyülten imádkozzuk, a pénz ne szeressük, mindig Isten legyen a legnagyobb kincsünk, ha megütnek jobb felől, tartsuk oda a bal arcunkat is, szeressük az ellenségünket, állandóan lessük, hogy mi a jó a másiknak, ne aggódjunk a jövőnk felől, még a szálkát se vegyük észre a másik szemében és ehhez hasonlókat. Túl nagy feladat, túl sok, túl radikális.

De Jézus azt mondja, hogy ha ezeket éljük, akkor vagyunk okosak, különben mindenki bolond, aki másképp tesz!

Jézus nem is azt kéri tőlünk, hogy mindezt a kisujjunkból rázzuk ki, hanem, hogy a már meglévőre építkezzünk. A meglévő az az élő szó, ami tőle származik. A logoszra épített életház alapjaiban nem remeg meg. Különösen Szentendre Pismány részén építkezők tudják jól, hogy sziklába vájni az alapot férfias munka, elszántság kell hozzá, a végeredmény mégis a megdönthetetlen. Annak a sziklába építet háznak ugyan kilyukadhat az oldala, beázhat a teteje, szelelhet a nyílászárója, lekophat a festéke, borulni azonban nem borul. Mindazonáltal az életház karbantartása legalább annyira fontos, mint biztos alapokra helyezése.

Igénk kapcsán sok mindenen elmerenghetünk. Például, ha valaki azt mondja hogy okos, vagy bölcs, több, mint jól esik. Ezek nagyon mélyen érintő szavak. Komolysága részben attól a személytől függ, aki mondja. Egy fajankó szájából inkább idétlenség, kényelmetlen és átlátszó; egy sokak szemében tekintély-embertől életre szóló dicséret. Ha Jézus mondja, lehet, hogy örök életre szóló dicséret. Van-e benned várakozás arra nézve, hogy Jézus ilyeneket mondjon neked? Jó lenne, ha lenne!

Vagy: ha már van házam és nem sziklára épült, mit tegyek? Rakjak alá sziklát? Bolondság! Költözzek el? El kéne. Ha még nincs házam, vajon nem járok-e jobban, ha egyből a sziklába vájom a házamat? Nem erről beszél Jézus? Például a főpapi imában, ahol arra akar rávenni minket, hogy mi őbenne, ő pedig mibennünk legyen. Ez az az állapot, amikor valaki teljes életét ráteszi.

Újév első napján hajlamosak vagyunk fogadalmat tenni. Jézus nem olyan nagyon támogatta a fogadkozásokat, hiszen azok emberi erőlködések, kimenetelük kétséges, megtartásukhoz kegyelem kell. ha január elsején meg is ígérünk magunknak, vagy másoknak valamit, azt leginkább úgy tegyük, hogy tudatunkban állandóan jelen van. ha sziklára, a logoszra, Jézus szavára, a testté lett igére építem életem tégláit, a habarcs maga Isten. Ő az, aki az egyenként egymásra tett darabokat összetartja.

Somogyvámos határában, a búzamező közepén áll egy templom. valamikor a 13-ik században építhették. Olyan erős habarcsot használtak, hogy a mészköveket egymásba olvasztotta. Istent hirdeti.

Áldott, kegyelemben gazdag új esztendőt kívánunk egymásnak. Lehet. Hiszem, hogy lehet. Egy olyan év, amelyről álmodni sem mertünk. Csodákkal, megvalósuló tervekkel teli, esésektől, házasságunk összeomlásától mentes év. Csak kell egy erős vár, aki a mi Istenünk. Vár lehetsz te is. Még ebben az évben felépülhetsz. Erős vár, akinek habarcsa ... de hisz az előbb már elmondtuk...
Ámen.