Szentháromság ünnepe utáni 21. (Ítélet) vasárnap
Salgótarján, 2022. november 6.
Lk 12,54-59  
EÉK 81, 9, 283, 308, 11, 291

Horváth-Hegyi Olivér

Keresztény gyülekezet, testvéreim az Úrban!

A Biblia célja, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben. Abban a bőrben, amit Isten ránk szabott arra az időre, amit testben töltünk. Testünk ad helyet szellemünknek, lelkünknek, ahogy érzéseinknek és érzelmeinknek is. Hogy e négyet mi alakítja, Jézus is tudta, ezért gondja volt ezekre, ti. szellemünk, lelkünk, érzéseink és érzelmeink 100%-ban befolyásolják hangulatunkat, életkedvünket, de kapcsolatainkat és erőbírásunkat is.

Minek és kinek engeded meg, hogy szellemedet, lelkedet, érzéseidet és érzelmeidet befolyásolja és alakítsa? Ki, vagy mi nem akad fenn szűrődön és mérgez továbbra is, aminek, vagy akinek már régen nem lenne helye az életedben? Vegyük komolyan a minket és – gyorsan tegyük hozzá – a ránk bízott gyermekeket érő hatásokat, mert előbb-utóbb azzá válsz, amit nézel, akire hallgatsz, amit teszel, amit megengedsz magadnak. Sőt, ez a vasárnap szelíden, de határozottan utal az utolsó ítéletre. Ítéletre úgy menj, ahogyan Jób készült és imádkozott: Isten előtti realitással, bűnbánattal, alázattal, reménységgel. "Van-e tiszta ember, tisztátalanság nélküli? Nincs, egy sem… de légy hozzá elnéző, hogy nyugalma lehessen."

A bőrbe öltöztetett ember új ruhája fehér lesz, fehérebb, mint az énekkarosoké, ami tükrözni fogja lelkünk mennyei állapotát. A tisztaság a békességgel és örömmel olyan harmóniát jelent majd, amely Isten eredeti elgondolásával tökéletes átfedésben van. Ez azért lehetséges majd, mert ott Ő írja végtelen történetünket.
De addig is, amíg Isten kegyelméből az ő nagy asztalánál elfoglaljuk a nekünk szánt mennyországi helyet, engedjünk Jézus befolyásának és hallgassuk őt, legyen rád hatással, amit olvasol tőle.
A felolvasott evangéliumi szakasz a bőrbe öltöztetett ember kapcsolatairól szól. Ilyenkor az ádveni időszak előtt hét vasárnapon keresztül a "Járjunk elhívatásunkhoz méltóan" felszólítás kapcsolja össze istentiszteleteink gondolatfüzérét.

Jézus hívott el minket, akik keresztények vagyunk, így hozzá kell méltónak lennünk. Mennyire meghatározó ez a felismerés az életedben: méltónak lenni hozzá? Én bevallom, sokszor megfeledkezem róla és méltatlanná válok arra, hogy tanítványa maradjak. Tudom, hogy naponként szükségem van az olyan igékre, mint az igehirdetési alapige: megbékélés útközben, vagy amelyeket az Útmutatóból kapunk. És ott van a csend. Csend nélkül nincs mélység. Istennel együtt tartott csend nélkül nincs elmélyülés. Márpedig egyre nehezebb csendben lenni. Az egyházi esztendő végén, az újádvent előtti időszakban teremts meg magad körül a csendet és engedd meg Jézusnak, hogy az így megszülető belső csendedet betöltse. Azt hiszem ez az útközben történő megbékélés minden mást megelőző lépése.

Ítélet vasárnap. Nem hangzik túl jól. Az ítélet fenyegető, rosszat sejtet és félelmet kelt. Ám épp Jézus irántunk tanúsított szeretetét mutatja az, hogy az ítélet nem hidegzuhanyként ér minket, hanem lesznek jelei. Jelei azonban nem csak az utolsó ítéletnek vannak. Az ítélet már most elér minket, akár naponként. Hiszen a bűnnek sokszor azonalli következményei vannak.
Jézus kiváló emberismerő. Nem véletlen tesz hangsúlyt az idők jelei, nem véletlenül jeleníti meg a bírót és mutat rá az utolsó ítélet témakibontásánál emberi kapcsolatainkra, miközben tudatosan próbál befolyásolni minket.

