Vízkereszt utáni vasárnap
Szentendre, 2009. január 11. 10:00
/Zsolt 97, 1-12/
Horváth-Hegyi Olivér

Keresztény Gyülekezet, Szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!

Régi vágyam, hogy Szentendre, a környező falvak és városok térképe alapján készítsek egy terepasztalt, amelyen jelölve vannak az utcák. Az utcákba kis zászlókat képzeltem el, amelyek gyülekezetünk családjait jelölik, hogy jól látható legyen, hol laknak az evangélikusok. Kb. kétszázötven zászlócskát lehetne kitenni, ami jól szemléltetné, mennyien vagyunk és milyen közel lakunk egymáshoz. Sokszor tapasztalom, hogy azt sem tudjuk, hogy a szomszéd utcában lakik két három evangélikus család, pedig igazán megbecsülhetnénk egymást. Ebben az országban kiváltság evangélikusnak lenni, hiszen az evangélikusok a lakosság mindössze 3%-át teszik ki, mégis szigetekként élünk. Itt Szentendrén és vidékén is sok ilyen kis önálló és magányos szigetet látok.
"Uralkodik az Úr, vigadjon a föld, örüljön a sok sziget!" - mondja a zsoltáros. Amióta itt vagyok Szentendrén - közel másfél éve - vágyam, hogy gondolatban vasárnaponként azoknak a családoknak a zászlóját, akik eljönnek istentiszteletre, a Bükkös part 2. szám alatti templomunkhoz helyezzem. Milyen jó volna, ha a legtöbb zászló harangozásra itt sorakozna. A sok sziget együtt örülne annak, amit a zsoltáros sugall: Szigetek! Legyetek egy nagy szigetté és ujjongjatok, mert aki trónjának támasza igazság és jog, aki előtt viaszként olvadnak meg a hegyek, aki előtt leborul minden isten, aki magasan fölötte áll minden más istennek és fényözönt áraszd az igazakra, Ő uralkodik. "Örüljetek ti igazak mind és magasztaljátok szent nevét!"

Ha ez a terepasztal már készen lenne, akkor már ma is egy kisebb zászlóerdő lenne ezen a dédelgetett álombeli terepasztalomon. Minél több család otthona lenne üres vasárnap délelőtt, annál több zászlót tehetnénk templomunkhoz. Ezeknek a zászlóknak jó esélyük van arra, hogy egykor majd a győztes oldalán lobogjanak. Ezeket a zászlókat Jézus fogja kitűzni a saját győzelmi jele mellé.
Addig is rengeteg feladatunk van: meg kell próbálnunk a rengeteg bálvány, idegen isten között eligazodni és azt az egyetlent választani, arra az egyetlenre szegezni tekintetünket, akiről a zsoltáros is ír.

Helyzetünk olyan, mint egy zsúfolt plázában sétáló kisgyermeké. Igazából egyetlen felnőttnek érdemes megfognia a kezét, az édesapjáét, vagy édesanyjáét, mert az összes többi hórihorgas felnőtt idegen számára. Bár felnőttekből százak, ezrek mászkálnak, akik közül biztosan sokan segítenének egy eltévedt, apa nélküli kisgyermeknek, de az legfeljebb néhány percig tartana, aztán érthető módon lepasszolnának, hogy saját dolgukkal foglalkozzanak. Máskülönben annyiszor láthatjuk itt Magyarországon, hogy ilyenkor sok felnőtt egyszerűen nem tud mit kezdeni a helyzettel, a segítséget váró kisgyermekkel, inkább tudomást sem vesznek az eltévedt kisgyermekről és az igazi segítség elmarad. Biztonságot a szülő adhat, aki szeretettel kézen fogja saját gyermekét, aki hozzá tartozik és hazaviszi. Mindig kedves jelenet, amikor a kisgyermek sok felnőtt között bámészkodik és véletlenül valaki másnak fogja meg a kezét. Amint felnéz és látja, hogy bizony nem annak a kezét fogja, akihez tartozik, elszégyelli magát, gyors mozdulattal kihúzza az idegen kézből kezét és édes szülőjéhez futva odabújik hozzá.

Isten kézen fogva haza akar vinni bennünket. Mi meg csak fogjuk ennek is, a meg annak is a kezét és közben fel sem nézünk. Rövid ideig lehet, hogy működik és elbámészkodunk ebben az életben, de egyrészt azok az istenek, amelyeknek a kezét fogjuk vagy lepasszolnak, vagy nem haza visznek, másrészt az Atya aggódik értünk. Hány és hány gyermeke miatt kétségeskedik, akik nem az Ő kezét fogják.

A Bibliában található százötven zsoltár közül kilenc az un. "az Úr uralkodik" zsoltár. A 97. is az Úr uralkodásáról szól. Szemléletesen írja körül, hogy Istennek kik a riválisai. Isten csak az eszkatológikus, azaz a végső időkben teljesíti ki hatalmát mindenek fölé, amikor mindenki számára világos lesz, ki az Úr a házban. Egy olyan világban hirdeti királyságát, amelyben szép számban vannak olyanok, akik szerint Isten nem uralkodik. A zsoltáros határozott válasza bíztat bennünket is: most is Isten uralkodik és nem a bűnösök, így a benne bízóknak van okuk az örömre, mert Isten szent volta nem megfoghatatlanságában rejlik, hanem igazságában és az övéi iránt való jóakaratában, amit már most megad.

