Pünkösd ünnepe
Szentendre, 2008. május 11. 10.00
/Jn 14,23-31/
Horváth-Hegyi Olivér

Keresztény Gyülekezet, Szeretett Testvéreim az Úrban!

Egyszer két ember beszélgetett. Azt mondta az egyik a másiknak: "Képzeld, megtértem és keresztény lettem!" Mire a másik: "Akkor biztosan sokat tudsz Jézusról! Meg tudnád nekem mondani, hogy Jézus melyik országban született?" Nem, szégyenkezett a másik. "És hogyan születhetett meg Istenként?" "Sajnos nem tudom." - jött a bizonytalan válasz. "És hogyan volt képes annyi csodát tenni? Sajnos ezt sem tudom." - felelte a másik. "De azt már csak tudod, hogy pontosan ki volt a Szentlélek?" "Nem, nem tudom." "Hát akkor keresztény létedre mit tudsz te?" Azt tudom, hogy amióta Jézust ismerem, megszerettem az embereket és ők is megszerettek engem és azóta tudom, mit jelent igazán boldognak lenni."

Amikor Istenről gondolkodunk, ha becsületesek vagyunk magunkhoz, rá kell jönnünk, hogy Isten személyének bizony vannak titkai. Ez a kis történet is erről szól: sok kérdésre nem tudjuk a választ. (Tegnap délután a konfirmációi vizsgán azért a konfirmandusoknak a "sajnos nem tudom" helyett voltak ám válaszaik!)
Tudjuk, hogy Istent elsősorban a Bibliából ismerhetjük meg, mégsem tudunk mindent róla. Annak idején a konfirmációi órákon mi is megtanultuk, hogy az Atya megteremtette a világot, fenntartja azt és trónol, uralkodik a mennyben; Jézus, mint az Atya Fia eljött a földre, emberré lett, megváltott bennünket, vagyis miatta lehet örök életünk; a Szentlélek, mint az Atyának és a Fiúnak a Lelke most is itt van közöttünk. Isten három személyének legtitokzatosabb személye a Szentlélek. Pünkösdnek és a konfirmációnak, a hitben való megerősödés és a Szentlélek segítségül hívásának ünnepén - nehezen bár - de róla és munkájáról kell szólnunk.

Az Apostolok cselekedeteiről szóló könyvből jól tudjuk, mit éltek át a tanítványok az első Pünkösd alkalmával. A Szentlélek lángnyelv formájában kitöltetett, tehát az Atya és a Fiú Lelke látható formában jelent meg, amelyet megmagyarázhatatlan és tulajdonképpen mellékes csodának tekinthetünk. Még egy fontos tartalma van a Szentlélek eljövetelének: világban való megjelenésének hatására rengeteg ember megtért. Ugye értjük ezt a szót? Megtértek, tehát hitük lett, Jézus mindennél fontosabb lett számukra.
Érdemes megfigyelnünk, hogy a Szentlélek mindig Jézusra mutat. Jézusról tesz bizonyságot, azon fáradozik, hogy Jézus befogadjuk szívünkbe. A Szentlélek mindannyiunkban akar dolgozni. Nem válogat, minden embernél próbálkozik. Ez a feladata, ez a lényege, még úgy is meg merem fogalmazni, hogy ez a küldetése. És én ezt a próbálkozást, vagy leállítom és még ha kimondatlanul is, de elutasítom, vagy befogadom. Nagy urak vagyunk mi! Tudunk-e ezzel élni? Felfogtuk-e, hogy maga Isten próbálkozik nálunk a Lélek által? Tisztában vagyunk-e azzal, hogyha ezt elutasítjuk, kit utasítunk el és mi lesz ennek a következménye?