Aki közülünk a megbékélésben bajnok akar lenni – márpedig ez nem olyan rossz cím: a megbékélés bajnoka – annak erre legnagyobb esélye akkor van, ha mindent megtesz annak érdekében, hogy kerüli a viszályt és ha nézetletérése támad, gyorsan rendezi. Ugye ez nem is olyan könnyű. Pedig a viszályról jól tudjuk, hogy lelki és érzelmi börtönökhöz vezetnek. Az ilyen börtönök kíméletlenül képesek fogva tartani minket. A börtön keserű gyümölcse a haragtartás, a kezeletlen konfliktusok kezelhetetlenné válása, a testi megbetegedések. Baj bajt követ. Jakab apostol levelében józan egyszerűséggel írja: "Ahol irigység és viszály van, ott zűrzavar van és gonosz tett." (Jak 3,16) A földi bölcsesség elégtelennek bizonyul mindennek rendezéséhez, a belső megnyugváshoz és valódi a békéhez. Jakab mennyei bölcsességről is tud: "A felülről való bölcsesség először is tiszta, aztán békeszerető…" (Jan 3,17) Pál kérlelését is tegyük hozzá: "Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben." Hogy mennyire telik, az mindig nagy kérdés. Az önigazság nagy úr. Az önigazolás még nagyobb. Olykor ezekről le kell mondanunk. Elengedni azt, amit zsigerileg érzek, borzasztó nehéz. A felülről jövő bölcsesség még erre is képessé tesz. Ugyanis Isten is tisztában van vele, hogy megbékélésünk akkor lesz, ha nagyvonalúak és engedékenyek tudunk lenni. Ez nem egyenlő a mindent szabad és minden megengedek elvvel. De hogy pontosan mit jelent, legtöbbször az adott helyzetben tudjuk meg, amikor a Szentlélek megadja nekünk a nagyvonalú elengedés ajándékát. Kérjétek és megkapjátok!

Jézus az idők jeleiről tanít. Az idők jelei az utolsó idők jelei. Az utolsó idők után nincs több idő.
"Az asszonytól született ember élete rövid, ... árnyékként tűnik el." (Jób 14,1-2) Még egy pici babára tekintve is ez a tapasztalatunk, ha az örökkévalóság végelláthatatlan horizontjának metszetében látjuk őt, magunkat. Ám a hívő keresztény ember számára ez nem ijesztő. Sőt! Biztonságot ad. Megnyugtat az a gondolat, hogy mi az Örökkévaló Istennel vagyunk élő és szoros kapcsolatban, mint szülő a gyermekkel. Ez az Isten az Ő Fián, Jézus Krisztuson keresztül azt üzeni nekünk, hogy életed túl rövid ahhoz, hogy békétlenségben élj, de túl hosszú ahhoz, hogy ne vétkezz. Tehát ha vétkezel, vezekelj. Vezekelj, mint evangélikus. Mindig emlékezz arra, hogy Jézus fizetett érted jóvátételt a keresztfán, úgyhogy életét adta viszályaidért, haragtartásodért, konokságodért, békétlenségeid szításáért, napokig, hetekig, vagy évekig tartó sértettségedért, bosszúállásaidért, gyengeségeidért. Mielőtt odaérsz a nagy bíróhoz, az igazságosság és szeretet indítson téged arra, hogy a békesség megteremtésével tedd jóvá magad és mások bűnit. Igen, a másokét is.
Jézus szavainak célja, hogy érezd jól magad a bőrödben, hogy hangulatod, életkedved, kapcsolataid és erőbírásod egészséges legyen. Hallgass rá! Hidd el, jót akar!
Ámen.

.