Néhány hónappal ezelőtt bejelentették: megbukott a legnagyobb bálvány. Ezt a bukást leegyszerűsítve gazdasági világválságnak neveztek el. Ez csak azokat érinti érzékenyen, akik számára nem Isten van az első helyen. Persze nem legyinthetünk mindarra, ami velünk, különösen is gazdaságilag és erkölcsi értelemben is gyenge országban élünk. De mégiscsak egy néma isten bukásáról van szó. Olyan hatalomról, ami persze megoldás számtalan helyzetre: pénzzel elérhetsz bármit, különösen ott, ahol a korrupció, a becsületes munkával még köszönő viszonyban sem lévő vagyon megszerzése kifinomultan, de prímán működik. Ám ez a bálvány, ez a kisbetűs isten, ami nem a betevő falathoz kell, néma bálvány. A pénz szótlan, a pénz szolgái azonban annál hangosabbak. A 97. zsoltár nem tagadja le az Isten hatalmát tagadók hatalmát, mert az valós hatalom. Aki országának földje alatt kőolaj, földgáz vagy ivóvíz van, az hatalom. Akinek kezében egykori állami tulajdonban lévő nagyvállalat van, aki rátette a kezét a mezőgazdaságra, autóiparra, gyógyszergyártásra, egészségügyre, annak a kezében hatalom van. Ez a hatalom a félelem és kiszolgáltatottság révén tömegek életét teszi tönkre. Bennünket, keresztény hívő embereket is ez fenyeget mindaddig, amíg el nem hisszük, hogy Isten uralkodása megjelenik. Tényleg el kell döntenünk, hogy melyik nagyhatalomhoz akarunk tartozni. Mert mind a kettő nagyhatalom. A pénz is, még akkor is, ha nekünk csak kevés van belőle, de annak a kevésnek a megszerzése és megtartása az első helyen van életünkben. Az Istenről szóló zsoltár épp azt akarja világossá tenni előttünk, hogy ha az Úr eljön itt nem marad majd kő kövön, csak az igaz, Őt félő emberek. Az már nem gazdasági világválság lesz, hanem a hitetlen emberek világméretű válsága. A különbség csak annyi, hogy míg a néhány évtizedenként jelentkező pénzügyi válságból mindig kilábalunk valahogy, addig abból a válságból már nem lesz kilábalás. Aki rossz helyre fektette be életét, az bizony teljesen a padlóra kerül és menthetetlenül tönkremegy; aki viszont jóra tette fel életét és mindenét, aki Istennek adta magát, annak kincse a mennyben vár rá.

Valaki egyszer azt mondta, hogy minden válság alapja a bizalmatlanság. Ez az ősbizalmatlanság már az édenkertben is érvényesült. Csúsztatással, hazugsággal, kígyó természettel.
Ezzel szemben mi a bizalmat hirdetjük. Isten korrekt, nem úgy mint a bálványok, akik előbb utóbb elengedik kezünket, legtöbbször akkor, amikor bajban vagyunk. Isten korrektsége a garancia arra, hogy amit Ő megígér, az úgy is lesz. Ha Ő dicsőségének és királyságának eljövetelét ígéri, akkor az úgy is lesz. Azonban nekünk még ennél is jobb dolgunk van. A keresztény ember ugyanis már Jézusban megtalálhatja Isten dicsőségét. A zsoltárossal együtt van okunk az örömre. A jelenlegi páni félelemben, ebben az érthetetlen gáz helyzetben a bizalmatlanság, az aggodalom és félelem ellen a leghatékonyabb lelki fegyver Istenben bízni, amely mindennél erősebben köt össze bennünket is egymással.

"Uralkodik az Úr! Vigadjon a föld, örüljön a sok sziget! Felhő és sűrű köd van körülötte, igazság és jog trónjának támasza. Tűz jár előtte és megégeti ellenségeit mindenütt. Villámai bevilágítják a földkerekséget, látja ezt a föld és megremeg. Viaszként olvadnak meg a hegyek az úr előtt, az egész föld Ura előtt. Az egek hirdetik igazságát, minden nép látja dicsőségét. Megszégyenülnek a bálványadók mind, akik a bálványokkal dicsekszenek. Az Úr előtt borul le minden isten. Hallja ezt Sion és örül, Júdea leányai vígadnak ítéleteiden, Ó Uram! Mert te vagy Uram a legfenségesebb az egész földön, magasan fölötte vagy minden istennek. Ti, akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszságot! Megőrzi ő híveinek életét, kimenti őket a bűnösök kezéből. Fényözön árad az igazakra, és öröm a tiszta szívűekre. Örüljetek, ti igazak, az Úrban, magasztaljátok szent nevét!"

Ámen.