Az igehirdetés alapigéjében Jézus ígéretével találkozunk. Jézus már életében megígérte nekünk, hogy nem hagy bennünket árván, ne ijedjen meg senki: azzal, hogy ő mennybe megy, nem szakad meg Isten jelenléte a földön.
Emlékszünk? A teremtés történetében azt olvassuk, hogy Isten Lelke lebegett a vizek felett, majd Isten az ember orrába lehelte lelkét megkülönböztetve és kiemelve őt minden teremtmény közül. Aztán - mert az Isten-ember kapcsolata sehogy sem akart rendeződni, - az Atya elküldte Jézust, Isten újabb "leheletét," jelenlétét, aki ugyan úgy nézett ki, mint mi. Emberré lett az Isten. Ennyire közel kellett jönnie hozzánk, hogy végre megértsük: szeret minket és e nélkül a szeretet nélkül nem mehetünk be a mennyek országába. Végül ahogyan a pünkösdi történetben is olvashatjuk, nagy szél, ha tetszik, egy erős lehelet keveredésében megjelent a Szentlélek, aki innentől kezdve már láthatatlan formában van közöttünk.

Ő is Isten. Olyan valaki, aki által Jézus beköltözik a szívünkbe. Ez az ígéret, tehát hogy Jézus beköltözik a szívünkbe azoké, akik szeretik Jézust. A gyülekezetet féltve újra mondom: csak azoké. Dietrich Boenhoeffer a 20. század egyik leghitelesebb német teológusa egyszer így fogalmazott: "Jézus testben való eljövetele a világ számára szólt. Lélekben való eljövetele azoknak szól, akik szeretik őt." Szereted Jézust? Ha igen, akkor Pünkösd a legnagyobb ünneped.
A szeretet mindig kölcsönös. Oda vissza igaz. Jézus szeret engem, én is szeretem őt. Jézus szeretete, - még mielőtt mennybe megy - abban tapasztalható meg, hogy a Lélek által közösséget teremt velünk és Isten között. Nekem mindig bátorság kell ahhoz, hogy ezt kimondjam: bűneink ellenére Isten - a Lélek által - bennünk szeretne lakni.

János evangélista úgy értelmezi a pünkösdi eseményt, mint Isten beköltözését az emberi szívbe. Páli értelemben ez így hangzik: "Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus." Ha él bennem a Krisztus, mielőtt valamit eldöntenék mindig megkérdezem. És mit szól hozzá Jézus? Erre a kérdésre a Szentlélek adja meg a választ.

Kedves Konfirmandusok!
A felolvasott igéből szeretnék egy igeverset a szívetekre helyezni. Jézus mondja: "A Szentlélek majd megtanít titeket mindenre és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek." Sok mindent megtanultatok. Istenről, egyházról, egyháztörténetről, Bibliáról. A Szentlélek az, aki nem csak emlékeztet majd titeket mindarra, amit tanultatok, hanem segíteni akar nektek abban, hogy helyesen is értsétek mindazt, amit Jézustól hallottatok és meg is tartsátok azt. A Szentlélek a záloga az egyház helyes tanításának. Az evangéliumok hitelessége sem pusztán az apostolok emlékezetén nyugszik, bár ők hagyományozták át a Jézus életének mozzanatait, hanem a Szentlélek munkáján. Attól, hogy nem sokat, valamit tudtuk istenről, még nem jelenti azt, hogy üdvösségetek van. Tudjátok! A személyes hit. Ha Istenben hisztek, amit én nem fogok tudni nektek adni, csak kérni, hogy nektek is legyen, tehát ha hisztek, akkor lehet Jézussal olyan kapcsolatotok, ami mindenhez a kerek világon elég földön és mennyben. Kérjétek hát ti is a Lelket szüleitekkel, keresztszüleitekkel, nagyszüleitekkel együtt. Kérjétek hittel és meg fogjátok kapni. "Kérjetek és adatik nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik nektek." Minden esélyetek megvan arra, hogy egészen fiatalon megtapasztaljátok, hogy a jó kereszténynek, jó Krisztus-követőnek lenni.

És Szeretett Gyülekezet!
Hordozzuk őket imádságban, hogy a az ő életünkben is igaz legyen: Aki hisz és megkeresztelkedik és aki még a konfirmációban hitében meg is erősödik a Szentlélek által az üdvözül.

Ámen.