Szentháromság ünnepe utáni 8. vasárnap
Szentendre, 2009. augusztus 2. 10:00
/1Jn 5,1-5 /
Horváth-Hegyi Olivér

Keresztény Gyülekezet, Szeretetett Testvéreim az Úrban!

A szeretet a világ legnagyobb hatalma. Mindent legyőz. Olyannyira, hogy ha a Sátán megneszeli a szeretet, azon nyomban eliszkol. Gyűlöli a szeretetet. A gonosznak még a nyoma sem marad ott, ahová a szeretet egyszer beteszi a lábát. Mindenki, aki, vagy ami nem Istentől való, iszonyodik a szeretettől. Azonban aki közülünk megismeri Jézus szeretetét, az Atya szeretetét, nem tud mást tenni, mint viszontszereti őket. De aki egyszer már viszontszerette őket, az szeretni fogja testvérét is. Kik az én testvérem? Isten gyermeke az én testvérem. Te, te és te. Sok minden miatt lehetünk hálásak, de amikor gondolkodás nélkül szeretünk, akkor Sík Sándor Te Deum című versében írtakkal együtt mondhatjuk: "Hogy sohasem féltem a szeretettől / És szeretethettem, akik nem szeretnek, / Hála légyen. / Hogy akik szerettek, szépen szerettek, / és hogy nem kellett nem szépen szeretnem, / Hála légyen."

János apostol első levelének 5. fejezetét azzal kezdi, hogy az ellenőrizhetetlen Isten iránti szeretetünk leleplezője a testvérszeretet. Isten iránti szerelmünk emberszeretetünkben manifesztálódik. Gyakorlatilag annyira szeretjük Istent, amennyire embertársainkat. Ha általában nem igazán szeretem az embereket, akkor általában nem igazán szeretem Istent. János apostol ezzel egy másik oldalról is meg akarta mutatni, hogy istenszeretetünk és emberszeretetünk egybefonódik: egyik a másiknak lesz mutatójává, egyik igazolja a másikat. "Abból tudjuk meg, hogy szeretjük Isten gyermekeit, ha szeretjük Őt és megtartjuk az Ő parancsolatait." Hogyan tartom meg Isten parancsolatát? Úgy, hogy szeretek.

Mindezt János apostol abban az időben írja, amikor apostol társait, Jézus életének szemtanúit már kivégezték: valakit keresztre feszítettek, másokat elégettek, megint másokat vadállatokkal etettek meg, családtagjaikat megkínozták, a megmaradtakat üldözték, mert volt egy mondatuk, amelyet vagy bíróság előtt hivatalosan is, vagy csak többek hallatára kimondtak: Szeretem Jézust, ezért követem őt. Ebben a drámai helyzetben írja János levelében, hogy szeressetek. Ne tartsátok vissza Jézus iránti szereteteteket. Ne féljetek szeretni, Isten tudta nélkül úgysem történik veletek semmi. Jézus Mt 11. fejezete szerint ezt mondta: "Az én igám boldogító és az én terhem könnyű." Az Istennel közösségben lévő embernek nem nehezek az ő parancsolatai. Aki nincs közösségben Istennel, annak minden parancsolat különösen a szeretet, igen nehéz teher lesz.
Valaki egyszer azt mondta: A hit kérdése nem csak az, hogy hiszed-e, a hit kérdése: szereted-e? Jézus is megkérdezte Pétertől: szeretsz-e engem? Amikor ezt tőlünk kérdezi meg Jézus: szeretsz-e engem?, akkor az igenünk után álljunk fel, menjünk oda ahhoz, akit addig valami miatt nem szerettünk és kezdjük el szeretni. Ha nem így teszünk, a válaszunk az, hogy igazából nem is szeretlek Jézus. Aki nem szereti Jézust, nem alkalmas az Isten országára.

Luther Márton egyik igehirdetésében ezt írja: "Nem egyedül vagyunk hivatottak mennybe jutni, hanem azokat a testvéreinket is magunkkal kell vinnünk, akiket most nem tartunk barátainknak." Mennyivel többet mond Luther, mint amit mi eddig mondtunk. Menj oda hozzá, fogd kézen és együtt sétáljatok be a mennyek országába. Abszurdum nem? A szeretet abszurditása. Pedig jobb lesz megbarátkoznunk ezzel a gondolattal, mert nem csupán a mi kedves reformátorunk okos szavait idézzük, hanem bizony Isten igazságosságát emlegetjük. Fogd meg annak a kezét, aki eddig egyáltalán nem a barátod volt, hanem akit eddig utáltál, megvetettél, megszóltál, kiközösítettél, kipletykáltál, félrevezettél, becsaptál, lenéztél, ... szégyelltél!, kerültél!, és együtt menjetek be a nektek elkészített helyre. Persze egy úton sokak kezét megfoghatjuk és egy-egy valakivel talán csak egy darabon mehetünk. De legalább kézen fogva! Borzasztó nehéz, igaz? Kívülről az. Belülről boldogító és könnyű. "Többé tehát nem én élek, hanem él bennem a Krisztus." - írja Pál a Galata 2,20-ban. Nem az intellektuális hit győzi le a világot, hanem az átformálódó jellem. Ennek eszköze a szeretet. A szeretet a világ legnagyobb hatalma.

Az öreg, bölcs, mindenkit túlélő János apostoltól meg kell tanulnunk, hogy a hit és szeretet összekapcsolódik. Aki ezt a kettőt elválasztja, Istent hasítja ketté. De Istent nem lehet kettéhasítani. Az oltár előtt felolvasott igében hallhattuk: Tehát minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Nem hozhat a jó fa rossz gyümölcsöt, rossz fa sem hozhat jó gyümölcsöt. (...) Gyümölcseikről ismeritek meg őket" - mondja Jézus a Hegyi Beszédben. A szeretet szeretetet terem, ami nem szeretet, az nem tud szeretetet teremni.

Egy hároméves gyermektől is lehet tanulniuk a felnőtteknek, aki a következőket mondta. Új cipőt kaptam. Sokkal fényesebb és szebb a réginél, és ebben télen is lehet járni, és nem fog fázni benne a lábam. Az óvodában a többiek irigykedve nézték a cipőmet. Hazamentem és mondtam a mamának, vegyen még huszonhárompár ugyanilyet. Ennyien vagyunk a csoportban.

Aki igazán megtapasztalta, hogy mit jelent keresztényként élni, nem fog előre rohanni a mennyország kapujához, mert azt az újat, azt a szebbet a többiekkel is meg szeretné osztani. Egyik énekeskönyvi ifjúsági énekünkben énekeljük: "Szeresd a társad, segítsd meg őt, / Ne hagyd a porban a csüggedőt! / Ezen az úton együtt kell járni, / Mert az út végén, Jézus fog állni." Ha testvéreinknek még nincs új cipője, kérjük az Atyát, vegyen még huszonhárom párat.

A szeretet a világ legnagyobb hatalma. A Sátán egy piti vesztes, aki már most meghunyászkodik a tiszta szeretet előtt. Ám nagyon rafinált vesztes. A hazugság Atyja megpróbálja a bűnt nem bűnnek láttatni. Szép eredményeket ér el. Tudja, hogy egyszer véget ér az uralkodása és az Isten lesz mindenek által, mindenek felett és mindenekben. De addig az ajtó előtt áll, rád vágyódik, de te uralkodjál rajta! Szeresd az Urat és felebarátodat, meg ellenségedet, mint magadat, mert ő olyan, mint te. S közben jusson eszedbe: a szeretet a világ legnagyobb hatalma.

Ámen.